Komplett instrumentering for kosmetikkproduksjonsprosess

En totaltjenesteleverandør bidrar til å øke effektiviteten og forkorte tiden før produktet er på markedet

Behovet for kosmetiske produkter vokser takket være nye markeder og kundegrupper. Følgelig kommer det stadig nye aktører på dette konkurransepregede markedet. I dette kappløpet om markedsandeler er tiden før produktet kommer på markedet og fleksibilitet i produksjonen avgjørende faktorer. Dette krever moderne, helautomatiserte prosesser som drar nytte av digital teknologi. Med Endress+Hauser som partner med et komplett sortiment av innovative instrumenter, tjenester og løsninger får du et forsprang.

Dette kan vi gjøre for deg

Som produsent av kosmetikk og personlige pleieprodukter er du ikke bare opptatt av produktingredienser som oppfyller forbrukernes forventninger og sikkerhet. Du opplever også stadig flere krav om at produktene skal være bærekraftige. Under disse forholdene trenger du pålitelige og smarte instrumenter. Med sitt komplette sortiment av instrumentering for alle kosmetikkproduksjonsprosesser kan Endress+Hauser bidra til at du sparer vann, energi, råmateriale og tid. Samtidig ivaretar du sikkerheten og reduserer risikoen.

 • Nøyaktig og kontinuerlig dosering og påfylling med mengdemålere

 • Ingen tap av energi og råmaterialer gjennom nøyaktig masse- og energibalanse

 • Innebygd kvalitetsparametermåling for å kontrollere viskositet og tetthet

 • Kontroll av råmateriale med pålitelig nivåmåling

 • Lokal kalibrering for fullt samsvar og bedre tilgjengelighet

Finn ut hvor vi støtter produksjonsprosessene

oversikt, prosesskart, kosmetikk, kroppspleie, personlig pleie, kosmetikkproduksjon ©Endress+Hauser

Oversikt over prosessene i kosmetikkproduksjonen

bulkvæsker, kosmetikk, personlig pleie, kosmetikkproduksjon ©Endress+Hauser

Målepunkter i oppbevaringen av bulkvæsker

bulkpulvere, kosmetikk, personlig pleie, kosmetikkproduksjon ©Endress+Hauser

Målepunkter i oppbevaringen av bulkpulvere

satsvis blander, kosmetikk, personlig pleie, kroppspleie, kosmetikkproduksjon ©Endress+Hauser

Målepunkter i en satsvis blander

integrert blander, kosmetikk, personlig pleie, kroppspleie, kosmetikkproduksjon ©Endress+Hauser

Målepunkter i en integrert blander

påfylling og emballering, kosmetikk, personlig pleie, kroppspleie, kosmetikkproduksjon ©Endress+Hauser

Målepunkter i påfyllingsledningen

vannrensing, kosmetikk, personlig pleie, kosmetikkproduksjon ©Endress+Hauser

Målepunkter i vannrensingsprosessen

CIP-prosess, kosmetikkproduksjon ©Endress+Hauser

Målepunkter i den lokale rengjøringsprosessen

Bruksområder

kosmetikk, kroppspleie, blander, kosmetikkproduksjonsprosess, dosering

Administrer beholdningen av råmaterialer

Virkestoffer i kosmetikkproduksjon er dyre og må oppbevares og overvåkes korrekt. Våre teknologier hjelper deg med å administrere lagerbeholdningen og redusere avfall. For eksempel kan vår Liquiphant FTL50-nivåbryter beskytte mot overfylling og lekkasjer. Det finnes forskjellige teknologier for å måle lagerbeholdning, f.eks. hydrostatiske trykksensorer, radarnivå og kapasitansmåling. Våre teknologier tilbyr moderne og pålitelige løsninger med enkelt vedlikehold og sanntidsovervåkning.

kosmetikk, kroppspleie, blander, kosmetikkproduksjonsprosess

Få den rette blandingen

Blandingen er det mest krevende trinnet i prosessoperasjonene og avgjørende for å fastsette kvaliteten på sluttproduktet. Nøyaktig tilsetning og blanding av råmaterialer og effektiv bruk av energi og vann kan betydelig begrense avfall og spare penger. Når du håndterer væsker, møter du utfordringer med oljebaserte og klebrige produkter med forskjellige viskositeter og tettheter. For å ivareta kvaliteten på produktet i dette krevende miljøet tilbyr vi:

 • Pålitelig og nøyaktig mengdemåling med Promass Q, også med medrevet gass

 • Nøyaktig viskositetsmåling med Promass I

 • Sikre og smidige prosesser med Liquiphant og Liquipoint FTW33 for klebrige produkter

 • Begrenset energitap med energiovervåkning og administrasjonsløsninger

kosmetikk, kroppspleie, blander, kosmetikkproduksjonsprosess, dosering, påfylling

Nøyaktig og kontinuerlig påfylling og dosering

Våre strømningsmålere sikrer høy nøyaktighet i lot- og påfyllingsprosessene og sikrer at nøyaktig mengde produkt fylles hver gang. Siden de ikke har noen mekaniske deler, er høye vedlikeholdskostnader og prosessavbrudd en saga blott. Dessuten vil de digitale kommunikasjonsprotokollene gi deg god kontroll over hele påfyllingsprosessen.

lokal kalibrering, mobilt kalibreringsutstyr, mengdekalibrering

Lokal kalibrering for effektivitet og samsvar

Det beste er å utføre kalibrering på stedet på grunn av produktivitets-KPI-er og tidspress. Dette bidrar til å redusere avbrudd for vedlikehold og holde kalibreringsaktiviteter på et absolutt minimum. Kalibrering er en kjernekompetanse hos Endress+Hauser. Vi tilbyr et komplett sortiment av lokale kalibreringstjenester for å støtte deg i driften. For eksempel kan vi utføre lokal mengdekalibrering ved hjelp av vårt mobile utstyr som er fullstendig sporbart til våre akkrediterte kalibreringsfasiliteter.

kosmetikk, kroppspleie, blander, kosmetikkproduksjonsprosess, påfylling, dosering

Sertifisert fra topp til tå

For å identifisere spørsmål som kan påvirke kvaliteten på de kosmetiske produktene, er samsvar med standarder som ISO 17025 og FDA Cosmetics GMP avgjørende. Ifølge dette utkastet til veiledning bør utstyret kalibreres regelmessig eller kontrolleres ifølge en SOP med dokumenterte resultater hvis det er relevant. Vår produkter, tjenester og løsninger leveres med all nødvendig sertifisering og dokumentasjon for GMP-regulerte anlegg.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Kosmetikkproduktenes verden er i rask endring. Endress+Hauser har over 65 års erfaring med å forbedre kundenes prosesser med vår prosesskunnskap og bransjeekspertise. Vi forstår dine utfordringer og har som mål å finne den beste løsningen på dine applikasjonsbehov, slik at du kan holde kostnadene under kontroll og oppnå den raskeste tiden før produktet er ute på markedet.

 • 100 %

  av prosessparameterne er dekket

 • 100 %

  av produksjonen oppfyller kvalitetsstandarder

 • 10 %

  reduksjon i energikostnader innen 18 måneder ved industrianlegg, hvorpå du oppnår ISO 50001-sertifisering