Dataanalyse i farmasøytisk industri

Analyser kritiske data for å få sanntidsinnsikt i dit prosessanlegg og ta de riktige avgjørelsene

En av hovedutfordringene i legemiddelindustrien er å administrere mellom spesialitet og rimelig medisin. Produksjonsprosessene må holdes fleksible og effektive, mens kravet til kort produksjonstid og lave kostnader øker. Det er viktig å fokusere på innovasjon og kontinuerlig forbedring for å holde seg oppdatert. Prosessdata skal brukes til å bytte fra et kun kvalitetsfokusert perspektiv mot produktivitet, pålitelighet og innovasjon.

Dette kan du gjøre

Få innsikt i anlegget og få kontinuerlige variabler til hjelp med avgjørelser. Hjelp operatørene ved å ta i bruk effektive løsninger for sikker og økonomisk optimalisering. Gå et skritt lenger for å oppnå kunnskap om prosessene.

 • Integrer instrumentstatusdata horisontalt

 • Bruk de samme måleteknologiene i prosessutvikling, produksjonsprosess og kvalitetskontroller i laboratorier

 • Optimalisering av kalibreringsintervall

 • Digital teknologi for å forenkle kalibrering

 • Identifiser, analyser og optimaliser kritiske produksjonsdata

Lær hvordan du oppnår prediktiv prosesskunnskap

Bioprosessoversikt ©Endress+Hauser

Bioprosessoversikt

Integrering av Heartbeat-diagnose ©Endress+Hauser

Integrering av Heartbeat-diagnose

Integrering av Heartbeat-overvåkning ©Endress+Hauser

Integrering av Heartbeat-overvåkning

Integrering av Memobase+ ©Endress+Hauser

Integrering av Memobase+

Bruksområder

dataintegritet

Dataintegritet fra lab til prosess

Viktigheten av kvalitetssikring øker. Konsekvent teknologi hjelper deg med å innhente pålitelige data, noe som er nødvendig for frigjøringsprosessen. For å redusere risikoen for feiltolkning og kvalitetsfeil skal samme måleteknologi brukes i laboratoriet og produksjonsprosessen. Digital teknologi forbedrer konsekvent påliteligheten ved måling under labforsøk og oppskaleringer.

databasert kalibreringsoptimalisering

Øk påliteligheten og utvid kalibreringsintervallene

Produktkvalitet, produksjonsytelse og kostnader er nøkkelelementene i narkotikaproduksjonen. Innovativ instrumentdiagnostikk med overvåkings- og verifikasjonsfunksjonalitet øker påliteligheten betydelig og reduserer risikoen. Før hvert produksjonsløp skal personalet ha mulighet til raskt og enkelt å verifisere tilstanden til kritiske måleenheter og lage en verifikasjonsrapport. Som et neste skritt å vurdere, kan innsats og kostnad reduseres ved å utvide kalibreringsintervaller.

forvaltning av ressursinformasjon

Konsekvent kvalitet takket være sanntids statusinformasjon

Uoppdagede sensorfeil kan føre til manglende samsvar og kvalitetsproblemer. De installerte måleinstrumentene leverer permanent informasjon om sanntidsstatus til et sentralt system. Kontinuerlig databasert bioprosessoptimalisering sikrer pålitelige prosesser, diagnostisk gjennomsiktighet og utvidede kalibreringsintervaller. Vedvarende kvalitet og pålitelighet kan oppnås samtidig.

bioprosess for pH-måling

Databasert bioprosessoptimalisering for pH-måling

pH-måling er den mest brukte analytiske målingen i prosessindustrien, og har et stort potensial for optimalisering. Den følger med den aktive agensen i alle faser fra utvikling til industriell produksjon, og brukes i flere prosesstrinn. Sensoren har innflytelse på målingens pålitelighet og nøyaktighet. Data kan lagres direkte i sensorhodet og synkroniseres til en database. Ved å analysere datahistorikken kan du optimalisere kalibreringsaktivitetene.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Spar tid og penger med databasert optimalisering. Å generere verdifull kunnskap om prosessene utgjør grunnlaget for å ta de riktige beslutningene. La oss jobbe sammen for å finne den beste IIoT-løsningen for prosessen din.

 • 1 minutt

  for å generere en verifiseringsrapport på forespørsel

 • 70 %

  Mindre kalibreringskostnader med Heartbeat Technology, i løpet av 10 års drift

 • 0,5 l – 20 cbm

  Maksimal utbytte kan oppnås på alle skalaer fra laboratorium til prosess