Behandling av industrivann

Pålitelig industriell vannbehandling er essensielt for å få sikre og effektive prosesser

Vann er ikke bare grunnlaget for alt liv, men også en viktig komponent i industriell produksjon. Det brukes til avkjøling, rengjøring, oppvarming og skylling, og som drikkevann til ansatte. Men for at vannet skal kunne brukes trygt uten å skade prosessene, må det først behandles. En av hovedutfordringene operatører støter på med industriell vannbehandling, er balansen mellom effektivitet og vannkvalitet.

Se på porteføljen vår!

Avhengig av måten vannet brukes på, varierer utfordringene ved den industrielle vannbehandlingen. Det er behov for forskjellige prosesser. For eksempel kan det hende at anlegg på fjerntliggende steder først må produsere drikkevann ved å avsalte sjøvann. Andre industrier, for eksempel stålindustrien, trenger vann til dampgenerering og kjøleprosesser. Og vann som brukes direkte i produksjonsprosessen, kalt prosessvann, må behandles for å sikre produktkvalitet og prosesseffektivitet.

 • Membranfiltrering

 • Kjøling og koking av vann

 • Vannbehandlingsprosess

Industrielle vannbehandlingsprosesser

Industriell vannbehandling ©Endress+Hauser
Membranfiltrering ©Endress+Hauser
Oksidering og gassutveksling ©Endress+Hauser

Industrielle vannbehandlingsprosesser

Membranfiltrering

Membranfiltrering

Membranfiltrering er en unik teknologi for behandling av vann, prosessvann og avløpsvann. Avhengig av porestørrelsen kan membranfiltrering brukes til å oppnå forskjellige behandlingsmål: fra mekanisk separering av bakterier eller virus til enkeltioner for avsalting. Mengde og trykk er viktige hydraulikkparametere for å kontrollere prosessen, men nøyaktig kvalitetsovervåkning av innløp er også nødvendig for å oppnå høy filtreringseffektivitet og lang membranlivssyklus.

Analysepanel for væskeanalyse

Kjøling og koking av vann

Korrosjon, tilgroing og forkalking hindrer effektiviteten av avkjølings- og kokeprosesser og kan medføre alvorlige helseproblemer. Derfor er det standard prosedyre å filtrere kjølevannet og dosere det med biocider for å hindre vekst av alger, sopp og bakterier. For å kontrollere disse prosessene må verdier som pH og vannets oksygeninnhold overvåkes. Vår portefølje for væskeanalyse inkluderer digitale sensorer og givere samt tilpasningsbare analysepaneler.

Digitale sensorer og givere for vannanalyse

Vannbehandlingsprosess

Prosessvann som brukes direkte i produksjonsprosessen, må ha visse karakteristikker for å oppnå optimal produktkvalitet. Dette kan involvere visse filtreringsprosesser eller tilsetning av kjemiske stoffer for å fjerne faststoffer og bakterier eller for å endre pH-verdier eller oksygeninnhold. Med våre digitale analysesensorer og givere kan du trygt overvåke resultatet av disse prosessene mens våre mengdemålere kontrollerer doseringen av tilsetningsmidlene.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Endress+Hauser har over 60 års erfaring når det gjelder vannindustrien. Over hele verden stoler kommunale og industrielle kunder på våre ansattes ekspertise og vår dedikerte portefølje som er utformet med tanke på våre kunders utfordringer. Vi kan hjelpe deg med å sikre anleggets oppetid, produktkvalitet og kostnadseffektivitet.

 • Over 60 års

  erfaring innen vann- og avløpsvannindustrien

 • 250 000

  digitale analysesensorer installert verden rundt

 • 40 %

  lengre levetid for våre digitale sensorer