Prosessikkerhet i kjemisk industri

Oppnå sikkerhetsmålene for dine kjemiske prosesser med pålitelige måleløsninger

I kjemisk industri er prosess-sikkerhet avgjørende, siden farlige kjemikalier representerer en potensiell risiko for mennesker, miljø og anlegg. Mens man håndterer disse utfordringene, forsøker kjemiske produsenter å produsere høykvalitetsprodukter som tilfredsstiller kundenes spesifikasjoner. For å oppnå dette, er høy prosesseffektivitet, lavt energiforbruk og en state-of-the-art sikker prosesstyring avgjørende.

Pålitelige data gjennom hele den kjemiske prosessen

For å takle disse utfordringene og imøtekomme kundenes krav trenger du måleinstrumenter og løsninger som lar deg kontrollere og kjøre komplekse kjemiske prosesser, som ekstrahering, reaksjon, separasjon og filtrering. Vårt komplette tilbud hjelper deg å nå dine mål ved å forbedre tilgjengeligheten og sikkerheten for ditt anlegg.

 • Bred sikkerhetstiltak-portefølje utviklet i samsvar med Sikkerhet ved design og standarder for farlige områder, f.eks. ATEX, FM og TIIS

 • Smartsensorer med funksjonell sikkerhet i samsvar med IEC61508, opptil SIL 3 for dokumenterte testprosedyrer

 • Sikkerhetsekspertise fra globalt nettverk

 • Seminarer om sikkerhet og standarder (f.eks. ATEX, SIL og WHG) og opplæring for å hjelpe deg med å lære opp ditt personell

Forbedre sikkerheten til de kjemiske prosessene

Klikk deg gjennom prosesskartene og se hvordan vi håndterer kritiske parametre.

Prosessgrafikk for kjemisk kammerreaktor ©Endress+Hauser

Tryggere mengdemåling i kammerreaktoren med sikker totråds enhet.

Prosessgrafikk for kjemisk destillasjon ©Endress+Hauser

Transparent måling av destillasjonsprosessen gir deg pålitelige data, f.eks. om påvisning av ammoniakknivå.

Prosessgrafikk for kjemisk lagring ©Endress+Hauser

Dekk flere målepunkt med kun ett termoelement med MultiSens Flex TMS01 og TMS02 (godkjent i henhold til trykkforskrifter, som PED og ASME VIII).

Sikkerhet og effektivitet hånd i hånd

Ekte totråds sløyfematet enhet i applikasjon

Nøyaktig måling for ren, kjemisk produktkvalitet

Transparent måling av kritiske prosessparametre hjelper deg å nå målene og produsere rene produkter som imøtekommer kundens krav. I tillegg ivaretas sikkerheten til miljøet og de kjemiske prosessene. Utstyrer du kammerreaktoren med ekte totråds enheter for mengde og nivå, får du den nøyaktigheten du trenger, ingen kostnader for kabling og mer plass i kabelrennene.

 • Trygg ytelse gir bedre sikkerhet

 • Godkjent i henhold til verdensomspennende regelverk for utstyr som brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser

 • Unngå nedetid ved anlegget takket være rask hjelp til beslutningstagning i kritiske situasjoner (i samsvar med NE 107)

 • Forenklede testprosedyrer med Heartbeat-teknologi

Kjemisk destillasjonstank, ammoniakk

Oppdag ammoniakknivåer i separatoren til enhver tid

Fordamping av flytende kjemikalier, som ammoniakk eller alkohol, fra vann utgjør en risiko når karet varmes opp. Det riktige nivået må opprettholdes til enhver tid. Kontroll av nivået krever svært avansert og nøyaktig instrumentering og teknikk. Vår innovative Levelflex FMP54 sørger for gassfasekompensasjon – den ideelle løsningen for nøyaktig nivåmåling i gassapplikasjoner med høy tetthet.

 • HistoROM datahåndteringskonsept for rask og enkel ferdigstillelse, vedlikehold og diagnostikk

 • Tid og kostnader spares takket være enkelt testkonsept i henhold til SIL/WHG

 • Sikker prosess takket være keramisk kobling og gasstett gjennomføring

 • Data/diagnostikk-kapasitet i sanntid takket være HART-protokoll

Kjemiske lagringstanker, ammoniakk

Påvis ammoniakktemperaturen i lagringstanken til enhver tid

Ammoniakk er en giftig gass ved romtemperatur. Derfor er det best å lagre den i flytende form ved -33 °C (-27.4 F). Det er viktig å måle temperaturen til væsken og veggene i tanken for å sikre at det ikke oppstår varme punkter. Du trenger et svært robust system for å få tilgang til en fylt tank. Vi har klart å utvikle svært robuste sensorer ved å kombinere StrongSens-teknologien og MultiSens TMS01.

 • Økt sikkerhet takket være komplett kartlegging av tanken (lengde opptil 100 m) med kun én prosesskobling

 • Reduserte vedlikeholdskostnader fordi sensorens levetid er lenger under drift

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Et trygt miljø og sikre kjemiske prosesser er svært viktig for samfunnet vårt. Derfor har operatørene ved kjemiske anlegg et særskilt ansvar for miljøet og sikkerheten ved prosessene. For å imøtekomme dette ansvaret trenger de en partner som de kan stole på. Vi hjelper både operatører, ingeniører og ledere ved kjemiske anlegg og svarer på spørsmål om hvordan våre instrumenter og løsninger kan bedre sikkerheten ved prosessene og øke effektiviteten.

 • Opptil 40 %

  mindre nedetid takket være HistoROM datahåndteringskonsept for rask og enkel ferdigstillelse, vedlikehold og diagnostikk.

 • 50 %

  av tiden og kostnadene spares takket være enkelt testkonsept i henhold til SIL/WHG

 • Opptil 30 %

  av målepunktene dekkes med kun ett termoelement med MultiSens Flex TMS01 og TMS02, som er tilgjengelige i samsvar med internasjonale trykkforskrifter (f.eks. PED og ASME VIII).