Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Forbedre sikkerheten i gruveindustrien

Gjør gruvedriften tryggere og øk potensialet ved hjelp av digitale instrumenter som oppfyller SIL-kravene

Sikkerhet i bergverksindustrien er avgjørende. Konsekvensene av forlenget eksponering for visse stoffer, for ikke å nevne hendelser, kan være alvorlig både for mennesker, miljøet, samfunnet og økonomien. Balansering av vesentlige sikkerhetsaspekter med konkurransepress kan imidlertid være utfordrende for gruveoperatører. Krevende driftsmiljøer kan også vanskeliggjøre overvåkning. Endress+Hausers portefølje tilbyr bedre gruvesikkerhet med optimal og effektiv drift.

Hvordan vi kan hjelpe

Endress+Hauser tilbyr en portefølje av analoge og digitale instrumenter som fullt ut oppfyller SIL-kravene både for å forbedre håndteringssikkerheten, og for å optimalisere bruken av farlige stoffer som drivstoff, kjemikalier, syrer og sprengstoff som så ofte er vesentlige for gruvedriften. Alle teknologier er robuste nok til å tåle krevende miljøer og sikre pålitelig automasjon.

 • Lagerovervåkning for optimalisert materialforbruk og administrerte kostnader

 • Fjernovervåking for redusert eksponering for risiko

 • Robuste instrumenter for funksjonssikkerhet i alle miljøer

Bruksområder

Lagerovervåkning

Effektiv lagerstyring er like relevant i gruveindustrien som i andre bransjer. Men overvåkning av farlige stoffer som kjemikalier, sprengstoff eller syrer fra oppbevaring til overføring til produksjon er en krevende oppgave. Når målet er å oppdage potensielle tap, er måling av flere parametere som nivå, gjennomstrømning, trykk og temperatur avgjørende.

Sprengstoff må overvåkes nøye
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr en omfattende portefølje for å dekke flere parametere.

 • Overvåk alle vesentlige parametere for å unngå tap

 • Reduser risikoen for inkonsekvenser forårsaket av forskjellige grensesnitt

 • Effektiviser måleteknologier for kostnadseffektivitet

Fjernovervåkning

Tett overvåkning av farlige prosesser samtidig som personell ikke utsettes for risiko, er et komplekst og tveegget sverd.

Øk sikkerheten ved å fjernovervåke gruveprosessene
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr et bredt utvalg av digitale sensorer og kommunikasjon for å sikre pålitelig fjernstyring av viktige parametere, redusere risikoen for arbeiderne og opprettholde produksjonsytelsen.

Funksjonssikkerhet

Automatisering kan være fordelaktig i den svært konkurransepregede globale bergverksindustrien. Men for at automatiserte prosesser skal fungere pålitelig, kreves svært pålitelige og nøyaktige instrumenter.

SIL (Safety Integrity Level)-godkjente instrumenter for å beskytte arbeidere og ressurser
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr et omfattende utvalg av SIL-instrumenter som tar hånd om alle kritiske måleoppgaver.

 • Integrer feltinstrumenter som kan brukes i HAZOP-definerte SIS-soner

 • Følg sikkerhetsretningslinjer iht. IEC 61511

 • Bruk instrumenter for å oppnå opptil sikkerhetsintegritetsnivå (SlL) 3

Fjernovervåkning

Fjernovervåkning ©Endress+Hauser
Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Fordeler

Når det gjelder sikkerhet, er man nødt til å ha tillit – tillit til utstyret, tillit til prosessene og tillit til partnerne man arbeider med. Endress+Hauser har arbeidet med gruveindustrien i mer enn 60 år nå. Takket være erfaringen vi har bygd opp sammen med våre kunder, har vi utviklet en portefølje av instrumenter, produkter og tjenester som ble utviklet med de utfordrende forholdene som er typiske for gruveindustrien.

 • 90 %

  av vår instrumenteringsportefølje er digital eller har digitale funksjoner

 • SIL 3

  er det høyeste nivået våre instrumenter kan oppnå

 • ~ 1600

  ressurs-, prosess- og diagnostikkdatapunkter tilgjengelige

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier