Industriell avløpsvannbehandling

Følg miljølovgivningen og optimaliser kostnadene ved industriell avløpsvannbehandling

Siden vann er del av mange industrielle prosesser, er det bare naturlig at industrien produserer avløpsvann. For selskaper er dette en utfordring, fordi avløpsvann må behandles før det slippes ut i kloakken eller i et naturlig vassdrag. Sikre kloakkutslipp forutsetter at operatører påser at verken personale eller renseanlegg blir skadet av det. For å overholde lovgivningen må behandlingen være grundigere hvis avløpsvannet slippes ut i miljøet.

Se på porteføljen vår!

Én åpenbar måte å optimalisere industriell vannbehandling på er å gjenbruke avløpsvann i andre prosesser. Hvis vann ikke lenger kan gjenbrukes, finnes det forskjellige behandlingsprosesser som ventilasjon eller utfelling som kan optimaliseres med hensyn til energi- og kjemikalieforbruk. En annen sak er slambehandling. Målet her er å redusere mengden slam for å begrense behandlingskostnadene eller produsere biogass i en råtnetank.

 • Gjenbruk av vann

 • Biologisk behandling

 • Slambehandling

 • Anaerobe prosesser

Les mer om industriell avløpsvannbehandling

Industriell avløpsvannbehandling ©Endress+Hauser
Membranfiltrering ©Endress+Hauser
Biologisk avløpsvannbehandling ©Endress+Hauser
Slamavvanning ©Endress+Hauser
Slamnedbryting ©Endress+Hauser

Prosesser for industriell avløpsvannbehandling

Membranfiltrering

Gjenbruk av avløpsvann

Gjenbruk eller resirkulering av avløpsvann har en dobbelt fordel: Det senker vanninntaket og begrenser kostnadene til utslipp av avløpsvann. Men avløpsvann som skal brukes igjen som industrielt vann på en sikker måte, må behandles med tanke på fremtidig bruk. Dette omfatter forskjellige prosesser som flotasjons-, sedimenterings- og filtreringsprosesser. For å hindre skade på filtrene er trykk en av de viktigste parameterne sammen med innløpskvalitet og gjennomstrømning.

Ventilasjonsstyring

Biologisk behandling

Biologisk avløpsvannbehandling er spesielt nyttig for avløpsvann med høy organisk innhold. Mange forskjellige parametere som ammonium-, nitrat- og oksygeninnhold er viktig for biologisk behandling. Endress+Hauser har et bredt spekter av analysatorer og sensorer basert på forskjellige måleprinsipper og -teknikker, f.eks. kolorimetri, optikk eller amperometri. Vi tilbyr også en automasjonsløsning som kan bidra til at du reduserer energien brukt på ventilasjon opptil 30 %.

Slambehandling

Slambehandling

For å begrense kostnadene ved slambehandling reduseres mengden slam ved fortykning eller også avvanning. Effektiviteten ved begge prosesser avhenger av hvordan slammet sedimenterer. Ofte tilsettes slamkondisjoneringsmidler (polymerer, limemelk). En strømningsproporsjonal doseringskontroll er et første trinn for å optimalisere kjemikalieforbruk. En mer avansert strategi er å måle de suspenderte faststoffene i slammet basert på målinger av suspenderte faststoffer eller tetthet og justere kjemikaliedoseringen deretter.

Slamnedbryting

Anaerob nedbryting

Anaerob nedbryting er en effektiv forbehandlingsprosess for avløpsvann med en høy COD-last som er typisk for næringsmiddelet- eller papirbransjen. Hoveddelen av det organiske innholdet gjøres om til biogass. Utløpet må deretter mates til en biologisk behandling som beskrevet ovenfor før utslipp. En grunnleggende prosesskontroll, f.eks. måling av innløpslast, nivå, temperatur, pH/ORP og biogassproduksjon er nødvendig for å overvåke prosessen nøyaktig og optimalisere den.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Takket være mer enn 60 års erfaring fra samarbeid med kunder i vann- og avløpsvannindustrien har vi utviklet en bred portefølje av måleteknologier, automatiseringsløsninger og servicetilbud som er tilpasset utfordringene til våre kunder. Vi forstår de spesifikke utfordringene ved å optimalisere kostnader på den ene siden og sikre avløpsvannkvalitet i samsvar med miljølovgivningen.


 • 30 %

  av energikostnadene som brukes på ventilasjon, kan lagres ved å styre ventilasjonen mer nøyaktig

 • 20 %

  potensielle kostnadsbesparelser på kondisjoneringskjemikalier for slambehandling

 • 250 000

  digitale analysesensorer installert over hele verden