Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop
Personer på en MRO-tank

MRO-optimalisering i kjemiske anlegg

Vær både effektiv og innfri målene dine om tilgjengelige og pålitelige kjemiske prosesser

MRO blir ofte ansett som utfordrende og kostbart. MRO er likevel nødvendig for å sikre tilgjengeligheten til delene som gjør utstyret pålitelig. En av utfordringene er integrering av gjennomgående planlegging, økt pålitelighet og tilgjengelighet for fysiske ressurser, optimalisering av lagerbeholdning og realisering av effektiv forbrukshåndtering. Tilnærmingen vår hjelper deg med MRO-optimaliseringen av ditt kjemiske anlegg.

65%

av årets nettoresultat er lik vedlikeholdsbudsjettet til et produksjonsanlegg i dag.

Ifølge eksperter er vedlikehold sist på listen over signifikante kontrollerte utgifter.

Kjemikaliefabrikk

Pålitelig MRO og foreldelsesdata i den kjemiske prosessen

Krever interne eller eksterne bransjestandarder, dvs. ISO, FDA eller HACCP, at du har sporbar dokumentasjon av prosessinstrumenteringen? Er du på jakt etter en effektiv, virkningsfull og papirfri løsning for ressurshåndtering som kan integreres med forretningsprosessene og reduserer kostnader og feil? MRO-tilbudet vårt hjelper deg å optimalisere det kjemiske anlegget og gjør det lettere å fatte beslutninger. Vi gir deg:

  • "Som-det-er og slik-skal-det--bli"-seminar ‒ Potensielle forbedringer avdekkes ved å gå gjennom dagens situasjon ("som-det-er"). Forbedringene og nye løsninger brukes for å utvikle en forbedret situasjon ("slik-skal-det-bli").

  • Vi anbefaler forbedringer basert på den utviklede "slik-det-skal-bli"-løsningen, og forklarer fordelene i hvert enkelt tilfelle.

  • Implementering og utførelse av "slik-skal-det-bli"-løsningen ‒ Vi legger frem en trinnvis fremdriftsplan med anbefalinger, som deles opp i implementerings- og utførelsesfaser.

Forbedre tilgjengeligheten til den kjemiske prosessen

  • Grafisk oversikt over trinnene i MRO-optimalisering ©Endress+Hauser

    Denne grafikken viser trinnene som må følges for å oppnå MRO-optimalisering av det kjemiske anlegget ditt

Tilgjengelighet og effektivitet hånd i hånd

Økt OEE og redusert risiko og nedetid

Effektiv prosessoptimalisering og vellykkede prosjektimplementeringer skjer ikke bare på papiret, men også i hvordan folk tenker og arbeider. Derfor har vi utviklet en standard serviceløsning for prosessindustrien generelt, basert på generiske modeller for håndtering av forretningsprosesser. Tilbudet vårt innen MRO-optimalisering i kjemiske anlegg hjelper deg å fatte riktige beslutninger.

MRO i et kjemisk anlegg

Et bærekraftig program for å få kontroll over installasjonen

Vi hjelper deg å definere innholdet i alle relevante trinn under et eget seminar om forretningsprosesser. "Som-det-er"-analysen viser den aktuelle situasjonen. Dette trinnet er viktig for å forstå endringene fra dagens situasjon til den nye løsningen. "Slik-skal-det-bli"-situasjonen inkluderer beskrivelse av prosessen, ny systemarkitektur, tilknyttet arbeidsflyt og informasjonsutveksling mellom de ulike systemene. Her presenteres en realistisk og best mulig løsning.

  • Resultatet gjør det lettere for alle å forstå hvor skoen trykker, og hva som kan oppnås ved å implementere de nødvendige tiltakene.

  • Omfattende dokumentasjon viser inntjeningsscenarioer og/eller potensielle innsparinger. Disse resultatene blir lagt frem for andelsholderne og ledelsen for godkjenning.

Personer på det kjemiske anlegget

Optimaliser MRO med utprøvde metoder

Metodene er brukt over 70 ganger i flere bransjer, inkludert kjemisk industri. Suksessen er mer bærekraftig takket være den strukturerte tilnærmingen og de tydelige fasene i fremdriftsplanen.

Personer på det kjemiske anlegget

Fordeler

Vårt viktigste mål er at du lykkes. Uansett hvor utfordrende vedlikeholdsmålene dine er, hjelper våre eksperter deg med MRO-optimaliseringen. Vi hjelper deg gjennom implementeringen av et bærekraftig foreldelsesprogram slik at du kan oppnå målene om tilgjengelige og pålitelige kjemiske prosesser

67 %

risikoreduksjon takket være instrumentdiagnostikk, som reduserer antallet medarbeidere i felten og dermed øker sikkerheten.

50 %

reduksjon av lageret takket være et bærekraftig foreldelsesprogram.

25 %

økt oppetid gjennom implementering av en perfekt balansert MRO-optimaliseringsstrategi basert på utprøvde metoder.

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk