Pharma produksjonsservice

Sikre kontinuitet og effektiv produksjon med en erfaren serviceleverandør

Kontinuitet er nøkkelen for effektiv legemiddelproduksjon. Uforutsett nedetid kan føre til mangel på medisiner, noe som kan få stor betydning for pasientvelferd og offentlig helse. I 2011 manglet det nesten 300 medisiner i USA. Selv om FDA arbeider for å finner løsninger for å minske medisinmangelen, reduseres antallet tilfeller sakte. Problemet er fremdeles ikke løst globalt. Med målrettede produksjonstjenester kan kontinuerlig produksjon og tilgjengelighet av legemidler sikres.

Dette kan du gjøre

For lite vedlikehold kan føre til kostbar nedetid. På den andre siden kan unødvendig vedlikehold føre til ekstrautgifter. En risikobasert vedlikeholdsstrategi gjør det lettere å identifisere kritiske målepunkter og skape balanse mellom nødvendig innsats og kostnader. De mest kritiske målepunktene trenger mer oppmerksomhet og innsats innen vedlikehold og kalibrering enn punktene som er mindre kritiske. Et bærekraftig partnerskap får anlegget til å yte mer og gir større verdiskapning.

 • Analyse av den installerte basen brukes som utgangspunkt for å definere et fokusert vedlikeholdsregime og aktiviteter basert på identifisering av dine kritiske ressurser

 • Langsiktige kontrakter om tjenester med en pålitelig, kompetent og global servicepartner

 • Optimering av kalibreringsintervaller for å redusere kostnadene og bedre anleggets tilgjengelighet uten å gå på akkord med risiko og forskriftssamsvar

 • Administrerte tjenester, som inkluderer hyppig måling og rapportering av ytelsesindikatorer for å identifisere muligheter for kontinuerlig forbedring

 • Få full oversikt over utført vedlikehold og kalibrering, nyttevirkning og kostnader

Lær hvordan tjenestene støtter legemiddelproduksjon

Bioprosessoversikt ©Endress+Hauser

Bioprosessoversikt

Vannrensingsprosess ©Endress+Hauser

Vannrensingsprosess

Bruksområder

Bransjeeksperter hjelper deg å holde anlegget i gang

Bransjeeksperter hjelper deg å holde anlegget i gang

Produksjonsservice for legemiddelindustrien må omfatte mer enn en ren nødhjelp. Selvfølgelig er det nødvendig med en pålitelig servicepartner for rask diagnose og rask reparasjon for å minimere nedetiden. For langsiktig støtte er det viktig å ha en servicepartner som tilbyr global tilgjengelighet og grundig kunnskap om de strenge GMP-forskriftene. Med en partner som dette, kan du finne den perfekte vedlikeholds- og kalibreringsstrategien for at prosessanlegget har en høy tilgjengelighet.

Analyser din installerte base

Analyser din installerte base

Instrumentene er avgjørende for pålitelig drift av anlegget, men de inkluderes ofte ikke i vedlikeholdsplanen. Teknisk foreldelse kan likevel føre til at anleggets yteevne eller oppetid reduseres. Økt kompleksitet gjør det utfordrende å balansere vedlikeholdsinnsatsen. Analysen av den installerte basen gir viktig informasjon som gjør det lettere å fatte relevante beslutninger. Den gir anleggseierne full oversikt og innsikt i hvordan prosesstilgjengeligheten kan forbedres og risikoen for nedetid kan reduseres til et minimum.

Optimer kalibreringsintervallene

Optimer kalibreringsintervallene

Måleinstrumenter har blitt mer og mer pålitelige, men dette gjenspeiles ofte ikke i spesifikasjonene for kalibreringsintervallene. Dette fører til ineffektivitet og økt risiko på grunn av hyppige manuelle inngrep. Dynamiske kalibreringsintervaller baseres på resultatene fra tidligere kalibreringshendelser og statistiske metoder. Dette gir vanligvis lengre intervaller. Instrumentfeil kan forutsies, og påliteligheten økes.

Administrerte kalibreringstjenester

Administrerte kalibreringstjenester

Det er ofte utfordrende å håndtere kalibrering. Overlater du kalibreringen til en servicepartner, overfører du floken med å håndtere ulike kalibreringsleverandører til én partner slik at anlegget kan forholde seg til ett kontaktpunkt. Alle skjulte kalibreringskostnader blir synlige slik at kostnadene kan reduseres betraktelig. Arbeidsplanene og kalibreringsintervallene blir dessuten forbedret, noe som har positiv effekt på anleggets tilgjengelig.

Se på porteføljen vår!

Møt eksperten

Ingen vet utfordringene i farmasi- og biovitenskapsindustrien bedre enn deg. Våre Endress+Hauser-eksperter har mange års bransjeerfaring og en detaljert forståelse for dine farmasøytiske produksjonsprosesser. Dette gjør at de kan hjelpe deg med å sikre kontinuitet i et komplekst miljø. De er menneskene i prosessautomatisering, møt en av disse; Gary Dreyer.

Gary Dreyer, Produktansvarlig Services

Fordeler

Oppnå effektiv og kontinuerlig produksjon av legemidler sammen med våre ansatte. De støtter deg med tilrettelagte tjenester for å gjøre prosessene dine bedre.

 • Over 60

  land hvor kunder har tilgang til Endress+Hausers ingeniører innen kalibreringstjenester

 • 3000

  årlige kalibreringer ved ett produksjonssted for legemidler håndteres av Endress+Hauser som eneste kontaktpunkt

 • 31 millioner

  Endress+Hauser-enheter er lagt inn i Endress+Hausers database for å gi brukerne full oversikt