Prooftesting av sikkerhetsinstrumenterte systemer

Reduser tilfeldige og systematiske feil uten å redusere tilgjengeligheten av det kjemiske anlegget

Kjemiske anlegg har jevnt og trutt økt antallet sikkerhetsinstrumenterte systemer (SIS) installert for å minimere risiko for kritiske prosesser. For å sikre at systemet utfører sin sikkerhetsfunksjon utføres regelmessige proof tester. Dessuten er proof tester nødvendig for å etterleve sikkerhetsbestemmelser (f.eks. IEC 61508/61511). Slike proof tester fører imidlertid til høye kostnader og driftsavbrudd. Den kjemiske industrien står derfor overfor utfordringen med å finne riktig balanse mellom sikkerhet og tilgjengelighet.

Hvordan vi kan hjelpe

Med stadig strengere sikkerhetskrav, små marginer og stiv konkurranse er forbedrede prøvingsmetoder svært etterspurt i den kjemiske industrien. Helst bør disse leveres med inngående diagnostisk dekning av høy kvalitet og ingen prosessavbrudd. Vår Heartbeat-teknologi med sine diagnostikk-, kontroll- og overvåkingsfunksjoner leverer nettopp dette. I kombinasjon med våre SIL-prooftestingstjenester kan du holde anleggssikkerhet oppdatert mens du opprettholder tilgjengelighet ved hjelp av

 • Permanent prosess- og enhetsdiagnostikk med en diagnostisk dekning på opptil 98 %

 • Standardiserte diagnostiskmeldinger med tydelige anvisninger

 • Kontroll uten prosessavbrudd med et tastetrykk

 • Automatisk genererte og utvetydige kontrollprotokoller

 • SIL-kontroll gjennom en veiviserassistert prooftestingsprosedyre som avdekker farlige uoppdagede feil

Øk anleggssikkerhet og -tilgjengelighet med minimal innsats

Proof testing, sikkerhetsinstrumentert system, anleggssikkerhet, anleggstilgjengelighet, SIL, kontroll ©Endress+Hauser

Endress+Hauser tilbyr et bredt spekter av instrumenter som er utstyrt med Heartbeat, en teknologi som gir et høyt nivå av systemtilgjengelighet med minimal innsats.

sis, sikkerhetsinstrumentert system, SIL, restrisiko, PFDavg ©Endress+Hauser

Et sikkerhetsinstrumentert system (SIS) reduserer risikoen ved en spesifikk prosess.

Bruksområder

Proof testing, sikkerhetsinstrumentert system, anleggssikkerhet, SIL, diagnostikkvarsler

Permanent selvdiagnostikk med Heartbeat-teknologi

Takket være den selvdiagnostiske sensorteknologien utfører våre smarte instrumenter uavbrutt mer enn 80 interne diagnostiske målinger i bakgrunnen med en inngående diagnostisk dekning på opptil 98 %. Dette smarte systemet kan pålitelig oppdage farlige instrumentfeil og redusere sannsynligheten for en stopp i SIS. Dessuten forenkles vedlikeholdet med tydelige og standardiserte diagnostiske meldinger og vår app Health. Med permanent enhetsdiagnostikk som er tilgjengelig uansett hvor du er, drar du nytte av:

 • sikre prosesser

 • kostnadseffektivt vedlikehold gjennom datatilgjengelighet

 • minimal innsats for personalet

Proof testing, sikkerhetsinstrumentert system, anleggssikkerhet, anleggstilgjengelighet, SIL, kontroll

Dokumentert kontroll uten prosessavbrudd

Kontroll med Heartbeat-teknologi er enkelt og greit. Kontroll av dine instrumenter kan utløses når som helst ganske enkelt med et tastetrykk. Med den automatisk genererte kontrollprotokollen får du tydelige resultater og den dokumentasjonen som er påkrevd i henhold til sikkerhetsbestemmelser. Dessuten tilbyr vi en veiviserveiledet prosedyre for SIL-proof testinger som veileder deg trinn for trinn gjennom avprøvingen. Kontroll med Heartbeat-teknologi lar deg dra nytte av

 • dokumenterte og utvetydige kontrollresultater

 • redusert kontrollarbeid under planlagte driftsstansperioder

 • fleksibilitet i prooftestingsplanlegging

oppbyggingspåvisning, heartbeat, nivå, radar

Sanntidsdata for forebyggende vedlikehold

De detaljerte instrument- og prosessdataene som oppnås med Heartbeat-teknologi, gjør det mulig å identifisere trender og utføre forebyggende vedlikehold. Et godt eksempel er oppbyggingspåvisning. Siden oppbygging øker frakoblingsområdet, kan det påvises automatisk og kontrolleres via en ytterligere bryterutgang og et spyleluftsystem. Denne inngående kunnskapen vil gjøre det mulig å forlenge prooftestingsintevallene uten å sette sikkerheten i fare. Overvåking med Heartbeat-teknologi skaper verdier gjennom:

 • forebyggende vedlikehold basert på instrumentdata i sanntid

 • optimaliserte prosesser og vedlikehold

 • forbedret systemtilgjengelighet

SIL prooftestingstjeneste , SIL-prooftestingsnivå

SIL-prooftestingstjenester

Av etterlevelsesårsaker må en SIS testes regelmessig. Med vår SIL-prooftestingstjeneste kan du sette ut denne viktige oppgaven til sertifiserte funksjonelle sikkerhetseksperter. Våre serviceeksperter kan inspisere, avprøve og dokumentere din SIS på stedet. Vi leverer hele prøvingssortimentet fra enkle sløyfeprøvinger til tilpassede prøvinger i komplekse bruksområder. Med denne tjenesten drar du nytte av

 • forbedret anleggssikkerhet ved hjelp av risiko- and feilidentifisering

 • færre uforutsette driftsstanser ved hjelp av forebyggende kontroller

 • sikret etterlevelse av sikkerhetsstandarder og bestemmelser

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Som operatør av kjemisk anlegg har du et særlig ansvar for sikkerheten. Med Heartbeat-teknologi kan du opprettholde topp anleggssikkerhet uten å redusere tilgjengeligheten – det hele med minimal innsats. Denne teknologien er integrert i en lang rekke av våre instrumenter og leverer konsise, standardiserte diagnostikkvarsler og overvåkingsdata som lar deg utføre vedlikehold på systemene dine nøyaktig når det er nødvendig.

 • 31

  land med kvalifiserte sikkerhetsambassadører klare til å drøfte dine sikkerhetsspørsmål

 • Over 100

  SIL-sertifiserte enheter for å sikre den beste løsningen for ditt bruksområde

 • 10

  millioner enheter installert i sikkerhetsrelaterte bruksområder de 65 siste årene