Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Øk bioprosessproduktiviteten med innovative teknologi

Innovasjon er en nøkkelfaktor for produktivitetsvekst og optimal drift

Biovitenskapsbransjen møter kontinuerlige utfordringer med utløp av patenter for populære legemidler. Å opprettholde lønnsomhet, global produksjon og kostnadsbevissthet er viktig. Programmer for optimal drift utvides globalt for å forbedre produksjonsprosessene. Målet er å redusere risikoen og øke produktiviteten uten å gå på bekostning av kvaliteten. Innovative løsninger blir mer og mer forespurt i denne konteksten.

8%

produktivietsvekst

på grunn av mindre nedetid på anlegg takket være integrert kalibreringskonsept

integrert kalibreringskonsept

Dette kan du gjøre

Med utvikling av ny teknologi får produksjonsprosesser for biovitenskap fordel av effektive servicekonsepter og økt produktivitet. Før du starter den faktiske produksjonsprosessen, krever vannrensing og distribusjon oppmerksomhet. Et pålitelig integrert kalibreringskonsept er grunnlaget for optimal tilgjengelighet på anlegget.

 • Mengdemåling

 • Konduktivitetsovervåkning

 • Enkel og rask kalibrering

 • Reduser analytisk kalibreringskompleksitet

 • Selvdiagnostisk og uanstrengt verifisering

Lær hvordan du øker bioprosessproduktiviteten:

 • Vannrensing og distribusjonsprosess ©Endress+Hauser

  Vannrensing og distribusjonsprosess (oversikt)

 • Vannrensingsprosess PW ©Endress+Hauser

  Vannrensingsprosess (PW)

 • Vannrensingsprosessen WFI ©Endress+Hauser

  Vannrensingsprosessen (WFI)

 • Vanndistribusjonsprosess ©Endress+Hauser

  Vanndistribusjonsprosess

Bruksområder

Kontinuerlig og trygt produsert vann av høyeste kvalitet

For å hindre kimtallet i å øke må vannet holdes i bevegelse. Mengdehastigheten må ikke falle under 2 m/sek. Av den grunn er pålitelig mengdemåling helt essensielt, og kritiske målepunkter må kalibreres. Heartbeat Technology gir pålitelig egenkontroll og verifisering og bidrar til å optimalisere kalibreringsprosedyrer, spesielt i kontinuerlige prosesser. Dette resulterer i høyere anleggstilgjengelighet og produktivitet.

Vannkvalitet i overensstemmelse med farmakopé

Konduktivitet er en av de viktigste kvalitetsegenskapene i distribusjonssløyfen for renset vann og vann til injeksjon. De grensene som er definert i farmakopéene, må overholdes til enhver tid. Ikke-temperaturkompensert konduktivitetsmåling i det lave området er et grunnleggende krav. Systemkalibreringen i distribusjonssløyfen er en effektiv måte å sikre overholdelse av regelverket på.

Fordeler

Sammen med våre ansatte kan du oppnå toppkvalitet i driften og øke bioprosessproduktiviteten i vannrensings- og distribusjonsprosessen. Med sin kunnskap og erfaring vil de hjelpe deg med å nå dine mål.

70 %

Mindre kalibreringskostnader med Heartbeat Technology, i løpet av 10 års drift

100 %

Overholdelse av industristandarder og forskrifter

Over 7,000

Endress+Hauser har mer enn 7000 patenter og patentsøknader som bidrar til å øke produktivitetsveksten

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk