Energi- og ressursadministrasjon

Måleeffektivitet reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader

Vann som omdannes til damp ved oppvarming, er livsnerven i et anlegg. For å sikre effektivitet og sikkerhet er integriteten til kjelutstyret og påliteligheten til dets kontrollsystem avgjørende. Stigende kostnader for drivstoff og vedlikehold samt varmetap under damptransport kan føre til økt pengebruk. I motsatt fall kan nøyaktige og pålitelige måle- og overvåkingsløsninger for energi- og ressursadministrasjon gi betydelige besparelser i løpet av hele dampprosessen.

Se på porteføljen vår!

Enten du trenger å sikre at matevannskomponenter opererer optimalt, bestemme nøyaktigheten av måleresultater eller identifisere og kvantifisere tap i dampsystemet, kan du være trygg på at Endress+Hauser vil tilfredsstille dine behov og støtte dine ambisjoner om å oppnå betydelige effektivitetsgevinster. Fordi en dyp forståelse av energi- og ressursadministrasjon ligger i hjertet av vårt produkt- og tjenestetilbud. Endress+Hauser støtter deg ved å tilby:

 • Et bredt spekter av måle- og overvåkingsløsninger for tilgjengelig, sikker og effektiv damp

 • En omfattende portefølje av måleutstyr, tjenester og løsninger som er i samsvar med miljøvern- og energiadministrasjonsstandarder

 • Løsninger for å maksimere kvaliteten og tilførselen av matevann som er avgjørende for kjelutstyrs sikkerhet, effektivitet og levetid

 • Vedlikeholdsoptimalisering og lokal støtte for dine daglige utfordringer og krav

 • Klasseledende kvalitet, pålitelighet med direkte tilgang til egen kompetanse og felles bransjekunnskap

Lær hvor du skal måle for en mer effektiv prosess

Dampapplikasjonsparametre

Prosesskart for dampprosess ©Endress+Hauser

Dampapplikasjonsprosess

Bruksområder

Klargjøring av matevann

Klargjøring av matevann

Det er viktig å sikre at matevann er av høyeste kvalitet, da det direkte påvirker produktiviteten. Følgelig kan man ved å opprettholde optimal produksjon og forsyning unngå tidlig svikt i utstyret, kostbare avblåsinger og kjelkorrosjoner. Å trekke ut viktig målings- og overvåkningsinformasjon kan også bidra til å redusere driftskostnadene. Dra nytte av våre løsninger for å maksimere matevannkvaliteten og redusere mengden av nødvendige forbruksvarer for klargjøring av vann, og forleng kjelens levetid.

Drivstofforbrenning og eksos

Drivstofforbrenning og eksos

Det er en utfordring å måle hvor effektivt varmeinnholdet i drivstoff forvandles til brukbar energi. Mengde, trykk, temperatur på innkommende forbrenningsluft og eksostemperatur må kontrolleres for å forbedre kjelens effektivitet og oppdage feil i tide. For å tilfredsstille dine behov kan Endress+Hauser tilby deg pålitelige, sikre og effektive målings- og overvåkingsløsninger som er i samsvar med ASME-ytelsestestkoder (PTC 4-1998) og regulatoriske standarder.

Dampgenerering

Dampgenerering

Egnede kjelkontroller er nødvendig for å sikre en lett tilgjengelig og effektiv damptilførsel. Ved å måle mengde kontinuerlig under dampgenerering med utprøvd teknologi som Vortex, kan man oppnå store effektivitetsgevinster. Våre mengdemålingsprodukter og -løsninger er utviklet for å forbedre den generelle tilgjengeligheten og effektiviteten. Med den innovative Heartbeat-teknologien, kan du utvide intervallene for kalibrering betraktelig for å redusere nedetid.

Dampdistribusjon

Dampdistribusjon

En av utfordringene ved dampdistribusjon er transporten fra kjelehuset til de forskjellige sluttbrukerstedene med et minimalt tap av energi. Ved å tilveiebringe tilstrekkelig isolasjon til røropplegg, og ved å overvåke kondenspotter, kan energitapet holdes til et minimum, og risikoen for vannslag unngås. Med dette formålet for øye har Endress+Hauser opprettet Energy Measurement Proving Service: Våre tekniske eksperter utfører kalibreringer på stedet og bekrefter at din dampenergimåling er korrekt.

Dampforbruk

Dampforbruk

Damp kommer til varmeveksleren enten overhetet eller våt eller med varierende fuktighetsgrad. Ideelt sett bør den leveres som 100 % tørr, mettet damp. Våt damp kan føre til ineffektiv varmeoverføring, og øker risikoen for vannslag. Endress+Hausers direktemåling av våt og tørr damp benytter en rekke av måleprinsippene med kontinuerlig samsvar med industristandarder (IAPWS- IF97/ASME). Dette gir tillit til nøyaktige måleresultater.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Enten du trenger støtte for et enkeltinstrument eller en administrert servicekontrakt som dekker en kombinasjon av produkter, programvare og løsninger, kan du stole på oss. Vi tar sikte på sikker, effektiv og tilgjengelig damp, og vi forstår dine daglige utfordringer som energi- og ressursadministrator. Tjeneste før fortjeneste er vår grunnleggers prinsipp, og det har formet vårt selskap frem til i dag.

 • 5 til 15 %

  er de estimerte besparelsene som genereres fra energiadministrasjonsløsninger

 • 20 000

  euro spart hvert år med bruk av varmevekslere tilsvarer de årlige drivstoffkostnadene på 1 million euro.

 • 2 %

  er den vanlige forbedringen av kjeleffektivitet for hver 10 °C (50 °F) økning i matevanntemperaturen ved hjelp av varmevekslere.