Sikker lagring og transport av kjemikalier

Reduser risikoen for helse, ressurser og miljø uten at det går på bekostning av tilgjengelighet og effektivitet

Kjemisk industri står overfor mange utfordringer, ikke bare ved behandling av farlige materiell, men også ved lagring og transport. Dette utgjør potensielle farer for mennesker og miljø. For å unngå disse risikoene og gjøre lagring og transport av kjemikalier så trygge som mulig, har det topp fokus i bransjen. Katastrofer som Bhopal-tragedien og utslipp av giftige stoffer i Seveso, illustrerer betydningen av en forsvarlig sikkerhetsstyring for transport- og lagringsområder.

Beskyttelse gjennom hele sløyfen

Hele sikkerhetssløyfesystemet, som omfatter elementer for måling, styring og korrigering, leveres fra én kilde for å sikre best mulig beskyttelse. Med vår omfattende portefølje hjelper vi deg også med å overvinne utfordringer som vedrører produktivitet, miljø og sikkerhet, samt med å få sanntidsinformasjon fra tankanlegget. Vi gir deg gode løsninger for å behandle farlige stoffer trygt med:

 • Sertifiserte sikkerhetsingeniører og styringssystemer

 • Standarder/anbefalinger som er godkjent internasjonalt: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML

 • Risikoområdegodkjenninger som er godkjent internasjonalt: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

 • Moderne teknologi som funksjonell sikkerhet i henhold til IEC 61508 (opptil SIL 3)

 • Ensartet driftssikkerhet ved hjelp av konstruerte konsepter for enkel og sikker drift

Dette kan du gjøre

Klikk gjennom disse prosesskartene og lær i detalj hvordan du kan øke sikkerheten for kjemikaliebeholdere i lagringsområdet!

Oversikt over lagring og transport av kjemikalier ©Endress+Hauser

Beskyttelse for hele forsyningskjeden

Oppbevaring av kjemikalier i tank – prosesskart med parametere ©Endress+Hauser

Det er god praksis å dele funksjonene for kontinuerlig nivåmåling og forhindring av overfylling inn i to forskjellige systemer. Du vil oppnå sikker og pålitelig nivåmåling med vår Liquiphant Failsafe.

Overfyllforebyggingssystem for en tank med kjemikalier – prosesskart med parametere ©Endress+Hauser

Du kan sikkert overvåke tanken og forhindre farlig overløp med et intelligent system som er i stand til å betjene seg selv.

Laste kjemikalier på og av – prosesskart med parametere ©Endress+Hauser

Pålitelig overvåking av din lasteapplikasjon takket være Coriolis-måleprinsippet.

Prosesskart med parametere for custody transfer av kjemikalier ©Endress+Hauser
Prosesskart med parametere for fylling og pakking av kjemikalier ©Endress+Hauser

Prosesser og bruksområder

Vi hjelper deg med å velge pålitelige løsninger for sikker lagring og transport av kjemikalier

Pålitelige løsninger som øker sikkerheten for dine lagrede kjemikaler

Foruten målrettet trygg overvåking av tankene dine er det også viktig å holde oversikt over hvor mye kjemikalier og tilgjengelig lagringsplass du har på stedet. Det er derfor inventarkontroll, lasting/lossing i tankterminaler, depoter og transportkjøretøy må være av nyeste modell. Vi gir deg aktuelle prosessmålinger som nivå og mengde for at du skal ha god oversikt over terminalen, fra høynøyaktighetsmåling av tanker til overføring av svært viskøse produkter.

Overflyt av tanker kan koste penger, rykte og tillit. Vi hjelper deg med å velge riktig måleinstrument.

Overflyt av tanker kan koste penger, rykte og tillit

Overflyt av tanker er et stort problem, da resultatene kan bli katastrofale. Nivåmåling må være nøyaktig og pålitelig for å forhindre at farlige stoffer kommer på avveie.

 • Vår Liquiphant Failsafe punktnivåbryter tilveiebringer nøyaktig væskenivåmåling for forhindring av overfylling uavhengig av andre målesystemer som er montert på tanken eller beholderen

 • Sikker funksjon takket være kontinuerlig egenkontroll, smart utprøving via trykknapp uten demontering og et utprøvingsintervall på opptil 12 år sparer deg for tid og penger

 • Trygg, pålitelig og oversiktlig nivåmåling med Micropilot 80 GHz radarutstyr, for kontinuerlig kontaktfri måling av væsker

Vi hjelper deg med et intelligent system til sikker tankovervåkning

Sikker tankovervåkning med et intelligent system

En defekt nivåmåler kan unnlate å varsle operatører på et lager når en lagringstank fylles til et farlig høyt nivå. Ved hjelp av et uavhengig automatisert overfyllingsforebyggelsessystem kan du på en pålitelig måte oppdage, indikere og forhindre farlig overløp av lagrede kjemikalier eller petrokjemikalier. Dette resulterer i:

 • Betydelig tidsbesparelse fordi flere beholdere kan fylles samtidig, uten administrering

 • Økt tankkapasitet på grunn av redusert reaksjonstid ved avstenging

 • Den automatiske utprøvingen sparer tid og reduserer innsatsen – 16 tanker på mindre enn 5 minutter

Sikkert billastingssystem med Coriolis-måling

Sikker lasting av farlige produkter med Coriolis-prinsippet

Med vårt Coriolis-måleprinsipp kan vi tilby deg en nøyaktig og sikker måling i forhold til volummengdemålere ved lasting av farlige materialer. Hvordan kan du dra nytte av dette prinsippet?

 • Våre lastemåleskid (LMS) er designet og sertifisert i henhold til måleinstrumentdirektivet (MID), og garanterer samsvar med lovgivning om handelstransaksjoner

 • Reduser faktureringsfeil ved å bruke høytytende Coriolis Promass-målere

 • Trykktapet er lavere enn med volummengdemålere

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Anleggssikkerhet og produktivitet er viktige temaer som krever en partner du kan stole på; som ikke er interessert i kortsiktig profitt, men i å utvikle bærekraftige relasjoner. Med våre over 60 år med erfaring, inkludert en lang historie med bransjenyheter, har vi vokst med sektoren din. Våre instrumenter og løsninger er utviklet i henhold til relevante sikkerhetskrav, og sikrer sikker lagring og transport av kjemikaler.

 • Over 17 år

  med funksjonalitet i henhold til standard IEC 61508 (kvalitet, sikkerhet og pålitelighet).

 • Over 90 %

  tidsbesparelser ved utprøving av sikkerhetsinstrumentsystem med et automatisert overfyllingsforebyggingssystem. Med utgangspunkt i 4 timer per tank på den konvensjonelle måten.

 • Over 4,8 mill.

  vibroniske punktnivåbrytere montert i væsker over hele verden.