Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Instrumentinstallasjon med tilkoblingsmuligheter for måleutstyret ditt

Målingsteknologi, tilbehør og mekaniske, forhåndsmonterte komponenter passer til hverandre

Nådeløse kostnads- og resultatoptimaliseringsprosedyrer tvinger mange anleggsoperatører til å kutte i personalet. Men kutting av vedlikeholdskostnader kan innebære betydelig risiko med mindre du bruker toppmoderne teknologi. Riktignok har vi våre røtter i instrumentproduksjon, men vi har også naturligvis ansvar for å sikre riktig instrumentinstallasjon og måleresultat. Vi samarbeider med mekaniske ingeniører om å tilby deg de beste løsningene når og hvor du trenger dem.

Hvordan vi kan hjelpe

Vi fokuserer på å levere produkter, løsninger og tjenester til en diversifisert portefølje av kraftverk fra de største superkritiske kraftverkene og gasskraftverkene med høy effekt til avanserte løsninger for fornybar energi innen vannkraft, jordvarme, solenergi, avfall-til-energi og biomasse. Vi streber etter den høyeste kvaliteten i vårt tilbud og ser etter samarbeid med leverandører som anvender de samme kvalitetssikringsprinsippene. Vi leverer et utvidet tilbud for måleløsninger:

 • Én levering fra én integrert leverandør

 • Alle komponentene er kvalifisert, testet og forhåndsmontert

 • Ingen tidstap på grunn av forsinket levering eller deler som ikke passer

 • Ukomplisert installasjon

 • Konsulenttjenester, prosjektplanlegging, administrasjon, levering, montering, idriftsetting og dokumentasjon på stedet

Bruksområder

Bevar vanndampkretsens integritet

Konstant kontakt mellom vann/damp og rør i kjeler, dampgeneratorer for varmegjenvinning, kondensatorer og turbinblader kan forårsake avleiringer/avskalling og korrosjon på utstyret og påvirke vann/damp-systemets tilgjengelighet.

Bevar vanndampkretsens integritet
Vår ekspertise i felten

Vi tilbyr en standardisert og modulbasert damp/vann-kvalitetskontrolløsning som muliggjør måling av kritiske parametere som spesifikk og kationisk konduktivitet, pH, silikaoppløst oksygen og natrium.

 • Panelene er utstyrt med ny og kostnadseffektiv sensor/giver-teknologi (Memosens/Liquiline)

 • Tekniske tjenester og forsyning av prøvetakings- og analysesystemer for vanndampsyklusen

 • Global service til EPC-kontraktører og kraftverkoperatører

Unngå eventuelle rettstvister ved dampmåling

Når et nytt kraftverk ikke produserer den termiske effekten som er angitt i kontrakten, kan det oppstå uenighet mellom kjelleverandøren og turbinprodusenten om hvor mye damp som er levert. Bruk av en avtalt standard (ISO 5167) og et primærelement for dp-gjennomstrømning, f.eks. blende, venturirør og dyse, sikrer at tredjepartseksperter enkelt kan validere måleren, oppsettet og konstruksjonsberegningene for dampvolumet eller -massen.

Unngå eventuelle rettstvister ved dampmåling
Vår ekspertise i felten

Vårt kompetanseteam for gjennomstrømning ved differensialtrykk står til rådighet hvis du har spørsmål.

 • Vi tilbyr konstruksjonsberegninger for dampvolumet/-massen

 • Vi hjelper deg å velge det beste primærelementet, særlig når det gjelder permanent trykktap

 • Vi støtter deg og gir råd om riktig installasjon, tilbehør, inkludering og idriftsetting

Automatiserte pH-målinger ved avsvovling av røykgass

PH-verdien er svært viktig for et riktig fungerende røykgassrensesystem – i siste instans brukes det til å regulere matehastigheten av sorpsjonsmidler som hydrert kalk (Ca[OH]2) og kalkstein (CaCO3). Skrubberens effektivitet er svært avhengig av pH-en. Den må være høy nok til at svoveldioksidet (SO2) blir pålitelig bundet. Hvis den er for høy, vil kalk imidlertid gå til spille, og gipsen vil bli kontaminert.

Automatiserte pH-målinger ved avsvovling av røykgass
Vår ekspertise i felten

Under disse vilkårene anbefaler vi automatisering av rengjøringen og kalibrering av pH-sensorene.

 • Reduser vedlikeholdskostnadene og mengden forbruksmateriell

 • Fjernstyr målepunktene med Liquiline fjernkontrollen CDC90

 • Unngå uforutsette avstengninger, og oppnå færre driftsavbrudd med manuelt vedlikehold

Ingen tvil om dampmålingene lenger

Måling av dampmasse og energi krever riktig utejvning og tilstrekkelige innløp til å oppnå optimale resultater. Selv om damp er utelukket fra internasjonale debiteringsstandarder som OIML, er det et behov for presise og pålitelige målinger.

Ingen tvil om dampmålingene lenger
Vår ekspertise i felten

Våre komplette løsninger for dampmåling (trykkluft, naturgass, osv.) er fabrikkonfigurert for energimåling eller massestrøm. De måler damp nøyaktig over hele området og muliggjør egnede faktureringsrelevante målepunkter og debiteringsmåling.

 • Få tilgang til en fullstendig forhåndsmontert, testet, kundespesifikk konfigurert enhet

 • Unngå typiske feil under planlegging, idriftsetting og drift

 • Sørg for gjennomsiktig energimåling og effektivitetsrapportering for anlegget

Spar kostnader under planlegging, innkjøp, montering og vedlikehold

Fortrengere er tidligere brukt til nivåmåling i kondensator/varmbrønn, HK/LP-matevannvarmere, kondensat- og trykkutjevningstanker. Resultatet varierer ofte på grunn av nøyaktighet, tetthetsvariasjoner og ulikheter mellom installasjonene.

Spar kostnader under planlegging, innkjøp, montering og vedlikehold
Vår ekspertise i felten

Vi leverer enheter med ledet radar (GWR) montert i et omløpskammer. Dette er en optimal løsning for slike måleoppgaver med en rekke fordeler.

 • Rask og enkel idriftsetting på stedet

 • Forhåndskonfigurert og testet bypasskammer-løsning i én pakke

 • Garantert og sertifisert kvalitet

Øk ytelsen til avfall-til-energi-anlegget

Temperaturen på kjeltak, overhetere og utbrenningssone i et avfall-til-energi-anlegg krever høy grad av målenøyaktighet og kontroll. Spesifikke og innovative termobrønn- og beskyttelsesrørmaterialer kreves også for å tåle eksponering for aggressiv forbrenningsrøyk og høy temperatur som oksiderer miljøet.

Øk ytelsen til avfall-til-energi-anlegget
Vår ekspertise i felten

Endress+Hausers termobrønner og beskyttelsesrør i rett materiale for slike bruksområder.

 • Lengre levetid for målepunktene under ekstreme vilkår, noe som fører til økt tilgjengelighet

 • Mindre vedlikehold gir lavere livssyklus-kostnader

 • Utveksling av temperaturmålinger kan gjøres ved planlagte avstengninger

Hvordan virker det? Alle kombinasjoner er mulig

Instrumentinstallasjon med tilkoblingsmuligheter fra Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Fordeler

Hver innovasjon vi skaper, gjør at kundene våre kan optimalisere sin virksomhet. Vi arbeider konstant med kundene våre for å sikre at de står klare til å oppfylle kravene i bransjen. I siste instans er det kundenes suksess som ligger bak vår egen.

 • > 1 år

  levetid på våre temperatursensorer. Bruker du riktige termolomme-materialer for temperatursensorer, blir avfallsenergianlegget mer effektivt og får mindre nedetid.

 • Over 60

  års erfaring innen måleinstrumenter

 • 9 måneder

  amortiseringstid av hele målepunktet for pH-rengjøring, hvis det gjøres med automatiserte elektroder

Se på porteføljen vår!

Andre industrier