Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop
kostnadskontroll i biovitenskap

Kostnadskontroll i biovitenskap

Møter økende press for å redusere kostnadene i farmasøytiske produksjonsprosesser

Biovitenskapsindustrien må takle flere nye utfordringer. Den aktuelle debatten om "Patient Protection and Affordable Care Act" (PPACA) i USA demonstrerer for eksempel at forandringsarbeid kan være politisk kontroversielt. Store deler av befolkningen bør nås med rimelige legemidler. Samtidig øker den globale konkurransen. Mens høye forskningskostnader tvinger frem økt produktivitet og pålitelighet, må produksjonsprosessene gi samme kvalitet til lavere pris.

1000

muligheter for å spare penger

Snakk med våre eksperter og bli inspirert. De har tusen ideer om hvordan du kan spare penger.

Sparebok – bli inspirert og finn måter å spare penger på

Dette kan du gjøre

Ønsker du å oppnå kostnadskontroll i biovitenskap? Operativ fortreffelighet fører til at anlegg får bedre tilgjengelighet og pålitelighet. I biofarmasøytiske prosesser er temperatur et kritisk målepunkt. For å sikre optimal produksjon og kvalitet bør temperaturinnretninger kalibreres jevnlig. I kritiske applikasjoner er et seks måneders intervall vanlig. Ved hjelp av innovativ målingsteknologi kan du redusere kalibreringsinnsatsen og kostnadene betydelig.

  • Standardisere dine installerte ressurser, optimalisere lagerbeholdningen og øke tilgjengeligheten av reservedeler

  • Optimalisere kalibrering eller installere selvkalibrerende temperaturmålingsenheter

  • Integrere og evaluere diagnostiske data og verifisere instrumentfunksjonalitet

  • Strømlinjeforme vedlikeholdsprosessene

  • Forenkle opplæringsaktiviteter, operasjoner og kvalifikasjoner

Lær hvordan kostnadskontroll kan forbedres i biovitenskap

  • Oversikt over bioprosess ©Endress+Hauser
  • Fermenteringsprosess ©Endress+Hauser

Bruksområder

Gjennomfør innovativ temperaturmåling

Temperatur er et av de viktigste kritiske målepunktene i en bioprosess. Det har en sterk innvirkning på både cellekinetikk og oppløselighet av oppløste gasser. Optimal reaksjonskinetikk, cellevekst, cellers levedyktighet og produktdannelse påvirkes av temperatur. Derfor er smalbåndstemperaturkontroll og hyppig kalibrering nødvendig for å tilfredsstille prosesskrav og nøyaktighet. Selvkalibrerende temperaturmåling bidrar til å redusere innsatsen og støtter kostnadskontroll i biovitenskap.

Kontroller instrumentets funksjonalitet

Prosessers pålitelighet kan økes ved å evaluere diagnostiske data som er integrert i systemarkitekturen. Dette gjør data tilgjengelig i sanntid hvor som helst. Feil påvises på et tidlig stadium, og nedetiden i produksjonen minimeres. Instrumentkontroll bekrefter at alle kritiske komponenter fungerer som de skal i den definerte spesifikasjonen. Med et tastetrykk dokumenteres instrumentets funksjonalitet. Dette bidrar til å øke kalibreringsintervaller i det lange løp.

instrumentkontroll

Strømlinjeforme vedlikeholdsprosessene

Harmonisering av standard driftsprosedyrer er viktig ikke bare for revisjoner, men også for optimalisering av vedlikeholdsprosessene. Som utgangspunkt må den installerte instrumentasjonsbasen vurderes for å få en detaljert oversikt. Etterpå kan det utvikles globale standardiserte driftsprosedyrer for samme type målepunkter for å sikre at riktige driftsprosedyrer er tilgjengelige når som helst. Kostnadskontroll i biovitenskap begynner med harmonisering av standard driftsprosedyrer, kalibreringsoptimalisering og optimalisering av vedlikeholdsprosesser generelt.

Standardiser dine installerte ressurser

Enhetlig drift og raskt bytte av enheter: Dette høres lett ut, men det er det ikke. Analyse av de installerte eiendelene legger grunnlaget for optimalisering for å få større anleggstilgjengelighet og redusere risikoen. Foreldede og ikke-standardiserte instrumenter identifiseres og erstattes. Slik kan logistikk og opplæringsarbeid for reservedeler forbedres i et standardisert miljø.

Fordeler

Takle fremtidens utfordringer sammen med våre spesialister. De har tusen ideer om hvordan man oppnår kostnadskontroll i biovitenskap, og kan hjelpe deg med å nå dine mål og oppnå et velfungerende anlegg.

10 %

kostnadsreduksjon takket være forebyggende vedlikeholdskonsepter

60 %

færre standardiserte driftsprosedyrer for kalibrering

94 %

testdekning totalt med Heartbeat Technology

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk