Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Kostnadseffektiv stålproduksjon

Optimaliser kostnadene for stålproduksjonsprosessen med smart instrumentering og gode prosessløsninger

I det sterkt konkurranseutsatte stålmarkedet har kostnadseffektivitet høy prioritet blant anleggseiere. Energikostnadene kan utgjøre opptil 40 % av de totale kostnadene, så energiforbruket har stort potensiale for kostnadsoptimalisering. Tenk bare på infrastrukturtjenestene (vann, luft, gass, elektrisitet og damp). I USA utgjør kostnadene som et stålverk har for infrastrukturtjenester, mer enn tre prosent av inntektene, og i Europa er kostnadene på mer enn seks prosent av inntektene.

Hvordan vi kan hjelpe

For å bedre ytelsen til en masovn, omformer eller elektrisk lysbueovn må en rekke viktige parametre overvåkes nøye. Pålitelige og nøyaktige måleinstrumenter sikrer strammere prosesskontroll og dermed optimalisert energibruk. Optimal bruk av argon, trykkluft og damp er også viktig. De har direkte innvirkning på resultatet av prosessen, og påvirker også hvor mye energi som brukes.

 • W.A.G.E.S.-administrasjon

 • Nivåmålinger i masovnen

 • Kontrollere glødeovngasser

 • Optimalisering av elektrisk lysbueovn

 • Syretetthetsmåling i kaldvalsemølle

Bruksområder

W.A.G.E.S.-administrasjon

W.A.G.E.S. (vann, luft, gass, elektrisitet, damp) spiller en viktig rolle ved stålproduksjon. Dampen, som genereres fra vann, brukes som energikilde. W.A.G.E.S. har derfor naturlig nok et enormt potensial for optimalisering ved tett overvåking av produksjon og forbruk.

Gassrør ved et stålanlegg
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr en fullstendig portefølje av forskjellige måleteknologier for parametere som flow, trykk, nivå og temperatur med integrerte løsninger for å øke W.A.G.E.S.-effektiviteten. Vi har vist at det er mulig å oppnå avkastning på investeringen innen to år.

 • Vår flow- og energiadministrator beregner standardvolum samt masse- og energistrømmer ved naturlige og tekniske gasser, væsker og damp fra flow, trykk, temperatur og tetthet.

 • Trykk spiller en avgjørende rolle innen dampgenerering. Vår sensor er konstruert i henhold til IEC 61508 for bruk i SIL2/3-sikkerhetssystemer.

 • Måling av nivået i kjelen sikrer jevn dampgenerering.

 • Vår modulbaserte temperatursensor har alle felles kommunikasjonsprotokoller – herunder Bluetooth®-teknologi.

Nivåmåling i masovnen

Profilene til koksen, jernmalmen, kalksteinen og tilsetningsstoffene er viktige. For ladeformål er det viktig at den aksialt symmetrisk bulkvareprosessen overvåkes ved fylling av en roterende renne, og at plasseringen kontrolleres.

Masovn
Vår ekspertise i felten

For å kontrollere stablingen analyseres overflateprofilen med opptil fem nivåinstrumenter.

Kontrollere glødeovngasser

Plater og spoler herder og anløper i kontinuerlige glødeovner. Prosessen må overvåkes ikke bare for å sikre produktkvalitet, men også for å optimalisere energiforbruket.

Glødeovn
Vår ekspertise i felten

Den første parameteren for å styre driften av brennerhodene er naturlig temperatur. En annen nøkkelkomponent for ideell forbrenning er riktig forsyning av trykkluft og blandet gass.
Det er derfor trykk også må overvåkes.

 • Denne temperatursensoreren er konstruert for målepunkter med ekstremt høye prosesstemperaturer.

 • Vår trykksensor garanterer høy grad av systemsikkerhet takket være en vakuumsikker keramisk membran med integrert bruddpåvisning.

Optimalisering av elektrisk lysbueovn

Den elektriske lysbueovnen (EAF) er hjertet innen elektrisk stålproduksjon, der elektrisk energi brukes til å smelte de viktigste matematerialene, det faste produksjonsavfallet og/eller det direkte reduserte jernet (DRI).

Elektrisk lysbueovn
Vår ekspertise i felten

For å optimalisere prosesspåliteligheten spiller strømnings-, trykk- og temperatursensorer en viktig rolle. De utfører sine oppgaver pålitelig i det tøffe, varme miljøet og bistår med lekkasjesøking av trykkluft og kontroll og analyse av argon og nitrogen, naturgass, oksygen og vann. Robuste og pålitelige feltinstrumenter bidrar til å forbedre effektiviteten i energiinngangen i ovnen.

Syretetthetsmåling i kaldvalsemølle

Konsentrert saltsyre brukes til å rense møllebelegg fra stålplater i kaldvalsemøller. Siden syren blir konstant gjenbrukt, blir den kontaminert av jernklorid og avleiringer på platene. Dette kan føre til at syren blir overkonsentrert eller krystalliserer.

Kaldvalsemølle
Vår ekspertise i felten

Ved å måle konduktiviteten i syren bestemmes konsentrasjonen, og om nødvendig kan tilsetningen av skyllevann fremskyndes. Installering av målingen i prosessen sparer tid og penger. Dessuten er det ikke lenger behov for å transportere aggressive og toksiske medier til laboratoriet, noe som betyr reduserte helserisikoer for operatører.

 • Med denne konduktivitetssensoren drar du nytte av høy kjemisk bestandighet og lang holdbarhet takket være robuste materialer (PFA, PEEK).

Finn ut hvordan du kan optimalisere kostnadene dine

Stålproduksjonsprosess ©Endress+Hauser
Stålproduksjonsomformer ©Endress+Hauser
Elektrisk lysbueovn ©Endress+Hauser

Fordeler

Endress+Hauser tilbyr et komplett utvalg av prosessinstrumenter samt dedikerte automatiseringsløsninger og omfattende tjenester som støtter hele livssyklusen ved stålanlegget. Etter over 60 års erfaring i bransjen under svært utfordrende forhold kan våre ansatte gi verdifulle råd om hvordan du kan kombinere smarte målesensorer for å redusere energiforbruket og spare penger.

 • 33 %

  av kostnadene for trykkluft kan spares med vår smarte instrumentering og gode løsninger.

 • 1‒2 år

  før dampovervåkningsløsningene våre lønner seg etter at energikostnadene reduseres.

 • 55 000

  smartsensorer integrert i 65 digitale optimaliseringsprosjekter.

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier