Minimerer risiko med utskiftning av målere

Ivareta sikkerheten ved å modernisere foreldet teknologi

Ingen kan nekte for at sikkerhet er viktig i energiverk. Miljøene er ofte farlige og har rikelig med potensielle farer, som setter både mennesker og bedriften i fare. Selv om anleggsarbeiderne legger stor vekt på sikkerhet, skjer det fortsatt ulykker. Oppstår det skader eller produksjonstap, øker kostnadene. Alle preventive tiltak er mer kostnadseffektive enn tvungen driftsstans. Derfor er det svært viktig for sikkerheten å erstatte mekaniske målere med mer pålitelige målesystemer.

Se på porteføljen vår!

Vi har teknologien som trengs for å finne den beste erstatningen for de eksisterende mekaniske målerne, slik at anleggsprosessene kan forbedres på en trygg måte – både i dampanlegg, vannkraftverk, forbrenningsmotorer og kraftvarmeverk. Denne teknologien krever mindre vedlikehold og er mindre utsatt for feil. Vi tilbyr omfattende service og bransjekunnskap, og støtter investorer, eiere, operatører, kontraktører og produsenter over hele verden under anleggets totale livssyklus.

 • Portefølje med sikkerhetsmåling som overholder internasjonale standarder. f.eks. ATEX, FM og TIIS

 • Toppmoderne teknologi i samsvar med IEC 61508 SIL 2 muliggjør homogen-redundant applikasjon opptil SIL 3 i sikkerhetsinstrumenterte systemer

 • Integrert verifisering ‒ prosessikkerhet til enhver tid takket være Heartbeat-teknologi

 • Enhetlige driftskonsepter sørger for enkelhet og dermed økt sikkerhet under håndteringen av driften

 • Seminarer og opplæring om sikkerhet og standarder for å holde medarbeiderne oppdaterte

Pålitelig justering og mekanisk måling ‒ i trygge hender

Nivåmåling i turbinens kondensatorbrønn

Nivåmåling i kondensatorbrønn

Bruken av fortrengningsstempler og differansetrykk-transmittere (DP) i kondensatorbrønner er utfordrende. Den ene påvirkes av vibrasjoner på grunn av små, mekaniske bevegelser i torsjonsrøret. Den andre har begrensinger i vakuumbeholdere. Ledet radar er et godt alternativ for å skifte ut torsjonsrør, eksterne tetninger eller DP-transmittere og DP-nivåsystemer. Den er vedlikeholdsfri selv under ekstreme prosessforhold, og påvirkes ikke av vakuum.

 • Bedre nøyaktighet, mer stabile signaler og betydelig lavere vedlikeholdsutgifter.

 • Høyest mulig sikkerhetsgrad fordi operatørene ikke trenger å foreta risikofylte inngrep.

Mengdemåling ved oppstart og støttebrennere

Mengdemåling ved oppstart og støttebrennere

Volumetriske mengdemålere utsettes for slitasje og krever vedlikehold. Heldigvis har teknologien for mengdemåling utviklet seg de siste årene. En viktig milepæl på veien mot sikrere systemdrift er måling av massestrøm basert på Coriolis-prinsippet ved hjelp av pålitelig, totråds teknologi. Coriolis måler volum, masse, temperatur, viskositet og tetthet for væsker og gass samtidig. Nye perspektiver for sikkerheten på anlegget!

 • Viskositetsavlesninger in-line for flytende drivstoff. Diskret viskositetskontroll for flytende drivstoff gir optimal forbrenning.

 • Bedre gjentagelsesnøyaktighet og redusert OPEX på grunn av ingen bevegelige deler og direkte massemåling

Fødevanntank

Temperaturovervåkning i fødevannspumpe (BFP)

Ved temperaturer på ca. 170 °C (338 °F) og trykk på rundt 220 bar (3191 psi) er temperaturmålingen på fødevannspumpen ikke særlig krevende. Men temperatursensoren utsettes for sterke vibrasjoner, som gir kort driftstid. Et eksempel på en slitesterk løsning er et Omnigrad termometer med termometerlomme av stangstål sammen med et vibrasjonssikkert iTHERM StrongSens-innlegg.

 • Pålitelig prosesskontroll og minimal nedetid

 • Måleelementets vibrasjonsmostand > 60 g

 • Kostnadsbesparelser og prosessoptimalisering gjennom raske, robuste og svært nøyaktige målinger

Tetthet- og mengdemåling i avsvovling av røykgass (FGD)

Måling av slamtetthet i avsvovling av røykgass (FGD)

Måling av kalkslammets tetthet ved injeksjonspunktet er viktig for at rensingen av røykgassen skal bli effektiv. Når en viss konsentrasjon er oppnådd, føres suspensjonen til bakken. Den eksisterende tetthetsmålingen fra radiometriske Gammapilot kan nå erstattes av den nye teknologien Promass Coriolis, som måler tetthet, temperatur og mengde samtidig. Instrumentet trenger ingen strålingskilde, og er dermed uten kjernekraft.

 • Fjern kjernekraften på anlegget

 • Mindre vedlikehold, papirarbeid og bekymring om sikkerhet

Vannkjemi i dampanlegg

Ny vannkjemi-teknologi i dampanlegg

Eksisterende analoge enheter korroderer raskt på grunn av fuktighet. Nå er dette ikke et problem lenger. Memosens kontaktløse digitale sensorer revolusjonerer væskeanalysen. De er lette å bruke, tåler korrosjon og fuktighet, kan brukes under vann og forenkler forebyggende vedlikehold. Sensoren er designet for lang driftstid og gir deg mest igjen for pengene. Sammen med modulære SWAS-paneler gir Memosens-sensorene pålitelig, sikker overvåkning av vann- og dampkretser.

 • Bedre produksjonseffektivitet, ytelse og sikkerhet

 • Memosens: enkel, vanntett og kostnadseffektiv ‒ prosessikkerheten økes, og systemets nedetid reduseres til et minimum

 • Digitale sensorer overtar for analoge sensorer

Trykkmåling med keramisk cellesensor-teknologi i FGD-anlegg

Trykkmåling i abrasive, aggressive miljøer

Tradisjonelle oljefylte sensorer med metallmembran er delikate og har begrensinger under tøffe prosessforhold eller applikasjoner med lavt trykk. Bruken av keramiske sensorer med Ceraphire-teknologi kan gi økt nøyaktighet, pålitelighet og stabilitet på lang sikt. Keramikk er et av verdens hardeste materialer, men er samtidig veldig elastisk. Keramiske celler tåler slipevirkning, korrosjon og varierende belastninger, og er det beste alternativet for abrasive prosessforhold og vakuumapplikasjoner.

 • Tåler aggressive prosessmiljøer, f.eks. i anlegg for avsvovling av røykgass (FGD)

 • Trykksensorens berørte deler er helt uten metall ‒ ingen korrosjon

Se på porteføljen vår!

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Personalets sikkerhet kommer først i utformingen, konstruksjonen, driften og vedlikeholdet av ditt kraftverk. Utstyr som svikter fordi det har blitt brukt og vedlikeholdt feil gjennom en årrekke, kan føre til alvorlige skader. Derfor tilbyr vi en fullstendig serie med løsninger, teknologier og tjenester som er tilpasset dine applikasjonskrav. Produktene våre overholder de høyeste kvalitetsstandardene for å garantere stabil ytelse og kompatibilitet.

 • x10

  tilsvarer antall ganger digitale enheter er mer pålitelige enn mekaniske målere

 • Ingen

  bevegelige deler, og uavhengig av endringer i tettheten

 • Over 17

  år med funksjonalitet i henhold til standard IEC 61508 (kvalitet, sikkerhet og pålitelighet).