Minimerer risiko med utskiftning av målere

Ivareta sikkerheten ved å modernisere foreldet teknologi

Kraftverk er ofte farlige og har rikelig med potensielle farer, som setter både mennesker og bedriften i fare.Selv om anleggsoperatører prioriterer sikkerhet, vil det likevel skje hendelser, og ved skade eller tap av produksjon stiger kostnadene. Et preventivt tiltak er alltid mer kostnadseffektivt enn en tvungen driftsstans. Utbytting av mekaniske målere og annen utdatert teknologi med mer pålitelige og effektive systemer er nøkkelen til å sikre maksimal prosessikkerhet og ytelse.

Se på porteføljen vår!

Vi har industriekspertisen og utskiftningsteknologien som trengs for å finne den beste erstatningen for de eksisterende mekaniske målerne og annen eldre teknologi, slik at anleggsprosessene kan forbedres på en trygg måte – både i dampanlegg, kombinerte gassturbinanlegg, vannkraftverk, forbrenningsmotorer og kraftvarmeverk. Instrumenter som krever mindre vedlikehold, har mindre risiko for å svikte. Det gjør det enklere for deg å oppnå dine virksomhetsmål.

 • Portefølje med sikkerhetsmåling som overholder internasjonale standarder. f.eks. ATEX, FM og TIIS

 • Toppmoderne teknologi i samsvar med IEC 61508 SIL 2 muliggjør homogen-redundant applikasjon opptil SIL 3 i sikkerhetsinstrumenterte systemer

 • Integrert diagnostikk, verifisering og overvåkning; sikre prosesser og anleggsdrift, takket være Heartbeat-teknologi

 • Enhetlige driftskonsepter gir enklere løsninger og derfor sikrere driftsstyring

 • Med vårt omfattende tjenestetilbud og vår industriekspertise støtter vi deg verden over gjennom hele anleggets livssyklus. Vi tilbyr også seminarer og opplæring om sikkerhet og standarder for å holde medarbeiderne oppdatert

Målingen er pålitelig og effektiv – i gode hender

Direkte, nøyaktig, kostnadsbesparende mengdemåling

Direkte, nøyaktig mengdemåling ved gassturbininnløpet

Drivstofforbruk har stor påvirkning på et anleggs effektivitet og bunnlinje, og det er derfor essensielt å utføre en nøyaktig måling av mengdehastigheten på naturgass. Tradisjonelle turbinmengdemålere måler kun volum, noe som betyr at det er nødvendig med flere målere for å bestemme masse eller korrigert volummengdehastighet. Disse målerne er utsatt for slitasje, nøyaktigheten vil variere over tid, og de krever smøring med jevne mellomrom. Ved å skifte ut turbinmengdemålerne med Promass Coriolis kan massemengden av gass bestemmes direkte.

 • Promass Coriolis er multivariabel: intet behov for ytterligere målere for å måle og korrigere for trykk, temperatur og tetthet

 • En forbedret nøyaktighet på +/- 0,35 % betyr store gassbesparelser

 • Forbedret pålitelighet og sikkerhet med Heartbeat in-situ-verifisering og selvdiagnostikk

Detektor i scintillatorstil med høyere sensitivitet

Bytt ut detektoren og behold din radiometriske gammakilde

Flere vanskelige applikasjoner innen fossilt brensel, biomasse og energigjenvinning er fortsatt avhengige av måling av radiometrisk gammanivå, punktnivå og tetthet. I typiske installasjoner med geigertellere forringes måleytelsen over tid på grunn av minkende kildeaktivitet og mottakernes relative ufølsomhet. Du kan forlenge levetiden til din eksisterende radioaktive kilde ved å bytte til nyere detektorer i scintillatorstil.

 • Detektorer med høyere sensitivitet, for eksempel Gammapilot FMG60, fungerer med lave strålingsfelt, slik at du kan beholde din eksisterende kilde i flere år.

 • Unngå utskiftinger og kostnadene og papirarbeidet i forbindelse med dette, og reduser risikoen

Automatisk rengjøring og kalibrering

Automatisk pH-overvåkning av avsvovling med lavt vedlikeholdsbehov

Kontroll av pH-verdi er svært viktig for et velfungerende røykgassrengjøringssystem. Men de tøffe, slipende forholdene i gasskrubberen gjør livet svært vanskelig for pH-sensorer. Standardinstallasjoner krever hyppig rengjøring, manuell kalibrering og jevnlig utskifting av sensor. Heldigvis kan smarte systemer nå automatisere rengjøringen og kalibreringen av sensorer for å sikre pålitelig, konsekvent presis pH-måling og reduserte vedlikeholdskostnader.

 • Helautomatisk rengjøring og kalibrering med Liquiline Control CDC90 pH-målesystem

 • Sikrer pålitelige måleverdier, lengre levetid for pH-sensorer og lavere vedlikeholdskostnader

 • Bedre arbeidssikkerhet ved å minimere vedlikeholdsarbeidet i farlige miljøer

Tetthet- og mengdemåling i avsvovling av røykgass (FGD)

Måling av slamtetthet i avsvovling av røykgass (FGD)

Måling av kalkslammets tetthet ved injeksjonspunktet er viktig for at rensingen av røykgassen skal bli effektiv. Når en viss konsentrasjon er oppnådd, fjernes gipsen fra prosessen. Tetthetsmåling kan utføres med den sensitive og sikre radiometriske Gammapilot. For kunder som foretrekker ikke å bruke radiometrisk måling, kan den teknologiske nyvinningen Promass Coriolis utføre samtidige målinger av tetthet, massemengde og temperatur.

 • Den nye generasjonen radiometrisk Gammapilot er sensitiv, sikker og robust og sikrer best mulig tilgang til målinger

 • Promass Coriolis kan fjerne en radioaktiv kilde fra anlegget, noe som reduserer behovet for sertifisering, papirarbeid og opplæring

Neste generasjons nettbrett-PC

Neste generasjons nettbrett-PC erstatter HART® håndholdt kommunikator

Enhetskonfigurasjon er en stor del av en vedlikeholdsteknikers daglige arbeid. De fleste håndholdte enheter er begrenset til en enkelt protokoll (f.eks. HART) og til kun konfigurasjon. Øk feltproduktiviteten og sikkerheten med det tøffe nye nettbrettet Field Xpert som gir deg kraftig og strømlinjeformet kontroll over alle instrumenter med fingertuppene. Spar tid og kostnader under tøffe forhold ved hjelp av enkel enhetskonfigurasjon og verifisering, samt utvidede tilkoblingsmuligheter.

 • Spar tid med denne brukervennlige, berøringsoptimaliserte moderne brukeropplevelsen

 • Reduser kostnader ved å bruke en enkelt enhet for PROFIBUS-, Modbus- og egne Endress+Hauser-vedlikeholdsgrensesnitt. Rask forbindelse til enheter med kun et klikk, takket være hurtig maskinvaredetektering.

 • Oppnå bedre samsvar med forskriftene: Opprett konfigurasjonsrapporter og Heartbeat-verifiseringsrapporter, vis ekkokurve m.m.

Måling av kapasitansnivået til flyveasketraktene i elektrostatiske separatorer og filtrerkamre

Mål flyveaskenivå uten radioaktiv kilde og mottaker

Fjerning av partikler fra røykgasser krever punktnivåbrytere for å indikere når flyveasketraktene i elektrostatiske separatorer (ESP-er) og filtrerkamre er fulle. Radiometrisk (gamma-) måling er en velkjent, pålitelig løsning for denne målingen, spesielt ved kull av dårligere kvalitet. Kunder som foretrekker ikke å bruke radiometrisk måling, kan bytte til kapasitanspunktnivåbrytere som Solicap FTI77.

 • Fjern en radioaktiv kilde fra anlegget, og reduser behovet for sertifisering, papirarbeid og opplæring. Senk vedlikeholdskostnadene

 • Den mest robuste og pålitelige kapasitanssensoren som er tilgjengelig i dag, Solicap FTI77, egner seg perfekt til varme og tøffe omgivelser

 • Stort aktivt område gir svært stabile målinger (ingen falske utslag)

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Personalets sikkerhet kommer først i utformingen, konstruksjonen, driften og vedlikeholdet av ditt kraftverk. Utstyr som svikter fordi det har blitt brukt og vedlikeholdt feil gjennom en årrekke, kan føre til alvorlige skader. Derfor tilbyr vi en fullstendig serie med løsninger, teknologier og tjenester som er tilpasset dine applikasjonskrav. Produktene våre overholder de høyeste kvalitetsstandardene for å garantere stabil ytelse og kompatibilitet.

 • 10 ganger

  høyere pålitelighet for digitale enheter sammenlignet med mekaniske målere

 • Null

  bevegelige deler, og uavhengig av endringer i tettheten

 • Over 17

  år med funksjonalitet i henhold til standard IEC 61508 (kvalitet, sikkerhet og pålitelighet).