Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Minimerer risiko med utskiftning av målere

Ivareta sikkerheten ved å modernisere foreldet teknologi

Kraftverk er ofte farlige miljøer med mange potensielle farer – noe som gjør mennesker, virksomhet og miljøet utsatt for risiko. Skade eller tap av produksjon fra en tvungen stopp kan bety høye kostnader. Forebyggende tiltak, f.eks. bytte mekaniske målere og andre foreldede teknologier med mer pålitelige og effektive systemer, er viktig for å sikre størst mulig prosessikkerhet og ytelse.

Hvordan vi kan hjelpe

For å forbedre anleggets prosesser på en sikker måte – det være seg en termisk dampelektrisk gassturbin med kombinert syklus, hydroelektrisk forbrenningsmotor eller kraftvarmeverk – tilbyr vi vår industriekspertise og beste erstatningsteknologi for din eksisterende mekaniske måler og andre aldrende teknologier. Instrumenter som krever mindre vedlikehold, har mindre risiko for å svikte. Det gjør det enklere for deg å oppnå dine virksomhetsmål.

 • Portefølje med sikkerhetsmåling som overholder internasjonale standarder. f.eks. ATEX, FM og TIIS

 • Toppmoderne teknologi i samsvar med IEC 61508 SIL 2 muliggjør homogen-redundant applikasjon opptil SIL 3 i sikkerhetsinstrumenterte systemer

 • Integrert diagnostikk, verifisering og overvåkning; sikre prosesser og anleggsdrift, takket være Heartbeat-teknologi

 • Enhetlige driftskonsepter gir enklere løsninger og derfor sikrere driftsstyring

 • Med vårt omfattende tjenestetilbud og vår industriekspertise støtter vi deg verden over gjennom hele anleggets livssyklus. Vi tilbyr også seminarer og opplæring om sikkerhet og standarder for å holde medarbeiderne oppdatert

Bruksområder

Direkte, nøyaktig mengdemåling ved gassturbininnløpet

Drivstofforbruk har en enorm påvirkning på et anleggs effektivitet og bunnlinje, noe som gjør det viktig å måle strømningshastigheten i naturgass nøyaktig. Tradisjonelle turbinmengdemålere måler kun volum, noe som betyr at det er nødvendig med flere målere for å bestemme masse eller korrigert volummengdehastighet. Disse målerne er utsatt for slitasje, nøyaktigheten vil variere over tid, og de krever smøring med jevne mellomrom.

Direkte, nøyaktig, kostnadsbesparende mengdemåling
Vår ekspertise i felten

Når du bytter turbinmengdemålere med Promass Coriolis, gir dette mulighet for direkte bestemmelse av gassmassestrøm.

 • Økt pålitelighet og sikkerhet fra Heartbeat selvdiagnostikk og kontroll på stedet

 • Promass Coriolis er multivariabel: ingen behov for ytterligere målere for å måle og korrigere trykk, temperatur og tetthet

 • En forbedret nøyaktighet på +/- 0,35 % betyr store gassbesparelser

Bytt ut detektoren og behold din radiometriske gammakilde

Flere krevende bruksområder innen fossilt brensel, biomasse og avfall-til-energi-anlegg er fortsatt avhengige av gammaradiometrisk nivå, punktnivå og tetthetsmåling. I typiske installasjoner med geigertellere forringes måleytelsen over tid på grunn av minkende kildeaktivitet og mottakernes relative ufølsomhet.

Scintillatordetektor med høyere sensitivitet
Vår ekspertise i felten

Du kan forlenge levetiden til den eksisterende radioaktive kilden ved å bytte til nyere scintillatordetektorer.

 • Detektorer med høyere sensitivitet, f.eks. Gammapilot FMG60-funksjonen med lave strålingsfelter, slik at du kan beholde din eksisterende kilde i mange år fremover

 • Unngå utskiftinger og kostnadene og papirarbeidet i forbindelse med dette, og reduser risikoen

Automatisk pH-overvåkning av avsvovling med lavt vedlikeholdsbehov

Kontroll av pH-verdien er svært viktig for et riktig fungerende røykgassrensesystem. Men de tøffe, slipende forholdene i gasskrubberen gjør livet svært vanskelig for pH-sensorer. Standardinstallasjoner krever hyppig rengjøring, manuell kalibrering og jevnlig utskifting av sensor.

Automatisk rengjøring og kalibrering
Vår ekspertise i felten

Heldigvis kan smarte systemer, f.eks. Liquiline Control CDC90 pH-målesystem, nå automatisere rengjøringen og kalibreringen av sensorer.

 • Helautomatisk rengjøring og kalibrering for å sikre pålitelig, konsekvent nøyaktig pH-måling, og reduserte vedlikeholdskostnader.

 • Sikrer pålitelige måleverdier og lengre levetid for pH-sensorer

 • Bedre arbeidssikkerhet ved å minimere vedlikeholdsarbeidet i farlige miljøer

Måling av slamtetthet i avsvovling av røykgass (FGD)

Tetthetsmåling av kalkslam på injeksjonsstedet er viktig for effekten av røykgassrenseprosessen. Når en viss konsentrasjon er oppnådd, fjernes gipsen fra prosessen. Skuremiddelet gjør dette til en utfordrende måling som krever en robust løsning, f.eks. radiometrisk måling. Men det finnes fortsatt mange eldre systemer som bruker høyenergikilder og utdatert giverteknologi. Sikkerhets- og sertifiseringshensyn driver behovet for alternativer.

Tetthets- og mengdemåling i røykgassavsvovling (FGD)
Vår ekspertise i felten

Tetthetsmåling kan utføres med det sensitive og sikre radiometeret av nyeste generasjon Gammapilot. For kunder som foretrekker ikke å bruke radiometrisk måling, kan Promass Coriolis samtidig måle tetthet, massestrøm og temperatur.

 • Den nye generasjonen radiometere Gammapilot er sensitiv, sikker og robust for å sikre høyeste mulige måletilgjengelighet

 • Promass Coriolis kan fjerne en radioaktiv kilde fra anlegget og redusere behovet for sertifisering, papirarbeid og opplæring

Neste generasjons nettbrett-PC erstatter HART® håndholdt kommunikator

Enhetskonfigurasjon er en stor del av arbeidet for en vedlikeholdsingeniør. Men de fleste håndholdte enheter er begrenset til én enkelt protokoll (f.eks. HART) og bare begrenset til konfigurasjon.

Neste generasjons nettbrett-PC
Vår ekspertise i felten

Øk feltproduktiviteten og sikkerheten med det robuste nye nettbrettet Field Xpert som gir kraftig og strømlinjeformet administrasjon av alle instrumenter bare ved et tastetrykk. Spar tid og penger i tøffe miljøer med enkel enhetskonfigurasjon og kontroll og forbedret konnektivitet.

 • Spar tid med en brukervennlig, berøringsoptimalisert moderne brukeropplevelse

 • Reduser kostnader ved å bruke en enkelt enhet for PROFIBUS-, Modbus- og egne Endress+Hauser-vedlikeholdsgrensesnitt. Rask forbindelse til enheter med kun et klikk, takket være hurtig maskinvaredetektering

 • Oppnå bedre samsvar med forskriftene: Opprett konfigurasjonsrapporter og Heartbeat-verifiseringsrapporter, vis ekkokurve m.m.

Mål flyveaskenivå uten radioaktiv kilde og mottaker

Fjerning av partikler fra røykgasser krever punktnivåbrytere for å angi når flyveasketrakter i elektrostatiske separatorer (ESP-er) og filterposehus er fulle. Radiometrisk (Gamma) måling er en bredt anerkjent pålitelig løsning for dette, særlig med kull av dårligere kvalitet. Men hvilket valg har du hvis du ikke ønsker å bruke radiometrisk måling?

Kapasitansnivåmåling av flyveasketrakter i elektrostatiske separatorer og filterposehus
Vår ekspertise i felten

Kunder som foretrekker ikke å bruke radiometrisk måling, kan bytte til kapasitansnivåbrytere, f.eks. Solicap FTI77.

 • Fjern en radioaktiv kilde fra anlegget, og reduser behovet for sertifisering, papirarbeid og opplæring. Senk vedlikeholdskostnadene

 • Solicap FTI77 er den mest robuste og pålitelige kapasitanssensoren på markedet i dag og egner seg perfekt til varme og skurende miljøer

 • Stort aktivt område gir svært stabile målinger (ingen falske utslag)

Fordeler

Personalets sikkerhet kommer først i utformingen, konstruksjonen, driften og vedlikeholdet av ditt kraftverk. Alvorlige personskader kan skyldes utstyrsfeil som ofte kan spores til år med feil drift eller utilstrekkelig vedlikehold. Dette er grunnen til at vi leverer et komplett utvalg av teknologier, løsninger og tjenester for i sin helhet å oppfylle dine bruksområdekrav. Produktene våre overholder de høyeste kvalitetsstandardene for å garantere stabil ytelse og kompatibilitet.

 • x10

  høyere pålitelighet for digitale enheter sammenlignet med mekaniske målere

 • Null

  bevegelige deler, og uavhengig av endringer i tettheten

 • Over 17

  år med funksjonalitet i henhold til standard IEC 61508 (kvalitet, sikkerhet og pålitelighet)

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier