Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Forbedre separasjonsprosessene i gruven

Maksimaliser resultatene av prosesser som flotasjon og fortykning takket være presis instrumentering

Lavere malmgrader utgjør en særlig utfordring for gruvedrift. Selvsagt finnes det forskjellige behandlingsteknikker for å få mest mulig ut av råmaterialene som utvasking, fortykning og flotasjon. Men de bruker naturligvis energi, kjemikalier og vann. Og det betyr at utvinningsprosessen må være optimal for å balansere utbyttet og kostnadene. Særlig i tider med ustabile markeder og priser.

Hvordan vi kan hjelpe

Utvasking, flotasjon og fortykning er grunnleggende trinn i moderne separasjonsprosesser i gruver. Å oppnå en optimal separasjon er imidlertid en komplisert oppgave på grunn av de mange sammenknyttede variablene. Alle tre prosesser bruker kjemikalier som er en av de viktigste kostnadsdriverne. Og de bruker også mye vann, noe som i visse gruveregioner kan være en svært knapp ressurs. Anleggene må derfor først produsere vann gjennom prosesser som avsalting av saltvann.

 • Utvasking

 • Skumflotasjon

 • Fortykning

Bruksområder

Utvasking

Utvasking er en ekstraksjonsmetode som bruker syreløsninger som er sprayet på knust malm for å generere en konsis løsning med det ønskede metallet. Syrene som brukes, avhenger av typen malm som skal utvaskes.

Haugutvasking i en gruve
Vår ekspertise i felten

Det er vist at konsentrasjonen og strømningshastighet ved skylling av syreløsningen har en vesentlig innvirkning på utbyttet og syreforbruket. Endress+Hauser kan tilby måleinstrumenter for parametere som kan motstå syrenes aggressive natur og levere pålitelige data.

 • Våre digitale analysesensorer har kontaktløs digital dataoverføring, og enkel sensorutveksling ved hjelp av forhåndskalibrerte sensorer reduserer prosessnedetid, og regelmessig regenerering forlenger sensorens levetid.

 • Våre elektromagnetiske mengdemålere fås i både kompakt og ekstern versjon.

Skumflotasjon

Flotasjon brukes i forskjellige gruveprosesser som gull og kobber for å gjenvinne mineralpartikler som er finere enn 500 mikron eller 35 mesh. Forskjellige parametere påvirker denne prosessen og med det utbyttet. De viktigste parametrene for prosesseffektivitet er mengde- og tetthetsmåling av råmateriale, skumhøyde, presis beregning av grensesnittet mellom skum og væskeslurry, væskens pH og Eh, dosering og kvalitet på kjemiske reagenser og luftstrøm.

Skumflotasjon
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser har ikke bare instrumenter for alle disse oppgaver, men tilbyr også en rekke måleteknologier for å sikre at du kan bruke det optimale instrumentet til prosessen – alt fra en enkelt kilde.

 • For måling av råmaterialet anbefaler vi å bruke en elektromagnetisk mengdemåler med integrert beregning av faststoffinnhold.

 • For å bestemme skumhøyde og grensesnitt mellom skum og slurry er den ideelle løsningen å bruke to ultrasoniske sensorer. Den ene måler avstanden til skummet, den andre måler avstanden til en målplate koblet til en stang og en konisk flottør.

 • Våre digitale analysesensorer for pH og Eh måler pålitelig også i krevende miljøer.

 • Det tørre faststoffinnholdet, matehastigheten og skumhøyden kan brukes som foroverkoblingssignal for styringssløyfen for dosering av xantatet og skumdannelses- og pH-modifiseringskjemikaliene. Vår Coriolis-mengdemåler kan legge inn disse parametrene og muliggjøre en nøyaktig dosering.

 • Luft brukes i flotasjon for omrøring. Ved å måle luftstrømmen kan kostnadene for å opprette trykkluft optimaliseres. Vår vortexflowmåler påvirkes ikke av anleggsvibrasjon eller lufthammere og tilbyr høy nøyaktighet og et bredt måleområde.

Fortykner

Fortykning er et mineralkonsentrasjonsprosess basert på fallsedimentasjon. Faststoffer sedimenterer på tankbunnen, en prosess som akselereres av tilsetningen av flokkuleringsmiddel.

Fortykner
Vår ekspertise i felten

Viktige indikatorer er sjiktnivå, sjiktmasse, understrømningstetthet og gjennomstrømning for å beregne totalt slurryvolum og overløpsklarhet for endelig kvalitetssikring. Ved å måle alle disse parametrene kan operatører gjøre hele prosessen mer effektiv og tryggere ved å redusere risikoen for tankoverfylling.

Les mer om optimalisering av gruveutvinning

Optimaliser utvinningsprosessene i gruven ©Endress+Hauser
Optimaliser utvinningsprosessene i gruven ©Endress+Hauser
Optimaliser utvinningsprosessene i gruven ©Endress+Hauser

Møt vår ekspert

"Den største utfordringen jeg ser når jeg besøker kunder, er at de ikke bruker det fulle potensialet for dataene deres som de kan samle inn fra sensorene sine. 97% av dataene er uutnyttet."

Jenish Gheewala

Industry Manager, Endress+Hauser Group Services AG

Fordeler

Uansett hvilke utfordringer du står overfor med dine utvinningsprosesser – lave utbytter, høy OPEX eller dyre vedlikeholdsrutiner– vet våre konsulenter takket være sin inngående industriekspertise nøyaktig hvordan de skal forbedre dine prosesser. Sammen med våre kunder har de oppnådd imponerende resultater de 60 siste årene – også takket være vår industrioptimaliserte instrumenteringsportefølje.

 • 50 %

  reduksjon i benyttede kjemikalier.

 • 90 %

  mulig reduksjon i timer brukt på vedlikehold.

 • 10 millioner

  instrumenter installert over hele verden

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier