Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Maksimer sikkerheten i vannkraftverkt

Vannkraft er rent og kostnadseffektivt, men det innebærer sikkerhetsrisikoer

Vann- og pumpelagringskraftverk kan lagre og levere fornybar energi på anmodning, trenger forholdsvis lite vedlikehold og har lave løpende kostnader. Men de kan være kostbare å bygge og sårbare for naturhendelser og utstyrsfeil forårsaket av høy relativ luftfuktighet, vann som kan være surt eller inneholde bakterier, sand eller partikler. Endress+Hauser tilbyr planleggingskunnskap, pålitelig utstyr og nøyaktige instrumenter som er avgjørende for vannanleggstrygghet.

Hvordan vi kan hjelpe

Endress+Hausers omfattende utstyrs- og instrumentportefølje og den inngående kunnskapen om kraftverk i nettverket vårt, som består av ingeniører samt salgs- og servicepersonell, gjør det mulig for vannkraftverkoperatører å maksimere potensialet til sine anlegg gjennom hele livsløpet på en sikker måte.

 • Standardisert teknologi og utstyr for enkel integrering

 • Erfaring med modernisering for anleggsoptimalisering

 • Prosessautomatisering for effektiv drift

 • Topp ytelse gjennom effektivitet og funksjon

Bruksområder

Turbin-, generator- og akseltemperaturovervåkning

Nøyaktig temperaturmåling er vesentlig for effektiv drift av alle vannkraftanlegg. Varmepunkter i turbinlagrene, generatorlagre, førings- og aksiallagre må raskt identifiseres for å hindre energitap gjennom økt friksjon, og for å beskytte mot utstyrsskade og feil.

Turbin-, generator- og akseltemperaturovervåkning
Vår ekspertise i felten

Endress+Hausers vibrasjonsbestandige Pt 100-temperatursensorserie, inklusive iTHERM® StrongSens RTD, tilbyr rask, nøyaktig temperaturovervåkning i krevende miljøer, f.eks. vannkraftverk (HPP).

 • Enkel installasjon takket være modulbaserte og kompakte utførelser

 • Overvåk sømløst med felles kommunikasjonsprotokollgivere

 • Reduser vedlikehold og stans med pålitelige, holdbare, vibrasjonsbestandige Omnigrad temperatursensorer

Overvåkning av turbinhastighetsregulering og bremsesystem

Måling av nivåer i hovedtanken / hydraulikkoljelagringstanken og måling av oljetrykk er avgjørende for å sikre at turbinhastighets- og bremsekontrollsystemene fungerer riktig, og at slitasje begrenses.

Overvåkning av turbinhastighetsregulering
Vår ekspertise i felten

Endress+Hausers ledede radar (GWR), kapasitansnivåmåling og differensialtrykknivågivere muliggjør nøyaktig overvåkning av hovedtank for optimal turbinstyring og minimal systemslitasje.

Temperaturovervåkning i høyspenningsområde

Forhøyede omgivelsestemperaturer i strømkonverterings- og overføringsområder kan øke brannfaren på grunn av elektrisk gnistdannelse. Konstant temperaturovervåkning av slike områder, kombinert med brannalarmer, forbedrer anleggssikkerheten.

Temperaturovervåkning i høyspenningsområder
Vår ekspertise i felten

Endress+Hausers RTD-omgivelsestemperatursensor TST434 er i kombinasjon med de nyeste, mest moderne giverne utformet spesifikt for bruk under slike vilkår.

 • Kontroller omgivelsestemperaturen i databussen for å unngå risiko for både høyspenning og høy temperatur

 • Oppfyll elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i samsvar med alle relevante krav

 • Dra nytte av høy galvanisk isolasjon og integrert Bluetooth®-grensesnitt for fjernstyring via mobile enheter

Sumpvannivåmåling for lensepumpedrift

Vannnivå-, flom- og evakueringsalarmer er viktige for sikker drift av alle vannkraftanlegg. Eventuelle feil i nivåmålingssystemet som styrer lensepumpene, kan ha katastrofale konsekvenser. Mekaniske systemer som integrerer flottører eller konduktivitetsnivåmålinger, kan være sårbare for høy fuktighet og korrosjon, noe som øker faren for svikt.

Nivåovervåkning for lensepumpedrift
Vår ekspertise i felten

Endress+Hausers ultrasoniske frittromsradar og hydrostatiske nivåenheter gir et pålitelig alternativ til mekaniske enheter for nivåovervåkning.

 • Unngå fare for utstyrsfeil knyttet til fuktighet og korrosjon

 • Forbedre anleggssikkerheten med pålitelig nivåovervåkning

 • Implementer flomvernordninger for automatisk å lukke inntaksporter eller bakketoppventiler og holde turbiner i drift

Nivåmåling i trykkutjevningstank

Hovedmålet med en trykkutjevningstank er å kontrollere trykkvariasjoner på grunn av raske endringer i vannhastighet. Måling er nødvendig for å redusere vanntrykkstøt som kan skade turbinen eller føre til økt belastning. Dette sikrer kontinuerlig energiproduksjon. Forhøyede omgivelsestemperaturer i høyspenningsområder kan øke brannfaren på grunn av elektrisk gnistdannelse. Konstant temperaturovervåkning av slike områder, kombinert med brannalarmer, forbedrer anleggssikkerheten.

Nivåmåling i trykkutjevningstank
Vår ekspertise i felten

Endress+Hausers eksperter vil gi deg råd om beste tilpassede løsning for hvert vesentlig kontrollpunkt for å sikre beskyttelse og optimal drift av trykkutjevningstanker, herunder alternativer for uavhengig strømforsyning og trådløs signaloverføring.

 • Installer robuste, overlastbestandige keramiske sensorer med høy renhet for pålitelig nivåkontroll

 • Dra nytte av kontaktløs frittromsradar med liten utstrålingsvinkel for pålitelig nivåindikasjon

 • Grenseverdier kan angis og kontrolleres for sikkerhets- og driftsformål

Overvåkning av styreventilposisjon

Tradisjonelt brukes differensialtrykkimpulslinjer eller kapillære dp-systemer til å kontrollere ventilposisjonen. Impulslinjer blir ofte blokkert av urenheter, men også vannslag/støt som kan forekomme under oppstart eller driftsstans av vannkraftverk, påvirker denne viktige målingen for sikker turbindrift (Francis, Kaplan, Pelton, osv.). Dessuten bidrar trykkutjevningstanken til å lette trykket på røret.

Overvåkning av styreventilposisjon
Vår ekspertise i felten

Endress+Hausers løsning er Deltabar FMD71, et elektronisk målesystem for differensialtrykk som ikke berøres av urenheter i impulslinjene, og som ikke påvirkes av vannslag/støt eller temperaturendringer sammenlignet med dp-givere med oljefylte kapillærer.

 • Måler effektivt – problemer med tradisjonelle differensialtrykkmålinger med våte ben og membrantetninger er eliminert

 • Måler nøyaktig – uberørt av vannslag/støt eller temperaturendringer

 • Ingen kompromiss på installasjonsposisjon – bare én enkelt strømkabel mellom sensorene og giveren

 • Bekymringsfri ytelse i EMC-felter

Behandling ved vannkraftverk

Prosesskart for vannkraftverk ©Endress+Hauser

Fordeler

Våre dyktige og erfarne salgs- og serviceansatte samarbeider med deg for å vurdere potensialet som kan oppnås med førsteklasses måling og automasjon. Målet er mindre nedetid og bedre sikkerhet og effektivitet. Ingeniørene og prosjektstyring-staben sitter på kompetanse som går langt ut over selve instrumenteringen, og følger forbedringene ved anlegget helt fra starten.

 • Over 10

  års erfaring innen vannkraftprosjekter, herunder prosjektteknikk for over 14 500 MW installert kapasitet

 • Én

  leverandør. Vi leverer den mest komplette instrumenteringsporteføljen sammen med lokal service og prosjektledelse

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier