Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Behandling av vann fra avfallsprodukt, sikkert, effektivt og etter boken

Optimaliser behandlingen av vann fra avfallsprodukter for kostnadseffektiv beskyttelse av lokalsamfunn og miljø

Behandling av vann fra avfallsprodukter er en utfordrende plikt for gruveoperatører. Avfallsmasse fra gruvedrift som pumpes ned i avfallsbassenger, krever konstant overvåking for å beskytte miljøet rundt og lokalbefolkningen. Kontrollen av de mange nødvendige parameterne som innløp, vannspeil, omkringliggende vannmasser og damnivå utføres ofte på stedet og kan være en tidkrevende affære der det er lett å gjøre feil. Endress+Hauser tilbyr en omfattende portefølje for nøyaktig og effektiv avfallsbehandling.

Hvordan vi kan hjelpe

Endress+Hausers smarte instrumenter dekker flere parametere og kan konsekvent sende svært nøyaktige og pålitelige data eksternt til et overvåkings- eller styresystem. På denne måten muliggjør Endress+Hauser mer effektiv behandling av vann fra avfallsprodukter i gruvedriften.

 • Overvåking av innløp, dam og vannkvalitet for å beskytte mennesker og miljø

 • Svært nøyaktige og robuste instrumenter for bruk i krevende miljøer

 • Ekstern sanntidsovervåking for siker og effektiv inngripen

Bruksområder

Omfattende innløpsovervåking

Streng avfallsbehandling starter ved innløpet til avfallsbassengene. Det omfatter også mer enn overvåking av grunnleggende innløpsparametere, f.eks. strømmen av malmslurry. Faststoffinnholdet i malmslurry må også måles for å overvåke kapasiteten til avfallsbassenget.

Omfattende innløpsovervåking
Vår ekspertise i felten

Endress+Hausers teknologier sikrer omfattende innløpsovervåking.

Nøyaktig nivåmåling

En av de mest kritiske parameterne for sikker drift av avfallsdammer er nivået, ikke bare på overflatevannet, men på vannspeilet under dammen. Overvåking av nivået på overflatevannet kan gi en tidlig indikasjon på plutselig stigning på grunn av flommer, regn eller issmelting.

Nøyaktig nivåmåling
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr en bred portefølje for nøyaktig og sikker overvåking av avfallsdammer.

Praktisk og forskriftsmessig overvåking av vannkvaliteten

Ansvarlig behandling av vann fra avfallsprodukter innebærer overvåking av kvaliteten på omkringliggende vannmasser for å beskytte lokalbefolkningen og miljøet.

Praktisk og forskriftsmessig overvåking av vannkvaliteten
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser forenkler denne oppgaven ved å tilby både stasjonære og bærbare prøvetakingsstasjoner i full overenstemmelse med alle relevante nasjonale og internasjonale standarder, f.eks. ISO 5667.

 • Utform prøvetakingsstasjonen etter dine spesifikke krav

 • Benytt bærbare vannprøvestasjoner for praktisk og nøyaktig overvåking på stedet

 • Utfør praktisk og automatisisk vannuttak med en stasjonær vannprøvestasjon

 • Koble til opptil fire digitale Memosensanalysesensorer for å skape en fullstendig måleinstallasjon

 • Utnytt enda større potensial for hendelsesprøvetaking og videre PLS-integrering

Pålitelig fjernovervåking

Manuell overvåking av avfallsdammer er både tidkrevende og arbeidsintensivt.

Pålitelig fjernovervåking
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser muliggjør fjernovervåking ved å kombinere trådløse smartenheter med et bredt utvalg av digitale nettverk, noe som gir et kostnadseffektivt og pålitelig alternativ uten å gå på kompromiss med sikkerheten eller etterlevelsen av regelverket.

 • Snakk med vårt team av eksperter for å sette sammen den optimale løsningen for dine behov

 • Integrer svært nøyaktige og pålitelige smartovervåkingsenheter

 • Koble til med standardiserte protokoller, f.eks. WirelessHart eller den beskyttede IIoT-skyløsningen Netilion fra Endress+Hauser

 • Bytt til fjernovervåking for kostnadseffektiv avfallsdamhåndtering

Les mer om fjernovervåking

WirelessHART-nettverk ©Endress+Hauser

Fordeler

Med hver avfallsdamrelatert ulykke øker kravene til strengere kontroller og lovgivning. Med vår ekspertise fra både gruve- og vannindustrien kan vi støtte deg i utviklingen av et pålitelig overvåkingssystem for dine avfallsdammer. Vår omfattende portefølje dekker ikke bare alle relevante målepunkter, men tilbyr også digital konnektivitet for fjernovervåking. Dette gjør overvåkingen av avfallsdammene mer effektiv og mindre tidkrevende.

 • 80 %

  største faststoffinnhold i vekt som kan måles med våre elektromagnetiske mengdemålere

 • +/- 2 mm

  nøyaktighet har vår anbefalte nivåmåleenhet for måling av vannivået

 • 90 %

  av vår portefølje av måleinstrumenter er digital

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier