Drift og behandling av kjeler

Måling av driftseffektivitet øker den generelle levetiden for kjeler

Damp er fortsatt en av de viktigste kraftkildene for industriell prosessvarme. Men etter hvert som energikostnadene stiger, krever anleggsoperasjoner effektive måter å redusere energiforbruket på samtidig som det sikres høy tilgjengelighet og effektivitet. Kostbar nedetid og vedlikehold kan minimeres ved nøyaktig og pålitelig måling og overvåking av løsninger. Våre avanserte ressursadministrasjonsløsninger produserer betydelige besparelser langs hele dampprosessen og bidrar til å redusere både CAPEX og OPEX.

Se på porteføljen vår!

Enten du trenger å fastslå den faktiske ytelsen for ditt eksisterende kjeleutstyr, optimalisere prosessen eller evaluere røykgass, kan du stole på vår kompetanse og kunnskapen vi deler om industrien. Ved å inngå et partnerskap med Endress+Hauser for integrerte dampkjelløsninger kan du maksimere verdien av dampapplikasjonene dine og bruke vårt omfattende utvalg av løsninger for måling, overvåking og dampbehandling.

 • Førsteklasses feltmåleteknologi for alle prosessvariabler (mengde, analyse, nivå, trykk, temperatur osv.) gjennom 3-elementskontroll

 • Forbedret kjelehus- og anleggssikkerhet gjennom måleløsninger og avansert overvåking

 • Effektivitet ved oppfyllelse og kostnad per enhetsforbruk

 • En rekke integrerte dampløsninger fra en enkelt kilde i samsvar med internasjonale regulatoriske standarder

Lær hvor du skal måle for en mer effektiv prosess

Dampapplikasjonsparametre

Kjelkontroll ©Endress+Hauser

Bruksområder

Klargjøring av matevann

Klargjøring av matevann

Kvaliteten og tilgangen på matevann er vesentlig for kjelens funksjonelle sikkerhet, effektivitet og levetid. Kostbare utblåsinger, overfyllinger eller kjelekorrosjon kan unngås ved å opprettholde en optimal produksjon, damptilførsel og distribusjon. Våre løsninger bidrar til å maksimere matevannkvaliteten, som har direkte innvirkning på kjelens levetid, og reduserer mengden av nødvendige forbruksvarer for klargjøring av vann.

Drivstofforbrenning og eksos

Drivstoff-forbrenning og eksos

Hvis kjelen forbrenner drivstoff under optimalt nivå eller varme går tapt i systemet, er resultatet overdrevet forbruk og potensielle brudd på utslippsstandarder. Således forblir kjelens effektivitet en høy prioritet. Endress+Hauser gir deg riktige, høyteknologiske løsninger for sikker, effektiv og tilgjengelig måling av drivstofforbrenning og eksoshåndtering. Våre overvåkingsløsninger tilfredsstiller regulatoriske utslippskrav og er i samsvar med ASME-ytelsestestkodene (PTC 4-1998) for brenselfyrte dampgeneratorer.

Dampgenerering

Dampgenerering

Damp som tilføres ineffektivt eller ved uønsket temperatur, truer korrekt anleggsdrift. Behørig kjelkontroll og kontinuerlig måling er derfor uunnværlig. Vårt utvalg av løsninger for mengdemåling og overvåking sikrer en overlegen generell effektivitet. I vår streben etter å være først ute med tekniske nyheter, tar Endress+Hauser teknikker basert på vortex-prinsippet ett skritt videre – nå kan våt damp detekteres, og tørrhetsandelen kan til og med måles.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

En dyp forståelse av din virksomhet og dine bransjekrav ligger i hjertet av vårt produkt- og tjenestetilbud. Du kan stole på at vi vil støtte deg for bedre dampkjelanleggsdesign, vedlikehold og operasjonell produktivitet. Vi tror på å levere tjenester før vi mottar fortjeneste, og dette har vært et prinsipp som har formet vårt selskap helt frem til i dag.

 • 24/7

  driftssikkerhet gjennom hele dampsystemets livssyklus

 • 10 millioner

  enheter installert over hele verden

 • USD 73 000

  årlig besparelse etter installasjon av et kontrollsystem som reduserer hyppigheten for utblåsinger fra 8 % til 6 %