Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Optimalisert nivåmåling i vanndampkretsen

Det kreves bare en liten mengde damp for å bære en stor mengde energi, men bare liten mengde vann for å skade turbinen

De store fordelene ved å bruke damp som varmeoverføringsmedium er at det ikke er giftig eller brennbart, utstyret er rimelig, og krever lite vedlikehold. Likevel kan det forekomme vannslag på forvarmere, vibrasjon, korrosjon og erosjon, redusert kapasitet fra dampvarmere og overbelastede dampfeller. Følgelig kan du oppleve problemer med systemsikkerhet, tidlig utstyrssvikt, dårlig dampsystemeffektivitet, hyppige kjelavbrudd samt skadde damprør og -ventiler.

Hvordan vi kan hjelpe

Vi sikrer trygg, effektiv drift av vann-damp-syklusen og mestrer vakuum- og tetthetsfeil som påvirker nivåmålingen. Vi leverer et komplett utvalg av teknologier, løsninger og tjenester for å oppfylle dine krav til forskjellige prosessparametere. Måleinstrumentene våre er produsert etter de høyeste kvalitetsstandardene for å garantere stabil ytelse og kompatibilitet.

 • Forbedre effektiviteten og oppetiden på anlegget med forbedrede nivåkontroller

 • Redusert vedlikeholdsarbeid og lavere livsløpskostnader

 • Redusert planlegging og innkjøpstid

 • Begrenset laste- og monteringskostnader (omløpskammerløsninger med GWR)

 • Full overholdelse av sikkerhetsstandarder for kraftverk (f.eks. SIL, PED, ASME)

Bruksområder

Kondensatorbrønn

Dampkondensatorens viktigste oppgave er å kondensere dampen fra lavtrykksturbinen og konvertere den til vann, slik at det kan gjenbrukes i kjelen som matevann. Vakuum- og temperaturforskjellen mellom kjølevann og damp i brønnen er avgjørende for å generere mer kraft, men det krever også brukervennlig overvåking og service samt pålitelig nivåmåling til enhver tid.

Kondensatorbrønn
Vår ekspertise i felten

For å håndtere vakuumproblemer og nivåmålervedlikehold kan du prøve våre Levelflex ledede radar (GWR) som et alternativ til tradisjonell dp-nivågivere og fortrengertypenivå.

 • Spar tid og penger med enkel idriftsetting og feilfri drift

 • Bruk vår Levelflex FMP51 til å måle nivå nøyaktig også under vakuumvilkår

Overkjel og forvarmere

Hvis vannivået er for lavt, kan overoppheting av veggrørene forårsake ulykker, noe som kan føre til dyre reparasjoner, avbrudd og skade på personell. Hvis nivået er for høyt, kan medriving av kjelevann til overoppheteren eller turbinen føre til omfattende vedlikeholdskostnader, turbin- eller kjelavbrudd eller redusert effektivitet.

Overkjel og forvarmere
Vår ekspertise i felten

Nivåkontroll krever avanserte teknikker som ledet radar, siden nivåmålingen må være nøyaktig og overføres til styresystemet. Bruk vår Levelflex FMP54 til å måle nivå nøyaktig under ekstreme prosessbetingelser som høy temperatur og høyt trykk.

 • Øk sikkerheten ved å redusere risikoen for kjelavbrudd

 • Øk oppetiden med forbedret nivåkontroll

 • Sett din lit til at utstyret er i god stand med Heartbeats egenkontroll

Fjernvarme og fjernkjøling

Enten det er i fjernvarmenett, industrielle forsyningssystemer eller store bygningskomplekser – blir kjeler, tanker og rørsystemer varmet eller kjølt overalt. Kjøle- og varmesystemene som kreves for dette, går ofte døgnet rundt og bruker en enorm mengde energi.

Fjernvarme og fjernkjøling
Vår ekspertise i felten

Vi tilbyr en energipakke som tilbyr full åpenhet om hvor mye energi som brukes i et system, og hvor.

Forbedre vann-/dampkretsens effektivitet

Prosesskart over vanndampkrets ©Endress+Hauser

Vanndampkretsprosess med fokus på nivåkontroller

Fordeler

Med mer enn 60 års applikasjonskunnskap innen vann-/dampkretser hjelper vi kundene med å optimalisere livsløpskostnadene og redusere planleggings- og innkjøpstid. Målet vårt er å levere tekniske løsninger som er enklere, sikre og nøyaktige, og som hele veien skaper fordeler for anleggsprosessen.

 • 25 %

  kostnadsreduksjon med nivåmåling basert på ledet radar (GWR) av høy kvalitet i beholderomløpskamre

 • én butikk

  med alt du trenger for fullstendig montering

 • 100 000

  Levelflex bypassløsninger installert over hele verden

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier