Minimaliser risikoen i prosjektledelse i kjemisk industri

Samarbeid med oss som hovedinstrumentleverandør (MIV) for å begrense risikoen og optimalisere CAPEX

Som anleggsbygger eller EPC er dine hovedutfordringer i internasjonale prosjekter å fullføre prosjektet til riktig tid og innenfor budsjettets rammer. I kjemisk og petrokjemisk industri kan prosjektlederen og prosjektutførelsesteamet befinne seg langt fra hverandre. Som hovedinstrumentleverandør (MIV), med global tilstedeværelse, kan vi støtte din prosjektplan og styre kostnader ved å stille til rådighet lokal prosjektledelsesekspertise.

En pålitelig partner for dine globale prosessindustriprosjekter

Bruk oss som hovedinstrumentleverandør (MIV) i dine prosessindustriprosjekter. La oss være din sakkyndige partner fra prosjektering til drift. Uansett hva slags kjemisk eller petrokjemisk anlegg du har, støtter vi deg som én partner som påtar seg det fulle ansvar for alle relaterte tjenester og sikrer optimal prosjektgjennomføring. Omfanget favner alle nødvendige tilbud for å oppfylle alle dine krav:

 • All instrumentering og relaterte tjenester

 • Én partner som vil sikre konsekvens og unngå tvetydigheter

 • Erfarne fagfolk som reduserer endringer for forbedret nøyaktighet i fremdriften

 • Overlegne prosesser, metoder og verktøy for å støtte effektivitet og repeterbarhet for risikoreduksjon

 • Standardisering gir begrensede variasjoner og reduserer kompleksiteten i gjennomføringen og MRO-kostnadene

Dette kan du gjøre

Klikk gjennom grafikken og lær om hvordan vi kan håndtere dine prosessindustriprosjekter.

Tradisjonelle prosjekthåndteringsmetoder med flere leverandører er iboende komplekse. ©Endress+Hauser

Tradisjonelle prosjekthåndteringsmetoder med flere leverandører er iboende komplekse.

Samarbeid med Endress+Hauser som profesjonell prosjektpartner hjelper deg med å oppnå konsekvens. ©Endress+Hauser

Samarbeid med oss som profesjonell prosjektpartner sikrer konsekvens og hindrer tvetydigheter selv om det er tredjepartsprodukter med i bildet.

Endress+Hauser er din partner i alle faser av dine prosjekter! ©Endress+Hauser

Din partner i alle faser! Samarbeid med en dyktig instrumenteringsleverandør, som påtar seg ansvar for alle leveranser, reduserer vesentlig integreringsrisikoen.

Endress+Hauser-grafikk som viser tilbud som hovedinstrumentleverandør (MIV). ©Endress+Hauser

Som hovedinstrumentleverandør (MIV) kan vi oppfylle dine spesifikke prosjektkrav ved å pakke instrumenteringen og tjenestene våre i forskjellige kombinasjoner.

Vår interne prosesser er standardisert, brukt globalt og basert på et internasjonalt PMI-rammeverk. ©Endress+Hauser

Våre interne prosesser er standardisert, brukt globalt og basert på et internasjonalt PMI-rammeverk (PMBOK-veiledning).

PDCA-syklus ©Endress+Hauser

1. Planlegge (prosjektplanlegging) 2. Utføre (utføre prosjektarbeidet ifølge planen) 3. Kontrollere (finne avvik mellom plan og virkelighet) 4. Handle (iverksette nødvendige avhjelpende tiltak)

Benytt deg av moderne verktøy for integrert teknikk med elektronisk overføring. ©Endress+Hauser

Benytt deg av moderne verktøy for integrert teknikk med elektronisk dataoverføring.

Sterke allianser og sterke, åpne integreringspartnere bidrar vesentlig til å senke risikoen © Endress+Hauser

Sterke allianser og sterke, åpne integreringspartnere bidrar vesentlig til å senke risikoen og dine integreringskostnader.

Harmonisert prosjektprosess for bygging av nytt kjemisk anlegg

Prosjektledelse

Ligg et skritt foran i ditt prosjekt med vår metode som MIV

Dagens metode med flere leverandører av måleutstyr er iboende kompleks. Evaluering av flere budpakker, kommunikasjon med en lang rekke kontakter, samordning og gjennomføring av flere forskjellige prosesser og prosedyrer fører til merarbeid, ineffektivitet og risiko for prosjektet ditt. Samarbeid med oss som hovedinstrumentleverandør betyr at all instrumentering fra måletransmittere til måleinstrumenter, tilbehør og tjenester leveres i én komplett leveranse.

 • Et enkelt kontaktpunkt for salg og utførelse reduserer kompleksitet og risiko.

 • Teknologi- og sikkerhetskonsulenter vil delta i en tidlig fase, slik at det blir tid nok til å arbeide med de beste løsningene.

Teknikk

Tidligere deltakelse fra alle parter for raskere tid til markedet

Det grunnleggende med en MIV er basert på tidlig deltakelse, integrerte team og klar kommunikasjon for å redusere prosjektusikkerhet, -risiko og -kostnader. Det er fortsatt tid til å tenke gjennom og drøfte visse tekniske løsninger i en tidlig fase av et prosjekt. Dette hindrer sene endringer i instrumentering siden den best tilpassede teknologien velges på første forsøk.

 • Skaffe dokumentasjon raskt, f.eks. CAD-tegninger, for å se modeller tidligere og rørskjemaer for å starte produksjon tidligere og forkorte gjennomføringen.

 • Redusere risikoen for endringer i instrumentering i gjennomføringsfasen fordi riktig teknologi ble valgt på første forsøk.

Medarbeidere på stedet i prosjektfase kjemisk industri

Sinnsro med en smidig organisasjon ved din side

Straks prosjektet er fullført og det kjemiske anlegget er i drift, står vi fortsatt til tjeneste gjennom hele anleggets livsløp. Som din MIV yter vi ikke bare støtte under prosjekt- og gjennomføringsfasen, men også under driftsfasen. Denne komplette metoden reduserer grensesnittene og avstandene som oppstår under drift når man har flere leverandører.

 • Spar tid med kortfattet dokumentasjon som er tilgjengelig når og hvor som helst, også på mobilen

 • Reduser kostnadene med forenklede innkjøps-, oppbevarings- og MRO-prosesser

Se på porteføljen vår!

Møt vår ekspert

Våre Endress+Hauser-eksperter har årtidserfaring med bransjen og en detaljert forståelse av produksjonsprosessene. Denne erfaringen, sammen med vårt unike prosjektledelsesverktøy, gir oss mulighet til å hjelpe deg med å gjøre prosjektet til en suksess. Derfor kaller vi hos «Endress+Hauser -people for process automation» - her kan du møte en av dem, John Haveman.

Fordeler

Vårt hovedmål er at du skal lykkes. Uansett hvor stort prosjektet ditt i prosessindustrien er, eller hvor mange partnere som er involvert, vil våre eksperter støtte dine globale prosessindustriprosjekter med sin dype fagkunnskap og prosjektledelsesekspertise. Vi yter den støtten du trenger for å redusere prosjektrisiko fra prosjektering til gjennomføring og drift.

 • 4 uker

  spart i prosjektgjennomføringen med vår elektroniske datautveksling (basert på 800 enheter) sammenlignet med den tradisjonelle metoden.

 • 80 %.

  spart av din tid for utarbeidelse av tekniske dokumenter, herunder for eksempel CAD-tegninger, når du bruker vårt tekniske verktøy (basert på 800 enheter) sammenlignet med den tradisjonelle metoden.

 • USD 25 000

  spart på reservedeler når du samarbeider med oss som MIV ved en instrumentprosjektverdi på USD 700 000