Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Sikker og pålitelig stålproduksjon

Forbedre sikkerheten i stålproduksjonen med vårt utvalg av måle- og programvareløsninger

Høye temperaturer, smeltemetall og tung last – stålproduksjon innebærer mye stress for både mennesker og maskiner. Derfor er det helt naturlig at sikkerhet og oppetid er noe stålanleggsledere prioriterer høyt. Ikke bare for å hindre potensielt dødelige ulykker, men også for å påse at produksjonen i et ekstremt konkurransepreget miljø aldri stopper. Da er det nødvendig med robust måleutstyr som gir pålitelige data, samt smarte kontrolløsninger.

Hvordan vi kan hjelpe

Etterlev standardene IEC/EN 61508 (prosessfarekategorisering kjent som SIL – Safety Integrity Level) og IEC/EN 61511 (prosessikkerhet med instrumenter kjent som Safe Instrumented Systems) i samsvar med EN 13849 med prosesseksperter som hjelper deg med å finne den industrioptimaliserte produkt-, service- og løsningspakken som passer best fra vår komplette portefølje som er basert på over 60 års erfaring.

 • Sikker overvåking av kritiske kjølevannkretser

 • Syrenivåmåling og overfyllingsvern

 • SIL-sertifiserte instrumenter

 • Elektronisk overvåking av målepunkter

Bruksområder

Sikker overvåking av kritiske kjølevannkretser

Feil i vannkretser kan være svært farlige for både utstyr og personell. Særlig i et stålanlegg, der de brukes til å kontrollere de svært høye temperaturene ved forskjellige typer oksygenkjøling i omformere og vegg- og takpaneler i lysbueovner. Også kvaliteten på vannet må overvåkes regelmessig for å hindre vekst av alger eller smittefarlige bakterier som legionella.

Stålproduksjon
Vår ekspertise i felten

Sensorene for å overvåke disse prosessene ble utviklet for å tåle de krevende forholdene ved et stålanlegg.

 • Vår lekkasjepåvisningsløsning måler inn- og utløpsstrømningshastigheter i kretsen ved hjelp av egnede mengdemålere, enten elektromagnetiske eller ultrasoniske. Inn- og utløpstemperaturer innhentes fra sensorer montert i nærheten av mengdemålere.

 • Vannkvaliteten i kjølekretsen styres ved å overvåke parametere som pH, silikatansamling og oksygen. Vår portefølje for væskeanalyse bestående av digitale sensorer og givere muliggjør pålitelig måling.

Syrenivåmåling og overfyllingsvern

Opprettelse av høyverdige metallplater omfatter beising. Dette prosesstrinnet bruker forskjellige typer syrer til å fjerne urenheter. Håndtering av disse syrene utgjør en miljøutfordring og et sikkerhetsproblem. Fremfor alt må syrelagringstankene overvåkes nøye for å hindre overfylling.

Syretanker
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr radarnivåinstrumenter som er spesifikt beregnet på å motstå aggressive medier og hjelper deg med installasjonen for å produsere pålitelige resultater.
Vi tilbyr også en komplett automatiseringsløsning for overfyllingsvern som vil hjelpe deg med å oppfylle krav til forebygging og spare deg tid og penger.

 • Pålitelig kontaktløs nivåmåling

 • Vårt overfyllingsvern overholder API2350 og WHG og er typesertifisert opp til SIL3 i henhold til IEC 61511.

SIL-sertifiserte instrumenter

Prosesstyringen er bare så god som instrumentene som brukes. For å vurdere en sensor kan operatører benytte bransjestandarder som IEC 61511. Den beskriver sikkerhetsintegritetsnivåer (SIL) som er en etablert referanse for et systems sikkerhetsintegritet.

Sikkerhetsintegrerte nivåer (SIL)
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser har en av den mest omfattende porteføljene av IEC 61508-sertifiserte instrumenter opprettet ifølge standarder for integrert sikkerhet. For maskinvare- og programvareutvikling har vi implementert standardiserte tiltak for å unngå systematiske feil og kontrollere tilfeldige feil. Les mer om vår SIL-portefølje.

Elektronisk overvåking av målepunkter

En av de grunnleggende måtene å forbedre sikkerheten for de ansatte på, er å redusere tiden de bruker i fareområder.

Netilion elektronisk overvåking
Vår ekspertise i felten

Nye elektroniske og digitale måleteknologier gjør det mulig å kontrollere prosessene eksternt. Endress+Hauser har utviklet forskjellige digitale tjenester for å støtte dine operasjoner.

Finn ut hvordan du kan forbedre anleggets sikkerhet og oppetid

Stålprosess ©Endress+Hauser
Lekkasjepåvisningssystem i en omformer ©Endress+Hauser
Lekkasjepåvisningssystem ©Endress+Hauser

Fordeler

Sikkerhet og oppetid på anlegget er sensitive temaer som krever en partner du kan stole på, som ikke er interessert i kortsiktig profitt, men i å utvikle varige forhold. Du trenger ikke lete lenger, for Endress+Hauser har vært en pålitelig partner med stålprodusenter i over 100 land i mer enn 60 år. Våre instrumenter og løsninger – alle designet i henhold til industriens egne krav – er i bruk over hele verden.

 • Over 200 000

  temperaturgivere er installert i sikkerhetskritiske stålproduksjonsprosesser over hele verden.

 • 55 000

  smartsensorer integrert i 65 digitale optimaliseringsprosjekter.

 • 2,6 mill.

  feltinstrumenter levert til mineral/metall-virksomheter bare siden 2007.

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier