Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop
Vi hjelper deg med å velge pålitelige løsninger for sikker lagring og transport av kjemikalier

Lagring og transport av kjemikalier kan være risikofylt

Reduser risikoen uten å gå på kompromiss med tilgjengelighet og effektivitet

Kjemiindustrien må takle mange utfordringer, ikke bare ved behandling av farlige materialer, men også under transport og lagring. Dette fører til potensiell fare for mennesker og miljøet. Din høyeste prioritet må være å unngå disse farene og redusere sikkerhetsrisikoen i løpet av denne prosessen. Katastrofer som tragedien i Bhopal eller utslippet av giftige stoffer i Seveso har illustrert viktigheten av korrekt sikkerhetshåndtering.

1,500

farlige transporter årlig

unngås, ved å bruke vår kompetanse og portefølje reduserer risikoen betydelig og gir et stort bidrag til sikkerhet.

Optimalisert logistikk-konsept for tankanlegg
Brenntag - 1'500 transporter av farlig gods elimineres ved hjelp Endress+Hauser løsning

Beskyttelse gjennom hele sløyfen

Hele sikkerhetssløyfesystemet, som omfatter elementer for måling, styring og korrigering, leveres fra én kilde for å sikre best mulig beskyttelse. Med vår omfattende portefølje hjelper vi deg også med å overvinne utfordringer som vedrører produktivitet, miljø og sikkerhet, samt med å få sanntidsinformasjon fra tankanlegget. Vi gir deg hensiktsmessige løsninger for å håndtere farlige kjemikalieprosesser på en trygg måte. Løsningene omfatter:

 • Sertifiserte sikkerhetsingeniører og styringssystemer

 • Standarder/anbefalinger som er godkjent internasjonalt: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML

 • Risikoområdegodkjenninger som er godkjent internasjonalt: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

 • Moderne teknologi som funksjonell sikkerhet i henhold til IEC 61508 (opptil SIL 3)

 • Ensartet driftssikkerhet ved hjelp av konstruerte konsepter for enkel og sikker drift

Dette kan du gjøre

Klikk gjennom disse prosesskartene og lær i detalj hvordan du kan øke sikkerheten for lagrede kjemikalier i beholdere!

 • Oversikt over lagring og transport av kjemikalier ©Endress+Hauser

  Beskyttelse for hele forsyningskjeden

 • Oppbevaring av kjemikalier i tank – prosesskart med parametere ©Endress+Hauser

  Det er god praksis å dele funksjonene for kontinuerlig nivåmåling og forhindring av overfylling inn i to forskjellige systemer. Du vil oppnå sikker og pålitelig nivåmåling med vår Liquiphant Failsafe.

 • Overfyllforebyggingssystem for en tank med kjemikalier – prosesskart med parametere ©Endress+Hauser

  Du kan sikkert overvåke tanken og forhindre farlig overløp med et intelligent system som er i stand til å betjene seg selv.

 • Laste kjemikalier på og av – prosesskart med parametere ©Endress+Hauser

  Pålitelig overvåking av din lasteapplikasjon takket være Coriolis-måleprinsippet.

 • Prosesskart med parametere for custody transfer av kjemikalier ©Endress+Hauser
 • Prosesskart med parametere for fylling og pakking av kjemikalier ©Endress+Hauser

Prosesser og bruksområder

Pålitelige måleløsninger som sikrer lagringssikkerheten

Foruten målrettet trygg overvåking av tankene dine er det også viktig å holde oversikt over hvor mye kjemikalier og tilgjengelig lagringsplass du har på stedet. Det er derfor inventarkontroll, lasting/lossing i tankterminaler, depoter og transportkjøretøy må være av nyeste modell. Vi gir deg aktuelle prosessmålinger som nivå og mengde for at du skal ha god oversikt over terminalen, fra høynøyaktighetsmåling av tanker til overføring av svært viskøse produkter.

Vi hjelper deg med å velge pålitelige løsninger for sikker lagring og transport av kjemikalier

Overflyt av tanker kan koste penger, rykte og tillit

Overflyt av tanker er et stort problem, da resultatene kan bli katastrofale. Nivåkontroll av tankene krever sofistikert teknikk, siden målingene må være nøyaktige for å hindre denne faren.

 • Vår Liquiphant Failsafe punktnivåbryter tilveiebringer nøyaktig væskenivåmåling for forhindring av overfylling uavhengig av andre målesystemer som er montert på tanken eller beholderen

 • Sikker funksjon takket være kontinuerlig egenkontroll, smart utprøving via trykknapp uten demontering og et utprøvingsintervall på opptil 12 år sparer deg for tid og penger

 • Trygg, pålitelig og oversiktlig nivåmåling med Micropilot 80 GHz radarutstyr, for kontinuerlig kontaktfri måling av væsker

Overflyt av tanker kan koste penger, rykte og tillit. Vi hjelper deg med å velge riktig måleinstrument.

Sikker tankovervåkning med et intelligent system

En defekt nivåmåler kan unnlate å varsle operatører på et lager når en lagringstank fylles til et farlig høyt nivå. Ved hjelp av et uavhengig automatisert overfyllingsforebyggelsessystem kan du på en pålitelig måte oppdage, indikere og forhindre farlig overløp av lagrede kjemikalier eller petrokjemikalier. Dette resulterer i:

 • Betydelig tidsbesparelse fordi flere beholdere kan fylles samtidig, uten administrering

 • Økt tankkapasitet på grunn av redusert reaksjonstid ved avstenging

 • Den automatiske utprøvingen sparer tid og reduserer innsatsen – 16 tanker på mindre enn 5 minutter

Vi hjelper deg med et intelligent system til sikker tankovervåkning

Sikker lasting av farlige produkter med Coriolis-prinsippet

Med vårt Coriolis-måleprinsipp kan vi tilby deg en nøyaktig og sikker måling i forhold til volummengdemålere ved lasting av farlige materialer. Hvordan kan du dra nytte av dette prinsippet?

 • Våre lastemåleskid (LMS) er designet og sertifisert i henhold til måleinstrumentdirektivet (MID), og garanterer samsvar med lovgivning om handelstransaksjoner

 • Reduser faktureringsfeil ved å bruke høytytende Coriolis Promass-målere

 • Trykktapet er lavere enn med volummengdemålere

Sikkert billastingssystem med Coriolis-måling

Fordeler

Anleggssikkerhet og produktivitet er viktige temaer som krever en partner du kan stole på; som ikke er interessert i kortsiktig profitt, men i å utvikle bærekraftige relasjoner. Med våre over 60 år med erfaring, inkludert en lang historie med bransjenyheter, har vi vokst med sektoren din. Våre instrumenter og løsninger er utviklet i henhold til relevante sikkerhetskrav, og sikrer sikker håndtering av kjemiske prosesser.

Over 17 år

med funksjonalitet i henhold til standard IEC 61508 (kvalitet, sikkerhet og pålitelighet).

Over 90 %

tidsbesparelser ved utprøving av sikkerhetsinstrumentsystem med et automatisert overfyllingsforebyggingssystem. Med utgangspunkt i 4 timer per tank på den konvensjonelle måten.

Over 4,8 mill.

vibroniske punktnivåbrytere montert i væsker over hele verden.

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk