Instrumentinstallasjon med tilkoblingsmuligheter for måleutstyret ditt

Målingsteknologi, tilbehør og mekaniske, forhåndsmonterte komponenter passer til hverandre

Ubarmhjertig kostnader og produksjonsoptimaliserings-prosedyrer tvinger mange anleggseiere til nedbemanning. Men kutting av vedlikeholdskostnader kan innebære betydelig risiko med mindre du bruker toppmoderne teknologi. Vi har lang erfaring innen instrumentproduksjon og vet at grunnlaget for sikker drift er korrekt installasjon av instrumenter og målinger. Vi samarbeider tett med maskiningeniører for å tilby de beste løsningene når og hvor du trenger dem mest.

Se på porteføljen vår!

Vi fokuserer på å levere produkter, løsninger og tjenester til en diversifisert portefølje med kraftstasjoner, fra store, høyproduktive og svært kritiske kraftverk til toppmoderne løsninger for fornybar energi innen hydro, biomasse og avfallsenergi. Målet vårt er at produktene og tjenestene våre skal ha førsteklasses kvalitet, og vi ser etter leverandører som følger de samme prinsippene for kvalitetssikring. Vi leverer ikke bare måleutstyr, men har et utvidet tilbud for måleløsninger:

 • Én levering fra én integrert leverandør

 • Alle komponentene er kvalifisert, testet og forhåndsmontert

 • Ingen tidstap på grunn av forsinket levering eller deler som ikke passer

 • Ukomplisert installasjon

 • Konsulenttjenester, prosjektplanlegging, administrasjon, levering, montering, idriftsetting og dokumentasjon på stedet

Hvordan virker det? Alle kombinasjoner er mulig

Instrumentinstallasjon med tilkoblingsmuligheter fra Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Eksempler på applikasjoner hvor konseptet kan benyttes

Kombikraftverk (CCGT ‒ combined gas cycle turbine plant)

Ivareta vannkretsens integritet

Den konstante kontakten mellom vann/damp og rørene i kjeler, varmegjenvinnende dampgeneratorer (HRSG), kondensatorer og turbinskovler kan føre til avleiring, avskalling og korrosjon. Dette kan igjen påvirke driften av hele vann-/dampsystemet. Vi tilbyr en standardisert, modulær løsning for kontroll av vannkvalitet, som gjør det mulig å måle kritiske parametre, som konduktivitet, pH, silikat og oppløst oksygen.

 • Panelene er utstyrt med toppmoderne, kostnadseffektiv Memosens sensorteknologi.

 • Teknisk service og prøvetakings- og analysesystemer for vanndampsyklusen

 • Global service til EPC-kontraktører og kraftverkoperatører

Deltabar Differensialtrykktransmitter fra Endress+Hauser installert for praktisk drift

Unngå diskusjoner om dampmålingen

Når et nytt kraftverk ikke produserer den termiske virkningsgraden som er spesifisert i kontrakten, kan leverandøren av kjelen og turbinprodusenten bli uenige om dampmengden som leveres. Bruker dere en avtalt standard (ISO 5167) og en måleføler for differensialtrykk, er det lett for tredjepartenes eksperter å validere måleren, installasjonen og konstruksjonsberegningene for dampvolum/masse. DP-kompetanseteamet vårt, som er eksperter på differensialtrykk, står klare til å hjelpe deg med det du trenger.

Automatiserte pH-målinger i avsvovling av røykgass (FGD) fra Endress+Hauser

Automatiserte pH-målinger i avsvovling av røykgass (FGD)

pH-verdien er svært viktig for at røykgassrensesystemet skal fungere som det skal – til syvende og sist brukes verdien for å kontrollere matehastigheten til sorbenter, som kalk (Ca[OH]2) og kalkstein (CaCO3). pH-verdien er helt avgjørende for effektiv rensing. Den må være høy nok til at svoveldioksid (SO2) bindes. Er den for høy, går kalken til spille og gipsen kontamineres. Under disse forholdene anbefaler vi automatisert rengjøring og kalibrering av pH-sensorene.

 • Rask amortisering av målepunktet, reduserte vedlikeholdskostnader og forbruksmateriell og lenger driftstid for pH-sensorene

 • Optimal prosesspålitelighet

 • Få høyere tilgjengelighet, unngå uventet driftsstans og reduser nedetiden på grunn av manuelt vedlikehold

Komplett mengdemåler-løsning for dampmåling fra Endress+Hauser

Ingen tvil om dampmålingene lenger

Vår komplette mengdemåler-løsning for dampmåling (trykkluft, naturgass osv.) er fabrikkonfigurert for energimåling eller massestrøm. Den måler dampen nøyaktig på tvers av hele området og gir målepunkter som egner seg for fakturering og målinger for kjøp og salg.

 • Komplett forhåndsmontert, testet enhet konfigurert for hver kunde

 • Omfattende målepunktdokumentasjon, f.eks. for å oppnå ISO 50001-sertifisering

 • Unngå typiske feil under planlegging, idriftsetting og drift

 • Energimåling og rapporter om effektiviteten til kraftverk og fordelingsanlegg

Ledet radar (GWR) montert i en bypasskammer-løsning fra Endress+Hauser

Spar kostnader under planlegging, innkjøp, montering og vedlikehold

Tidligere har fortrengningsstempler blitt brukt for nivåmåling i kondensatorbrønn, HP/LP-fødevanntanker, kondensattanker og trykkamre. Resultatet varierer ofte på grunn av nøyaktighet, tetthetsvariasjoner og ulikheter mellom installasjonene. Enheter med ledet radar (GWR) som monteres i en bypasskammer-løsning, er en optimal løsning for denne typen målinger og gir betydelige kostnadsfordeler.

 • Rask og enkel idriftsetting på stedet

 • Forhåndskonfigurert og testet bypasskammer-løsning i én levering

 • Garantert kvalitet

 • Vi tar ansvar for leverandører og montering

Avfallsenergianlegg

Øk din energi-fra-avfall (E-f-W) prosess ytelse

Temperaturmålingen ved toppen av kjelen og overheter- og utbrenningssonen i avfallsenergianlegg krever høy nøyaktighet og god kontroll. Den krever også spesifikke, innovative materialer i termolommer og beskyttelsesrør for å tåle aggressiv røyk fra forbrenning og høy temperatur som oksiderer omgivelsene. I dag leverer vi disse termolommene med riktig materiale for denne typen applikasjoner.

 • Målepunkter med lenger levetid under ekstreme forhold

 • Mindre vedlikehold gir lavere livssyklus-kostnader

 • Bedre produktkvalitet gjennom mer stabile målinger

Se på porteføljen vår!

Fordeler

For hver innovasjon vi skaper, kan kundene optimere aktivitetene sine. Vi samarbeider konstant med kundene våre slik at de skal være skikkelig utrustet til å møte bransjekravene. Til syvende og sist er det kundenes suksess som gjør oss vellykket.

 • > 1 år

  tilsvarer livstiden til temperatursensorene våre. Bruker du riktige termolomme-materialer for temperatursensorer, vil et E-f-W anlegget mer effektivt og får mindre nedetid.

 • Over 60

  års erfaring innen måleinstrumenter

 • 9 måneder

  tilsvarer tiden det tar å amortisere hele pH-målepunktet for rensing hvis det gjøres med automatiserte elektroder