Optimaliser livssykluskostnadene for vann-/dampkretsen din

Skal lite damp til for å bære en stor mengde energi; skal også lite vann til for å skade turbinen

De store fordelene ved å bruke damp som varmeoverføringsmedium er at det ikke er giftig eller brennbart, utstyret er rimelig, og krever lite vedlikehold. Likevel kan du oppleve problemer med systemsikkerheten, tidlig utstyrssvikt, dårlig effektivitet i dampsystemet, at kjelen ofte slås av, skadede damprør og ventiler på grunn av vanntrykk, vibrasjon, korrosjon, erosjon, redusert kapasitet på dampovner og overbelastede kondenspotter.

Se på porteføljen vår!

Vår forpliktelse til deg er å gjøre driften av vann-/dampkretsen effektiv og minske utfordringene med vakuum og tetthet som bremser den ned. Vi tilbyr en fullstendig serie løsninger, teknologier og tjenester som er tilpasset behovene for ditt bruksområde. Våre måleinstrumenter for nivå, trykk, mengde, temperatur, væskeanalyse osv. produseres med de høyeste kvalitetsstandarder for å garantere konsekvent ytelse og kompatibilitet. Vi tilbyr fullstendige bypassløsninger som:

 • Øk effektiviteten og tilgjengeligheten i kretsen med forbedrede nivåreguleringer kjelen, kondensator, forvarmer og matetanken

 • Reduser vedlikeholdskostnadene og optimaliser livssykluskostnadene

 • Redusert planlegging og anskaffelsestid

 • Minimerer laste- og monteringskostnader

 • Samsvarer med sikkerhetsstandarder for kraftverk (PED)

Forbedre vann-/dampkretsens effektivitet

Prosesskart for en vanndampkrets ©Endress+Hauser

Prosess for vanndampkrets med fokus på nivåkontroll

Bruksområder

Nivåmåling i hovedkondensator (varmebrønn)

Kondensator varmebrønn

Hovedformålet til dampkondensatoren er å kondensere dampen som slippes ut av lavtrykksturbinen og konvertere den til vann, slik at den kan gjenbrukes i kjelen som matevann. Vakuumet i denne dampen er nøkkelen til å generere mer kraft, men krever enkel testing og vedlikehold samt pålitelig måling av nivået til enhver tid. Hvordan takler du problemer relatert til vakuum og vedlikehold av nivåmåler? Prøv vår ledede radar, et alternativ til tradisjonelle dp-nivåtransmittere og nivå for type fortrengningsstempel.

Nivåmåling i damptrommel fra Endress+Hauser

Damptrommel og forvarmere

Hvis nivået er for lavt, kan overoppheting av vannveggrørene forårsake ulykker, noe som kan føre til dyre reparasjoner, nedetid og personskader. Hvis nivået er for høyt, kan overføring av kjelvann til overheteren eller turbinen føre til store vedlikeholdskostnader, driftsstans i turbin eller kjele eller redusert effektivitet. Å kontrollere nivået krever sofistikerte teknikker, slik som ledet radar (GWR), fordi nivåmålingen må være nøyaktig og overføres til styresystemet.

Bilde av et kraftverk - fjernvarme og kjøling

Fjernvarme og kjøling

Enten i fjernvarmenettverk, industrielle forsyninger eller store bygningskomplekser - kjeler, tanker og rørsystemer blir oppvarmet eller avkjølt overalt. Kjøle- og varmesystemene som kreves for dette, drives ofte døgnet rundt og forbruker en enorm mengde energi. Vår nye energipakke gir nå kunder full gjennomsiktighet av hvor mye energi som forbrukes i et system og hvor.

 • Energikalkulator(eng):EngyCal RH33 (BTU meter – varmekalkulator)

 • Temperatur(eng): TR10 (PT100 føler)

 • Mengde(eng): Prosonic Flow E Heat(ultralyd mengdemåler - med integrert temperaturmåling)

 • Mengde(eng): Promag 10W(elektromagnetisk mengdemåler)

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Vi har over 60 års erfaring med vann-/dampkretsapplikasjoner, og vi hjelper våre kunder å optimalisere deres livssykluskostnader, og med å redusere tiden som brukes på planlegging og innkjøp. Vårt mål er å tilby tekniske løsninger som er enklere, sikrere og mer nøyaktige, og som konsekvent bringer fordeler til anleggsprosessen.

 • 25 %

  tilsvarer den kostnadsreduksjonen som oppnås når en bedrift går til innkjøp av en ledet radar (GWR) til nivåmåling i beholdernes forbigangskamre

 • "1-stop

  shop" for en komplett løsning

 • 100 000

  er antallet installerte Levelflex forbigangsløsninger på verdensbasis