Foreldet teknologi, dyrere enn moderne alternativer

Nye teknologier tilbyr større nøyaktighet, oppetid og lavere vedlikeholdskostnader i det lange løp

Foreldet teknologi kan gå på kompromiss med både produksjonseffektivitet og oppetid. Eldre måleteknologier som bruker mekaniske komponenter, er mindre nøyaktige og krever høyere nivåer av vedlikehold enn moderne ekvivalenter for å sikre produksjonen. Hvis du investerer i dag for å bytte gamle mekaniske enheter, vil dette betale seg i det lange løp, både i produktivitetsgevinster og kostnadsbesparelser for vedlikehold.

Hvordan vi kan hjelpe

Uavhengig av prosessen eller bruksområdet vil nyeste generasjon Endress+Hauser-teknologier sikre at du når produktivitets- og kostnadsmålene ved å tilby nøyaktige målinger og redusere vedlikehold og driftsstans under kalibrering og prøving. Dessuten er vårt salg- og serviceteam tilgjengelig over hele verden for komplett støtte, fra valg av relevante sensorer til bytte av gamle enheter, og for å bygge tilpassede vedlikeholdskonsepter.

 • Sikker rengjøring og kalibrering under drift pluss selvdiagnostikk og enkel prøving med integrert Heartbeat-teknologi

 • Avansert diagnostikk for forebygging av uforutsett avstengning

 • Direkte tilgjengelige mobile feltdata med RFID-koder for hurtig tilgang til ressursinformasjon

 • Kombinerte plattformer i givere for å støtte en pålitelig, fokusert vedlikeholdstilnærming

 • Beste tilpassede instrumenter med iboende sikkerhet og høy nøyaktighet gir pålitelige data og prosessikkerhet

Bruksområder

Mål polymeriseringsviskositet effektivt

Viskositet er en avgjørende fluidegenskap og en grunnleggende måleparameter i polymeriseringsprosesstyring. Som en variabel kan den brukes til å overvåke produktkvalitet. Eldre viskositetsmåleenheter som bruker mekaniske komponenter, krever regelmessig vedlikehold for å sikre at filtre er tomme og produksjonen holdes i gang.

Mål polymeriseringsviskositet effektivt
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser Coriolis Promass I mengdemåler tilbyr flere fordeler fremfor eldre mekaniske enheter for topp ytelse med reduserte driftskostnader.

 • Filter er ikke nødvendig, noe som betyr vesentlige tids- og kostnadsbesparelser innen vedlikehold med vedvarende prosessytelse og sikkerhet

 • Optimaliser produktkvaliteten med et enkelt målepunkt. Multivariabel måling i prosessen av gjennomstrømning, tetthet, temperatur og viskositet

 • Minimer trykktap med en rett enkeltrørsutførelse

Forleng sensorlevetid

Ved olefiner kan pH-måling av det kontaminerte bråkjølingsvannet ved regelmessige intervaller være et nyttig bidrag for å hindre tilsmussing i bunnen av tårnet. Rengjøring av sensorer minst annenhver dag er nødvendig, en tids- og arbeidsintensiv aktivitet som kan føre til at sensorene må byttes annenhver uke hvis den ikke utføres.

Forleng sensorlevetid
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser Liquiline CDC90 sikrer mer enn tretti ganger lengre sensorlevetid.

 • Spar tid med rengjøring og kalibrering under drift uten å måtte fjerne elektroder

 • Spor effektivitet med selvdiagnostiske systemer, f.eks. sensorkondisjoneringskontroller

 • Øk sikkerheten både for mennesker og prosesser siden ingen håndtering av kontaminert vann er nødvendig

Hindre uforutsette avstengninger

Bruk av gamle, magnetiske nivåmålerenheter under olefinfraksjonering i miljøer med høye temperaturer kan redusere sikkerheten og føre til upålitelige målinger. Dessuten kan uforutsette stopp forekomme hvis temperaturen blir for høy.

Hindre uforutsette avstengninger
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser Levelflex FMP51 veiledet ledet radar sikrer kontrollert, pålitelig fraksjonering.

 • Mål nivåer eksternt, kontinuerlig og pålitelig under forhold med høye temperaturer basert på flytidsprinsippet

 • Unngå uforutsette avstengninger ved å oppdage falske utkoblinger som utgjør en risiko for at enheter blir stående fast

 • Forbedre sikkerheten med en andre enhet koblet til det sikkerhetsinstrumenterte systemet (SIS)

Dette kan du gjøre

Klikk gjennom disse prosesskartene og lær om hvordan du kan redusere vedlikeholdskostnader!

prosesskart over kjemisk industri med batchreaktor ©Endress+Hauser

Med moderne teknologier kan dere holde polymerisasjonsreaktoren under kontroll.

prosesskart over etylenproduksjon ©Endress+Hauser

Ved å modernisere etylenproduksjonen får du en smidig prosess med pålitelige data som forbedrer produktiviteten og forhindrer uplanlagte avstengninger.

prosesskart over olefinbråkjølingstårn ©Endress+Hauser

Pålitelig pH-måling med jevnlige intervaller av avkjølingsvann krever at giveren rengjøres minst annenhver dag, noe som krever mye tid og arbeid.

prosesskart over fraksjonering i olefinprosess ©Endress+Hauser

Redusert prosesstyring skaper upålitelig fraksjonering – for eksempel kan ikke fjernstyring gjøres med utdatert teknologi for nivåmåling.

Møt vår ekspert

"Etter min erfaring, hvis du vil redusere dine totale eierkostnader, må du minst redusere dine vedlikeholdskostnader."

Gustavo Stasiejko

Industry Development Manager, Endress+Hauser Group Services AG

Fordeler

Med over 60 års kunnskap om bruksområder i kjemisk industri står vi for et langvarig forhold til kundene våre. Vi setter dine fordeler først og passer på at du får den nødvendige støtten, fra valg av riktig giver til vedlikeholdskonsepter. Grunnlaget for din suksess er vår globale service og salgsstyrkene som finnes i regionen din og er de pålitelige ekspertene ved din side.

 • 13,000

  ansatte på verdensbasis

 • opptil 130 000 euro

  kostnadsbesparelse per år i vedlikehold av pH-elektroden din, ved bruk av vårt Liquiline automatiske rengjørings- og kalibreringssystem, med utgangspunkt i 10 målepunkter på anlegget ditt

 • over 650 000

  Coriolis mengdemålere installert

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier