Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Forbedret, økologisk og økonomisk behandling av gruvevann

Sørg for effektivitet og sikkerhet i gruvevannprosesser, fra innkjøp til behandling og utslipp

Behandling av gruvevann spiller en avgjørende rolle i gruvedriften, enten det gjelder å sikre kontinuerlig tilgang på ferskvann for arbeiderne, eller støtte avgjørende prosesser som separasjon. Men innkjøp og behandling av nødvendige vannvolumer er ikke de eneste utfordringene. Behandling av avløpsvann for trygt utslipp er like komplekst. Alle disse utfordringene blir forsterket når man ligger avsidesliggende til. Endress+Hausers portefølje tilbyr flere løsninger for behandling av gruvevann.

Hvordan vi kan hjelpe

Endress+Hauser tilbyr et bredt utvalg av sensorinstrumenter for å støtte optimale gruvevannprosesser, fra overvåking av avsalting av ekstrahert vann til preparering av industrivann og behandling av vann for utslipp.

 • Overvåk og kontroller avsaltingen for å sikre trygt forbruk

 • Kontroller vesentlige parametere for å optimalisere energi og kjemikalier som brukes til vannpreparering

 • Balanser arbeidet med behandling av avløpsvann for å sikre effektivitet

Bruksområder

Effektiv avsalting

Stadig oftere blir avsalting benyttet i gruvedriften for å sikre vannforsyningen. En av den vanligste avsaltingsteknikkene, omvendt osmose, filtrerer sjøvann gjennom spesialiserte membraner. Utfordringen for gruveoperatører er å garantere lange filtreringssykluser uten å skade membranene som kan være utsatt for blokkeringer, tilsmussing og avleiring.

Effektiv avsalting
Vår ekspertise i felten

Tett prosessovervåking er vesentlig for å unngå stans, og Endress+Hauser tilbyr en fullstendig portefølje som dekker alle nødvendige parametere.

Nøyaktig preparering av gruvevann

Flere parametere må overvåkes i prepareringen av vann til gruvedrift, f.eks. pH for å sikre effekten av bunnfelling, og turbiditet for å bestemme nivået av suspendert faststoff.

Nøyaktig preparering av gruvevann
Vår ekspertise i felten

Avanserte, digitale Memosens-sensorer fra Endress+Hauser muliggjør nøyaktig og pålitelig overvåking av alle vesentlige parametere for optimal preparering av vann.

 • Mål og kontroller vannkvaliteten pålitelig og nøyaktig

 • Kalibrer enkelt og avbruddsfritt prosessen ved hjelp av fjernbare sensorhoder

 • Kombiner opptil åtte Memosens-sensorer med en Liquiline-giver for fjernovervåking av flere parametere

Optimalisert behandling av avløpsvann

Hovedutfordringen for gruveoperatører ved behandling av avløpsvann er å finne en balanse mellom garantert forskriftsmessig avløpsvannkvalitet og minimale kostnader.

Optimalisert behandling av avløpsvann
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr en fullstendig dedikert portefølje av teknologier for behandling og forvaltning av vann for å sikre at en slik balanse raskt oppnås.

Behandling av industrivann

Membranfiltrering ©Endress+Hauser
Behandling av avløpsvann ©Endress+Hauser

Fordeler

Endress+Hauser har mer enn 60 års erfaring fra vann- og avløpsvannindustrien. Derfor kan vi ikke bare bistå deg med en spesiell portefølje av instrumenter og løsninger som er spesialutviklet for vannrelaterte utfordringer, men også med den enorme kunnskapen til våre vannindustrieksperter. De er dedikert til å senke kostnadene for vannbehandling uten at det går utover sikkerheten til dine ansatte og miljøet.

 • 30 %

  av energikostnadene kan spares ved hjelp av vår løsning for ventilasjonskontroll

 • 20 %

  kostnadsbesparelser på grunn av mindre forbruk av kondisjoneringskjemikalier til slambehandling

 • Over 60

  års erfaring innen vann- og avløpsvannindustrien

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier