Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Vannkvalitetovervåking med SWAS, effektivt og pålitelig

Beskytt vanndampkretsen ved å redusere avskallings- og korrosjonsrisiko

Vannkvalitetsovervåking på kraftverk er en vesentlig aktivitet både for å sikre effektiv drift og begrense avbrudd forårsaket av korrosjon og lekkasjer. Konstant kontakt med vann og damp øker risikoen for korrosjon og avskalling på alle metallflater. Med riktige instrumenter for vannkvalitetsmåling og -analyse kan slike risikoer reduseres og kostbare reparasjoner unngås.

Hvordan vi kan hjelpe

Endress+Hausers damp- og vannanalysesystem (SWAS) tilbyr alle nødvendige målesignaler for prosesstyring og er en standardisert løsning for praktisk prøvetaking og analyse av vann innen kraftverk, noe som reduserer avbrudd og øker anleggseffektiviteten. SWAS er modulbasert, skalerbar og enkel å ettermontere og tilbyr pålitelig måling, brukervennlig vedlikehold og begrensede avbrudd. Det egner seg dessuten til bruk med Memosens digital teknologi for eksempel for enkel kalibrering.

 • To panelløsninger er tilgjengelige: SWAS Customized (skreddersydd) og SWAS Compact (forhåndsmontert) analysesystem

 • Én giver for alle parametere med SWAS Compact og Liquiline-multikanalkontrollere

 • Forebyggende vedlikehold med beregning av gjenværende kationkapasitet

 • Enkel håndtering også med begrenset teknisk erfaring

Bruksområder

Unngå systemkorrosjon med pH-overvåking

Matevann-pH har en direkte innvirkning på korrosjonsnivåer i vanndampkretsen, og pH-verdier kan variere avhengig av plasseringen i selve kretsen. For å hindre korrosjon må anleggsoperatører derfor omhyggelig overvåke pH og gjennomføre kondisjonering i henhold til en av to moduser avhengig av installert utstyr, enten universalt eller oftest litt basisk.

Unngå systemkorrosjon med pH-overvåking
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr unike sensorer og givere for pH-måling av høy kvalitet ved flere punkter i vanndampkretsen.

 • Overvåk pH-nivåene pålitelig også i svært basiske medier eller fareområder med vår Orbisint CPS11D-glasselektrode basert på Memosens-teknologi

 • Valgfri saltring for bruksområder med lav konduktivitet i deionisert vann som kjelmatevann

Beskytt turbiner med presis silikaovervåking

Silika kan legge seg på alle overflatedampflater og føre til et sjikt av faststoff på turbinblader og forårsake slitasje og blokkeringer. Fjerning av silikaavleiringer med kjemikalier eller mekaniske prosesser kan koste verdifull tid og ressurser.

Beskytt turbiner med presis silikaovervåking
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser-analysatorer tilbyr kontinuerlig silikaovervåking ved flere punkter i vanndampsyklusen.

 • Spar tid og kostnader med vår silikaanalysator Liquiline System CA80SI

 • Overvåk turbindamp ved høyt og lavt trykk, damptrommel, kondensatekstraksjonspumper (CEP), tilsetningsvann/kjelmatevann og høyttrykksvarmere/fødevannsforvarmere

 • Unngå kostbare forsinkelser i oppstart og manuelle testprøvepartier

Hindre korrosjon med overvåking av oppløst oksygen (DO)

Oksygen kan føre til korrosjonsskade på komponentene i vanndampsyklusen og må bare finnes i spormengder (ppb). Under basiske driftsvilkår trengs mekanisk avlufting og kjemiske scavenger-tilsetningsstoffer for å fjerne DO og minimere korrosjon.

Hindre korrosjon med overvåking av oppløst oksygen (DO)
Vår ekspertise i felten

Endress+Hausers Memosens teknologi for oksygensensorer kombinert med vår Liquiline giver som muliggjør pålitelig laboratoriekalibrering, enkelt vedlikehold og minimale avbrudd ved målepunktet.

 • Øk målepunktets prosessikkerhet og tilgang

 • Minimer prosesstans under sensorbytte takket være automatisk sensorgjenkjenning

Unngå avskalling gjennom påvisning av konduktivitetsvariasjoner

Oppløst fast stoff i vanndampsyklusen kan skape avskalling på utstyr og teknisk svikt. Konduktiviteten i rent vann er nesten null, og selv en liten mengde salt kan øke korrosjonen dramatisk. Konduktivitetsparameteren er derfor en nyttig indikator på oppløst fast stoff og urenheter forårsaket for eksempel ved kjølevann og luftlekkasjer, og sannsynligheten for avskalling.

Unngå avskalling gjennom påvisning av konduktivitetsvariasjoner
Vår ekspertise i felten

Endress+Hausers Liquiline serie av multiparametergivere er kompakte eller panelmonterte for enkelhets skyld og bruker Memosens digital sensorteknologi til å oppdage oppløst fast stoff ved flere punkter i syklusen.

 • Bestill og bygg ut raskt og enkelt

 • Dra nytte av standardisert og intuitiv drift

Smarte analyseløsninger for å hindre korrosjon og avskalling

Prosesskart over vanndampkrets ©Endress+Hauser

Parametre for overvåking av vannkvalitet (pH, silikat, DO og konduktivitet) i vanndampkretsen.

Fordeler

Vi tror på smarte instrumenter som sparer deg for dyre reparasjoner og unødvendige avbrudd. SWAS-panelene er utformet med klasseledende instrumenter for å sikre vanndampkretsens integritet til enhver tid. Alle paneler er enkle å installere, idriftsette og betjene og kan kombineres etter behov takket være sin modulutførelse.

 • 50 %

  økt prosessoppetid takket være digitale Memosens-instrumenter installert på panelene

 • Ytterligere 3250 $

  ytterligere besparelser hvert 26. min i et typisk 500 MW kombinert syklusanlegg ved hjelp av avgassings-konduktivitetsanalysatorer

 • 50 %

  tidsbesparelser når du integrerer SWAS-panelet i prosesstyresystemet takket være Liquiline-givere

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier