Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop
Løsning for dampvannanalyse fra Endress+Hauser

Vannkvalitetskontroll døgnet rundt

Løser korrosjon- og avskallingsproblemet samtidig som integriteten til vann-/dampkretsen sikres.

Vannkvalitetskontroll i energiverk opprettholder driftseffektiviteten og reduserer driftsstans som skyldes korrosjon og lekkasjer. Den sikrer også at turbinprodusentens garantier er gyldige. Komponentenes integritet påvirkes av den konstante kontakten mellom vann, damp og metallflater, som fører til korrosjon og avskalling. Du trenger smarte analyseinstrumenter slik at du kan hindre slike situasjoner og unngå kostbare reparasjoner.

SWAS – en standardisert løsning for prøvetaking og analyse

Det modulære damp- og vannanalysesystemet (SWAS) sørger for alle de målesignalene som trengs for prosesstyringen. Prøvene hentes først fra vann-/dampkretsen på et analysestativ (vått stativ), og blir deretter klimatisert (avkjøling og trykkreduksjon). Den klimatiserte prøven kan analyseres med hensyn til ulike parametre, f.eks. pH, oppløst oksygen, silikat, natrium og total og differensiell kationisk konduktivitet. Løsningen er modulær, skalerbar og lett å ettermontere slik at du kan gjøre anlegget mer effektivt.

 • egnet for bruk med Memosens digital teknologi, som gir lett kalibrering, pålitelige målinger og brukervennlig vedlikehold

 • én transmitter for alle parametre takket være Liquiline-styringer med flere kanaler

 • integrert loggbok for vannkvalitet

 • predikert vedlikehold med beregning av gjenværende kationkapasitet

 • pH-beregning via differensiell kationisk konduktivitet i samsvar med VGB-standard

Smarte analyseløsninger for å hindre korrosjon og avskalling

 • Prosesskart over vann-/dampkretsen ©Endress+Hauser

  Parametre for overvåkning av vannkvalitet (pH, silikat, DO og konduktivitet) i vann-/dampkretsen.

Bruksområder

Overvåk pH-verdien i dampkjelen for å unngå korrosjon i systemet

pH-verdien varierer avhengig av plasseringen i vann-/dampkretsen. Det finnes to moduser for pH-behandling avhengig av de eksisterende materialene i anlegget: universalmodus og alkalisk modus. Uansett er det kjent teknikk å holde matevannets pH-verdi på et svakt alkalisk nivå for å unngå korrosjon. Vi hjelper deg med en unik pH-elektrode for ultrarent vann og en saltring for pålitelig måling.

pH-måling i vann-/dampkretsen

Nøyaktig overvåkning av silika beskytter turbinen

Feil silikanivå gir et fast lag på turbinbladene og slitasje og blokkering av turbinen. Fjerningen av disse silikadelene med kjemikalier eller mekaniske prosesser kan koste verdifull tid og ressurser. Analysatorene våre gir kontinuerlig overvåkning av flere punkt i vann-/dampsyklusen (f.eks. turbindamp med høyt og lavt trykk, dampbeholder, CEP-avløp, etterfyllingsvann og trommelvann), som kan hindre kostbare forsinkelser under oppstart og manuelle stikkprøver.

Silikamåling i vann-/dampkretsen

Overvåkning av oppløst oksygen (DO) for å hindre korrosjon

Oksygen skal bare være til stede i spormengder (ppb) ettersom stoffet kan føre til korrosjonsskader på komponentene i dampsyklusen. For å minimere korrosjon under alkaliske driftsbetingelser benyttes mekanisk luftseparering og kjemiske ionebyttetilsetninger for å fjerne det oppløste oksygenet (DO). Memosens-teknologien for oksygensensorer, kombinert med vår Liquiline-sender, tillater pålitelig labkalibrering, enkelt vedlikehold og minimal nedetid for målepunktet.

Oksygenmåling i vann-/dampkretsen

Påvis konduktivitetsvariasjoner som kan føre til avskalling

Konduktivitetsmålingen viser mengden av oppløste faststoff som er til stede og sannsynligheten for at de fører til avskalling. Konduktiviteten til rent vann er nærmest null, og selv en liten mengde tilsatt salt kan øke korrosjonen dramatisk. Derfor bør du bruke konduktivitetsparameteren til å påvise urenheter forårsaket av kjølevann og luftlekkasjer. Vi tilbyr et bredt spekter multiparameter-sendere for å imøtekomme ditt behov. Disse senderne fra vår produktserie Liquiline er:

 • raske, enkle å sette i drift og lette å utvide

 • basert på Memosens digital sensorteknologi, og har standardisert, brukervennlig betjening

 • kompakte eller panelmonterte for enkelhets skyld

Konduktivitetsmåling i vann-/dampkretsen

Fordeler

Vi har troen på smart instrumentering som sparer deg for dyre reparasjoner og unødvendig nedetid. SWAS-panelene er designet med førsteklasses instrumentering for å sikre vann-/dampkretsens integritet til enhver tid. Alle panelene er enkle å installere, sette i drift og drive, og takket være den modulære utformingen kan de kombineres slik du vil.

50 %

økt driftstid for prosessen takket være digitale Memosens-instrumenter på panelene

Ytterligere 3250 $

spares hvert 26. minutt i et typisk 500 MW kombinert syklusanlegg som bruker Degas konduktivitet-analysatorer

50 %

tidsbesparelse når du integrerer panelet i prosesstyringssystemet – takket være Liquiline-sendere

Suksesshistorier

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk