Overvåk og optimaliser energidampforbruket

Forbedre effektiviteten og oppetiden til varmevekslerne

Som energiadministrator ønsker du å få størst mulig utbytte av dampen du har generert eller kjøpt. Men de fleste kunder sliter med å bygge en nøyaktig energibalanse i sitt dampsystem. Damp bør helst nå varmeveksleren som 100 % tørr mettet damp for optimal varmeovergang til prosessen. Men i praksis har denne dampen ofte varierende våthetsgrader, noe som fører til ineffektiv varmeovergang og øker risikoen for vannslag og skade i varmeveksleren.

Hvordan vår lidenskap for damp kan hjelpe deg

Kjelhuset er der du svir av pengene. Dampforbruk er der du sløser dem! Endress+Hauser er en pålitelig partner når det gjelder å måle nøyaktig dampforbruk og bestemme de mest relevante KPI-ene som hjelper deg med å øke effektiviteten. Grunnlaget er riktig måling. Bare vi kan gi deg riktige målinger av damp, kompensert i prosessen av tørrhetsfraksjonen, ved hjelp av 2-trådsteknologi, noe som gir rom for riktig masse- og energibalanse i dampsystemet.

 • Sikre at dampen når prosessen ved optimale vilkår – som perfekt tørr mettet damp

 • Få optimal åpenhet med vårt omfattende utvalg av måleinstrumentering og overvåkingsløsninger for sikker, tilgjengelig og effektiv damp

 • Våre løsninger, f.eks. instrumenter med Heartbeat Technology med diagnose-, kontroll- og overvåkingsfunksjoner, hjelper deg med å overholde standardene ISO 50001 (energistyring) og ISO 140001 (miljøstyring)

 • Direkte måling av våt og tørr damp kompensert i samsvar med internasjonale standarder IAPWS- IF97/ASME

 • Kontroller og forbedre effektiviteten ved å overvåke energien som føres til prosessen

Hovedmålepunkter i dampforbruk

Prosesskart for dampforbruk med rørvarmeveksler ©Endress+Hauser
Prosesskart for dampforbruk med platevarmeveksler ©Endress+Hauser

Slik sikrer vi åpenhet og maksimerer dampeffektiviteten

Installert Prowirl F200 mengdemåler hjelper med å måle dampforbruk

Få åpenhet rundt dampforbruket

Dampen bør være helt tørr og mettet ved sluttbrukspunktet for å påse at energi føres videre til prosessen ved optimal effektivitet. Vårt omfattende dampmålingstilbud – herunder masse og energi kompensert av tørrhetsfraksjonen – bidrar til å avgjøre hvor nær du er metning på Mollier-diagrammet. Vi tilbyr den mest nøyaktige, komplette totrådsløsningen for måling av damp på markedet, med riktig energi- eller massebalansering.

 • 90 % tørr damp vil føre til en ytterligere målefeil med 5 % i volum og masse når du bruker tradisjonelle dp- eller vortexmålere for måling av dampflow

 • 90 % tørr damp betyr at du har 10 % kondensat, noe som betyr 10 % mindre tilgjengelig energi til oppvarming av prosessen

 • Avlesning av kondensattemperaturen i indirekte oppvarmingsapplikasjoner bidrar til å avgjøre hvor mye energi som er levert til prosessen

Endress+Hauser-tekniker som kontrollerer en installert Prowirl F200 mengdemåler

Feltmåleteknologi for alle prosessvariabler

Endress+Hauser tilbyr en omfattende portefølje av måleinstrumentering for alle dampprosessvariabler, herunder flow, trykk, temperatur, analyse, nivå, registrering ...

 • Vit om dampen er 100 % tørr eller hvor våt den er: Den multivariable vortexflowmåleren Prowirl F 200 oppdager våt damp og måler tørrhetsfraksjonen med en beregning av dampmasse og energi

 • Kontroller om damp leveres ved riktig trykk med sensorer som Cerabar M PMP51

 • Kontroller at damp leveres ved riktig temperatur med vår robuste Pt100-motstandslinje av innsveisede Omnigrad termometre (TR15 og TH15)

 • Vit om du kan gjenbruke kondensatet og redusere kjemikaliekostnaden: Fastslå kondensatkvaliteten med vår Turbimax-serie av turbiditetssensorer, eller med konduktivitetssensorer

Bilde av en ødelagt platevarmeveksler

Beskytt varmeveksleren og produktet

Gjennombrudd i varmevekslere (f.eks. platevarmevekslere) kan føre til produkttap på grunn av direkte kontakt mellom damp og produktet. De er også en potensiell sikkerhetsfare. Kontroller kondensatets turbiditet ved hjelp av vår Turbimax-produktfamilie som hjelper deg å avgjøre om varmeovergangsoverflatene er ødelagt.

 • Øk oppetiden og minimer produksjonstap: Oppdag umiddelbart når det oppstår et problem

 • Kontroll av dampens tørrhetsfraksjon ved varmevekslerinnløpet reduserer risikoen for vannslag som kan føre til skade eller ødeleggelse av enheten

Endress+Hauser-ansatt som kontrollerer forbruk og energiytelse på en Memograph M-databehandler

Hvor effektiv er varmeveksleren?

For å kontrollere effektiviteten av varmeveksleren kan du sammenligne energien som føres videre til prosessen med energien produktet har fått. Hvis denne effektiviteten tapes over tid, kan det indikere behov for å rengjøre varmeveksleren. Ansamling av degenerert produkt kan redusere varmeovergangseffektiviteten, og det samme kan ansamling av magnetitt eller andre materialer på dampsiden. Bare noen mikroner kan koste deg mye penger!

 • Sanntidsovervåking og visualisering av forbruk og energiytelse er mulig ved hjelp av en energi- og applikasjonsdatabehandler som Memograph M

 • Kontroll og visualisering av effektivitet over tid bidrar til å identifisere behovet for rengjøring for å redusere kostnader, øke effektiviteten og oppetiden

Energy Measurement Proving Service kontrollerer og bekrefterer målingenes nøyaktighet

Energy Measurement Proving Service

Hvordan kan du være sikker på at målingene som brukes til å bestemme effektiviteten av dampforbruket, er pålitelige? Endress+Hauser tilbyr Energy Measurement Proving Service for å kontrollere og bekrefte nøyaktigheten av disse målingene. Våre tekniske eksperter kontrollerer alle komponenter i energimålesløyfen og gir klare anbefalinger om hvordan målenøyaktigheten kan forbedres. De utfører kalibreringer og kontroller av feltenhetene på stedet med minimale eller ingen prosessavbrudd.

 • Dokumentert nøyaktighet av dampmålinger og av hver energimålesløyfe

 • Visshet om at informasjonen du avhenger av for å optimalisere dampforbruket, er nøyaktig

 • Beste dampkvalitet sikret for å forbedre effektivitet

 • Forbedre sikkerheten med tidlig identifisering av problemer

Se på porteføljen vår!

Fordeler

En dyp forståelse av energiadministrasjon og dine daglige utfordringer ligger til grunn for vårt produkt- og tjenestetilbud for damp. Vi tilbyr en omfattende portefølje av nøyaktig og pålitelig måleinstrumentering for alle prosessvariabler, sammen med tjenester og løsninger som gir deg fullstendig åpenhet og sikrer overholdelse av standarder for energi- og miljøstyring. Velg Endress+Hauser for sikkert, tilgjengelig, gjennomsiktig og effektivt dampforbruk.

 • 5 til 15 %

  typiske energiforbruksbesparelser fra omfattende energiovervåkingsløsninger

 • 24/7

  driftssikkerhet gjennom hele dampsystemets levetid

 • Over 60

  års erfaring innen forsyningssystemer