Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Forbedret forvaltning av drivstoff for effektiv og sikker gruvedrift

Sikker og kostnadseffektiv forvaltning av drivstoff med lastmålingsmoduler og lagerstyringsløsninger

Forvaltning av drivstoff er vesentlig i gruveindustrien. Drivstoff er en viktig kostnadsdriver, idet gruvemaskiner, særlig lastebiler, sluker store volumer. Dessuten kan konsekvensene av et avbrudd i drivstofftilgjengeligheten koste dyrt, og avsidesliggende anlegg har størst risiko. Nøyaktig overvåking av siloer ved fylling er også avgjørende for å minimere farer for personell og miljø. Endress+Hausers teknologier for forvaltning av drivstoff senker risikoen og effektiviserer produksjonen i gruvedriften.

Hvordan vi kan hjelpe

Drivstoff er livsnerven i en gruve, men det er ofte mulig å optimalisere forvaltningen og styringen. Endress+Hauser tilbyr teknologier med flere bruksområder for å forbedre forvaltning og håndtering av drivstoff i gruvedriften.

 • Lastmålingsmoduler for optimal lasting av drivstoff fra leverandører

 • Lagerstyringsressurser for å sikre konstant drivstofforsyning

 • Løsninger for overfyllingsvern i siloer for å beskytte personell og miljø

Bruksområder

Ukomplisert drivstofflasting

Lasting av drivstoff kan være en usikker prosess, og usikkerheten kan forsterkes av unøyaktige mekaniske mengdemålere, med et nivå ofte bare på 0,5 %, og uoverenskomster mellom drivstoffleverandører og gruveoperatører er vanlig.

Ukomplisert drivstofflasting
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr flere teknologier for å få bukt med usikkerheten rundt lasting av drivstoff.

 • Integrer Endress+Hausers Coriolis-mengdemåler med en nøyaktighet på 0,1 %

 • Benytt vår unike tetthetskalibrering for å oppdage fortynnet eller urent drivstoff

 • Forbedre nøyaktigheten i drivstoffoverføringen til 0,25 % med Endress+Hausers lastmålingsmodul

Forbedret drivstofflagerstyring

Når drivstoffet er levert, må det lagres, overvåkes og forvaltes. Gruveoperatører trenger sømløs tilgang til nettbaserte data i sanntid og av høy kvalitet for å ta optimale beslutninger om forvaltning av drivstoff.

Forbedret drivstofflagerstyring
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr avanserte lagerstyringsløsninger for drivstofflagringsanlegg.

 • Bruk intelligente systemkomponenter som PLS-er og gateways

 • Implementer avanserte telemetrisystemer for eksterne eller utilgjengelige punkter

 • Stol på nøyaktige, sikre og pålitelige nivå- og temperaturmålinger

Pålitelig overfyllingsvern

Overfylling av siloer er ikke bare farlig for operatører og det umiddelbare miljøet, men verdifulle og knappe ressurser kan gå til spille.

Pålitelig overfyllingsvern
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr et omfattende utvalg av systemer for overfyllingsvern for å redusere disse risikoene.

 • Integrer radarinstrumenter for overvåking av drivstoffmengde

 • Installer nivåbrytere for å oppdage når siloene er fulle

 • Overhold HSE-standarder og -bestemmelser for større sikkerhet

Fordeler

Takket være vår ekspertise innen gruvedrift og olje- og gassindustrien kan Endress+Hauser tilby dedikerte løsninger for utfordringene ved forvaltning av drivstoff. I tillegg består vårt tilbud av både systemkomponenter og måleinstrumenter som gjør integreringen enkel og pålitelig.

 • 0,25 %

  målenøyaktighet for lastmålemodul

 • < 1 min

  reaksjonstid ved potensiell overfylling

 • Under 5 min

  for å teste 16 drivstofftanker

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier