Sikkerheten ved vannkraftverk er garantert

Risiko for oversvømmelse skyldes vanligvis dårlig planlegging, uforutsette naturhendelser og sviktende utstyr.

Helt fra starten har vannkraft blitt verdsatt som en ren, pålitelig og bærekraftig energikilde. I dag blir nesten 1/4 av verdens energibehov dekket av vannkraft. En av de viktigste fordelene er at vannkraftverk kan brukes for å lagre elektrisk energi. Store damanlegg fører likevel også mange bekymringer med seg. De har stor innvirkning på det regionale økosystemet og påvirke levesettet i området, og selv om ulykker er sjeldne, kan konsekvensene bli fatale.

Se på porteføljen vår!

Alle vannkraftverk møter både miljømessige og tekniske utfordringer. Uansett hvor anlegget ligger geografisk, må maskinrommet tåle høy relativ fuktighet, væte og vann som kan være surt og inneholde bakterier, sand og/eller avfall. Nettverket vårt med ingeniører, selgere og servicearbeidere har inngående kjennskap til kraftproduksjon under alle tenkelige forhold. Denne kunnskapen bruker vi for å gi deg det du trenger i miljøet du møter.

 • Prosessautomasjon som forenkler arbeidet ditt

 • Optimal ytelse gjennom effektivitet og funksjonalitet

 • Standardisert teknologi og utstyr

 • Erfaring innen modernisering av vannkraftverk

 • Støtte gjennom hele driftssyklusen

Behandling ved vannkraftverk

Prosesskart for vannkraftverk ©Endress+Hauser

Viktige kritiske applikasjoner

Temperaturmåling i lagre i turbinen, generatorer og aksler

Lagre i turbinen, generatorer og aksler

Temperaturmåling er fundamentalt for å sikre at anlegget fungerer som det skal. Alle varmepunkter i lagrene må identifiseres for å kunne sette i verk riktige tiltak og hindre varmetap gjennom friksjon, slitasje, sprekker eller eventuelle skader på utstyr. Hvordan håndterer du slike applikasjoner? Har du hørt om sensorteknologien iTHERM® StrongSens RTD?

 • Uovertruffen vibrasjonsmotstand (> 60 g) for best mulig anleggssikkerhet

 • Mindre vedlikehold og nedetid

Nivåmåling i trykksatt trykkmiddeltank

Kontrollsystem for hastighet og brudd

Nivåmåling i trykksatt trykkmiddeltank hindrer overturtall i turbinen, som kan skade hele kraftverket. Nivået kan enten oppnås med differansetrykk-transmittere, eller ved å bruke en ledet radar som er montert direkte i tanken eller i en bypasskammer-løsning. For at systemet skal fungere som det skal, er det er svært viktig å rense oljen og finne lekkasjer. Hvordan overvåker du oljetrykket?

 • Pålitelige trykktransmittere som tåler opptil 600 psig

 • Deltapilot-produktserien har hermetisk tett, kondensatsikret Contite-målecelle

 • Liquicap-produktserien har sikker, pålitelig drift uansett tankgeometri

Måling av høye omgivelsestemperaturer i høyspenningsområder

Høyspenningsområder som ledningsblokker og tyristorbroer

Måling av høye omgivelsestemperaturer i høyspenningsområder er farlig og må derfor overvåkes konstant. Brannvarslere bør installeres som sikkerhetsforanstaltning. Omgivelsestemperatur-sensoren Omnigrad er designet spesielt for dette formålet, og kan leveres med en temperaturgiver montert i toppen.

 • Beskyttelse som brukes i farlige områder: egensikker (Ex ia) og gnistsikker (Ex nA)

 • Høy fleksibilitet takket være brukerspesifikke innsettingslengder og ulike prosessforbindelser

Ultralydnivå-utstyr installert på lensepumper

Lensepumper

Feil ved nivåmålingen som styrer lensepumpene kan indikere økt vannivå og mulig oversvømmelse av stasjonen. Alarmer for vannivå, oversvømmelse og evakuering er derfor absolutt nødvendig. Det er vanlig å bruke flottører eller konduktivitetsnivåmåling, men de kan svikte på grunn av høy fuktighet og korrosjon. Et godt alternativ er utstyr som måler ultralydnivå eller hydrostatisk nivå, for eksempel Waterpilot.

 • Maksimal sikkerhet på anlegget takket være den unike, kondensatsikre Contite-målecellen

 • Sikkerhetsplaner for oversvømming kan implementeres slik at inntaksportene eller toppventilene lukkes automatisk og turbinene holdes i drift

Nivåmåling i trykkamre av Endress+Hauser

Trykkamre

Hovedhensikten med et trykkammer er å kontrollere trykkvariasjoner som skyldes raske endringer i vannets hastighet. Det kan være ønskelig å holde driften ved kammerets nivågrenser for å oppnå konstant produktkonsentrasjon og -kvalitet, eller for at produktdannelseshastigheten skal kunne fortsette å imøtekomme kravene til produksjonshastighet. Dette betyr at det stilles større krav til nøyaktige nivåmålinger. Vi har ekspertene som kan gi deg råd om hvilken løsning som passer best for dine kritiske kontrollpunkt.

 • Robust, overlastsikret giver i ren keramikk

 • Høyest mulig nøyaktighetsnivå med temperaturkompensert tetthetskorrigering

 • Grenseverdier kan overvåkes, og releer kan veksles. Prosessignaler fra analoge utganger kan videresendes.

 • SIL2-godkjenning (valgfritt)

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Våre dyktige og erfarne salgs- og serviceansatte samarbeider med deg for å vurdere potensialet som kan oppnås med førsteklasses måling og automasjon. Målet er mindre nedetid og bedre sikkerhet og effektivitet. Ingeniørene og prosjektstyring-staben sitter på kompetanse som går langt ut over selve instrumenteringen, og følger forbedringene ved anlegget helt fra starten.

 • Over 10

  års erfaring innen ingeniørarbeid ved vannkraftprosjekter, inkludert prosjektplanlegging for over 14 500 MW installert kapasitet

 • Bare én

  leverandør. Vi leverer den mest komplette instrumenteringsporteføljen med lokal service og prosjektstyring