Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop
Nivåmåling i energiverkets vann-/dampkrets

Optimaliser livssykluskostnadene for vann-/dampkretsen din

Det kreves bare en liten mengde damp for å bære en stor mengde energi, men det kreves også bare en liten mengde vann for å skade turbinen

De store fordelene ved å bruke damp som varmeoverføringsmedium er at det ikke er giftig eller brennbart, utstyret er rimelig, og krever lite vedlikehold. Likevel kan du oppleve problemer med systemsikkerheten, tidlig utstyrssvikt, dårlig effektivitet i dampsystemet, at kjelen ofte slås av, skadede damprør og ventiler på grunn av vanntrykk, vibrasjon, korrosjon, erosjon, redusert kapasitet på dampovner og overbelastede kondenspotter.

60 Millioner $

er kostnaden for en 500MW dampturbin . Hvis en reparasjon av turbinen er nødvendig, vil de påløpende kostnadene være like store som turbinens opprinnelige kostnad.

Dampturbiner

Se på porteføljen vår!

Vår forpliktelse til deg er å gjøre driften av vann-/dampkretsen effektiv og minske utfordringene med vakuum og tetthet som bremser den ned. Vi tilbyr en fullstendig serie løsninger, teknologier og tjenester som er tilpasset behovene for ditt bruksområde. Våre måleinstrumenter for nivå, trykk, mengde, temperatur, væskeanalyse osv. produseres med de høyeste kvalitetsstandarder for å garantere konsekvent ytelse og kompatibilitet. Vi tilbyr fullstendige bypassløsninger som:

  • Optimaliserer livssykluskostnadene

  • Reduserer tid brukt på planlegging og innkjøp

  • Minimerer laste- og monteringskostnader

  • Samsvarer med sikkerhetsstandarder for kraftverk (PED)

  • Reduserer vedlikeholdskostnader

Forbedre vann-/dampkretsens effektivitet

  • Prosesskart for en vanndampkrets ©Endress+Hauser

    Prosess for vanndampkrets

Bruksområder

Kondensator varmebrønn

Hovedformålet til dampkondensatoren er å kondensere dampen som slippes ut av lavtrykksturbinen og konvertere den til vann, slik at den kan gjenbrukes i kjelen som matevann. Vakuumet i denne dampen er nøkkelen til å generere mer kraft, men krever enkel testing og vedlikehold samt pålitelig måling av nivået til enhver tid. Hvordan takler du problemer relatert til vakuum og vedlikehold av nivåmåler? Prøv vår ledede radar, et alternativ til tradisjonelle dp-nivåtransmittere og nivå for type fortrengningsstempel.

Nivåmåling i hovedkondensator (varmebrønn)

Damptrommel og forhåndsvarmeovner

Hvis nivået er for lavt, kan overoppheting av vannveggrørene forårsake ulykker, noe som kan føre til dyre reparasjoner, nedetid og personskader. Hvis nivået er for høyt, kan overføring av kjelvann til overheteren eller turbinen føre til store vedlikeholdskostnader, driftsstans i turbin eller kjele eller redusert effektivitet. Å kontrollere nivået krever sofistikerte teknikker, slik som ledet radar (GWR), fordi nivåmålingen må være nøyaktig og overføres til styresystemet.

Nivåmåling i damptrommel fra Endress+Hauser

Fordeler

Vi har over 60 års erfaring med vann-/dampkretsapplikasjoner, og vi hjelper våre kunder å optimalisere deres livssykluskostnader, og med å redusere tiden som brukes på planlegging og innkjøp. Vårt mål er å tilby tekniske løsninger som er enklere, sikrere og mer nøyaktige, og som konsekvent bringer fordeler til anleggsprosessen.

25 %

tilsvarer den kostnadsreduksjonen som oppnås når en bedrift går til innkjøp av en ledet radar (GWR) til nivåmåling i beholdernes forbigangskamre

Den eneste

kontakten du trenger for en komplett løsning

100 000

er antallet installerte Levelflex forbigangsløsninger på verdensbasis

Suksesshistorier

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk