Optimalisering av kjemiprosessen for å sikre kvalitetsdata

Tekniske verktøy gir konsistente data i alle faser av prosjektet, noe som gir deg trygghet

Det er ikke lett å opprettholde en feilfri database i løpet av et kjemisk prosjekt. Våre toppmoderne tekniske verktøy vil hjelpe deg med denne utfordringen. Vi starter med elektronisk datautveksling i din programvare, eliminerer dobbeltoppføringer samt sikrer datakvaliteten og avslutter med eksport av CAD-modeller/-tegninger når du trenger dem. For å sikre punktlig levering av dokumenter og instrumenter bruker vi vårt prosjektstyringsverktøy for å reflektere tidslinjen for ditt prosjekt.

konsekvent datakvalitet fra forprosjektering (FEED) til drift

Med våre tekniske verktøy, som er programmert av 400 Endress+Hauser-ansatte som har viet seg til IT og IT-verktøy, garanterer vi en sømløs dataoverføring gjennom hele den tekniske fasen av ditt prosjekt. Feilreduksjon bidrar til å opprettholde prosjektets tidslinje og levere i tide. For å oppnå disse målene jobber vi med toppmoderne verktøy som:

 • sentral teknisk plattform, som et sentralt informasjonsnav

 • Applicator for utvalg og dimensjonering

 • Configurator

 • CAE-dokumenter (CAD-tegninger og elektrisk ledningsdiagram)

 • standardisert dokumentasjon for raskere instrumentgodkjenning

Hvordan håndterer vi optimalisering av kjemiprosessen?

Klikk gjennom grafikken og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg med det tekniske.

Bilder som viser toppmoderne verktøy for integrert teknikk med elektronisk overføring. ©Endress+Hauser

Vi velger riktig instrument ut fra prosjektkrav og bruksområde

Skjermbilde av Endress+hausers sentrale tekniske plattform ©Endress+Hauser

Den tekniske plattformen er vårt sentrale informasjonsnav. I plattformen genererer og vedlikeholder vi all teknisk dokumentasjon for prosjektet

Skjermbilde av Applicator for valg. ©Endress+Hauser

Vi velger det riktige instrumentet som passer best til dine prosjektkrav og spesifikke bruksområde.

Skjermbilde av Applicator for dimensjonering. ©Endress+Hauser

Vi dimensjonerer instrumentet nøyaktig basert på prosessdataene som er samlet inn fra din tekniske programvare.

Vår interne prosesser er standardisert, brukt globalt og basert på et internasjonalt PMI-rammeverk. ©Endress+Hauser

Prosjektstyringsverktøyet bidrar til å holde prosjektet i rute. Våre interne prosesser er standardisert, brukt globalt og basert på et internasjonalt PMI-rammeverk (PMBOK-veiledning).

konsistent datastrøm i alle faser av prosjektet ditt

Applicator på nettbrett

FEED-fase – detaljteknikk

Endress+Hauser-verktøy brukes til å støtte ditt prosjekt i forprosjektering (FEED) og detaljteknikk, i form av den tekniske plattformen. Med denne plattformen sikrer vi datakvaliteten gjennom hele prosjektet og en sømløs overføring til vår W@M-portal som du kan bruke i driften.

 • Teknikkplattformen er koblet til vår Applicator som er velkjent blant våre kunder og gjør oss i stand til å påskynde det tekniske arbeidet på store prosjekter.

 • Rask automatisk generering av CAD-filer og tegninger støtter deg og din tidslinje.

 • I detaljteknikken refererer alle Endress+Hauser-verktøyene til dataene i den tekniske plattformen for å sikre de riktige dataene.

Ingeniørarbeid på laptop

Utførelsesfase

Våre eksperter innen ''Field Network Engineering'' (FNE) får hjelp av programvaren FNE designer som er helintegrert i vår tekniske plattform. Med dette sikrer vi sømløs dataoverføring, eliminerer dobbeltoppføringer, unngår skrivefeil og reduserer feil. Med et prosjektstyringsverktøy som speiler vår interne prosjektledelsesprosess i henhold til vår prosjektstyringsstandard, garanterer vi at prosjektets tidslinje opprettholdes og ressurser blir tilgjengelige når det trengs.

Ingeniør på et anlegg

Data for prosessen din under hele ressursens livssyklus

W@M livssyklusadministrasjon støtter deg med diverse nettbaserte verktøy for å sjekke utstyrets detaljer når du måtte trenge det. Videre blir informasjonen oppdatert automatisk og er lett tilgjengelig for personalet gjennom ressursens livssyklus. Kombinert med skreddersydde tjenester og programvare hjelper W@M livssyklusadministrasjon deg med å spare tid og driftsutgifter (OPEX) i den daglige driften.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Vårt hovedmål er at du skal lykkes. Benytt deg av Endress+Hauser til å øke hastigheten på det tekniske området. Uanasett om det dreier seg om elektronisk datautveksling, automatisert dokumentasjon eller W@M-portalen, kan vi støtte deg i alle faser av prosjektet slik at du sparer tid, ressurser og penger. Med vårt toppmoderne tekniske verktøy og prosjektstyringsverktøy sikrer vi deg suksess.

 • 1 uke

  behandlingstid spares på forespørsel om kostnadsoverslag (RFQ), basert på design av 800 enheter, sammenlignet med den tradisjonelle metoden.

 • 80%

  spart tid for utarbeidelse av tekniske dokumenter, herunder for eksempel CAD-tegninger, når du bruker vårt tekniske verktøy (basert på 800 enheter) sammenlignet med den tradisjonelle metoden.

 • 20 000 USD

  er den summen man sparer takket være feilreduksjon ved å eliminere skrivefeil, basert på design av 800 enheter, sammenlignet med den tradisjonelle måten.