Alternativer til gamle mekaniske målere

Modernisering av utdatert målingsteknologi bidrar til å hindre produksjonsstopp

Med utdaterte mekaniske måleinstrumenter kan kostnader og tid for å holde dem i drift, øke raskt. I tillegg kan sviktende gamle instrumenter føre til uventede produksjonsstopp, noe som resulterer i økonomiske tap samt redusert pålitelighet og sikkerhet. Investering i ny teknologi i kjemisk anlegget lønner seg raskt og hjelper deg med å nå et høyere nivå av produktivitet.

Se på porteføljen vår!

Vi hjelper deg med å oppnå målene dine, for eksempel topp ytelse med reduserte driftskostnader, uansett prosess eller bruksområde. Med teknologiene våre sørger vi for nøyaktige data og reduserte vedlikeholdsutgifter, noe som igjen fører til redusert nedetid ved kalibrering og testing. Den globale service- og salgsavdelingen vår ligger i deres område og sørger for at dere får fullstendig støtte, enten dere skal velge riktig sensor eller definere et vedlikeholdskonsept. Vi kan tilby:

 • Sikker rengjøring og kalibrering i prosessene samt selvdiagnostikk og uanstrengt testing med integrert Heartbeat-teknologi

 • Avansert diagnostikk for å forhindre uplanlagte avstengninger

 • Mobildata-tilgjengelighet i felten med RFID-brikker for rask tilgang til informasjon om ressurser

 • Enhetlige plattformer i transmittere som støtter RCM-tilnærmingen

 • De mest egnede instrumentene med egensikkerhet og stor nøyaktighet som sørger for pålitelige data og sikre prosesser

Dette kan du gjøre
Dette kan du gjøre

Klikk gjennom disse prosesskartene og finn ut hvordan du kan redusere vedlikeholdskostnader!

prosesskart over batchreaktor, kjemiindustrien ©Endress+Hauser

Med moderne teknologier kan dere holde polymerisasjonsreaktoren under kontroll.

prosesskart over etylenproduksjon ©Endress+Hauser

Ved å modernisere etylenproduksjonen får du en smidig prosess med pålitelige data som forbedrer produktiviteten og forhindrer uplanlagte avstengninger.

prosesskart over olefinavkjølingstårn ©Endress+Hauser

Pålitelig pH-måling med jevnlige intervaller av avkjølingsvann krever at giveren rengjøres minst annenhver dag, noe som krever mye tid og arbeid.

prosesskart olefinprosess ©Endress+Hauser

Redusert prosesstyring skaper upålitelig fraksjonering – for eksempel kan ikke fjernstyring gjøres med utdatert teknologi for nivåmåling.

Prosesser og applikasjoner

Rørebeholder på kjemianlegg – krystallisering påvirker utmatingslinjen

Styrk det teknologiske lederskapet for optimalisert ytelse

Det kan være ytterst viktig for den daglige driften å oppnå maksimal ytelse i prosessen med reduserte driftskostnader. I tillegg til dette er målet å oppnå ren produktkvalitet i henhold til kundenes krav. Pålitelige og nøyaktige data er helt avgjørende når det gjelder å nå dette målet. Bytte av gamle mekaniske måleinnretninger løfter deg til neste nivå. Vi er de pålitelige ekspertene ved din side.

Utskifting av PromassI i polymerisering bidrar til å forhindre krystallisering og sparer kostnader til vedlikehold

Takle utfordringene med høy viskositet i polymerer

Viskositet er en viktig egenskap for fluider og en avgjørende parameter i kontrollen av polymeriseringsprosessen. Som variabel kan dere bruke den til å overvåke produktkvaliteten. Når dere bruker gamle instrumenter med utdatert teknologi, er det behov for hyppig rengjøring av filtrene for å hindre at utstyret tettes og stopper produksjonen. Ved å skifte ut mekanisk måling med en Coriolis Promass I-mengdemåler, vil du dra fordel av:

 • Intet filter nødvendig – dette sparer deg ikke bare vedlikeholdstid og -kostnader, men sikrer også en sikker og smidig prosess

 • Flervariabel inline-måling av gjennomstrømning, tetthet, temperatur og viskositet med ett enkelt målepunkt lar dere optimalisere produktkvaliteten

 • Lavt trykkfall takket være rett enkelttubedesign

pH-måling: vårt Liquiline automatiske system gir dine givere en opptil 30 ganger lengre levetid

Enestående levetid med automatisk pH-måling

I olefinavkjøling kan regelmessig pH-måling av det kontaminerte kjølevannet bidra til langt på vei å forhindre forurensing i bunnen av tårnet. Dette krever at sensoren rengjøres minst annenhver dag, noe som krever mye tid og arbeid. Hvis disse rengjøringsintervallene ikke overholdes, må sensoren skiftes ut etter to uker. Vår Liquiline CDC90 gir giveren din opptil 30 ganger lengre levetid.

 • Tidsbesparelse på grunn av rengjøring og kalibrering som en del av prosessen, uten behov for å fjerne elektroder

 • Effektivitet takket være selvdiagnostikksystemer som givertilstandskontroller

 • Personal- og prosessikkerhet – ikke nødvendig å håndtere kontaminert vann

Olefinfraksjoneringskolonne på kjemianlegg

Unngå uplanlagt avstengning av olefinfraksjoneringen

Vedlikehold og sikkerhet er utfordringene dine når applikasjonstemperaturen stiger. Bruk av magnetiske nivåmålingsinstrumenter i miljøer med høy temperatur, reduserer sikkerheten og fører til upålitelige målinger. I tillegg, hvis temperaturen blir for høy, vil du oppleve en uplanlagt avstenging. Med vår Levelflex guidede bølgeradar bidrar vi på en effektiv måte til å holde fraksjoneringen under kontroll.

 • Kontinuerlig og pålitelig nivåmåling basert på flytidsprinsippet under høye temperaturbetingelser

 • Bruk en andre enhet tilkoblet sikkerhetsinstrumentsystemet (SIS) for å garantere sikker drift

 • Ingen feilutløser som kan føre til en blokkert enhet, noe som kan resultere i uplanlagt avstenging

Se på porteføljen vår!

Møt vår ekspert

Våre Endress+Hauser-eksperter har tiår med bransjeerfaring og en detaljert forståelse av produksjonsprosessene. Denne kunnskapen gjør at de kan komme med innspill for å hjelpe deg med å modernisere ditt anlegg og nå det neste produktivitetsnivået. Derfor kaller vi hos Endress+Hauser oss selv for «the people for process automation» - møt Gustavo Stasiejko, en av dem.

Fordeler

Med over 60 års erfaring innen applikasjoner i kjemiindustrien, står vi for et langvarig forhold til våre kunder. Vi setter dine fordeler først og passer på at du får den nødvendige støtten, fra valg av riktig giver til vedlikeholdskonsepter. Grunnlaget for din suksess er vår globale service og salgsstyrkene som finnes i regionen din og er de pålitelige ekspertene ved din side.

 • 13 000

  ansatte på verdensbasis

 • opptil 130 000 euro

  kostnadsbesparelse per år i vedlikehold av pH-elektroden din, ved bruk av vårt Liquiline automatiske rengjørings- og kalibreringssystem, med utgangspunkt i 10 målepunkter på anlegget ditt

 • over 650 000

  Coriolis mengdemålere installert