Reduser kompleksiteten for bioteknologiprosjekter

Teknisk støtte bidrar til å strømlinjeforme prosjekter og reduserer driftskostnader

Å overføre teknologi fra klinisk skala til produksjon tilfører kompleksitet fordi det krever et høyere nivå av integrering og automasjon. Et stort antall industrielle måleinstrumenter utvikles, monteres og kvalifiseres i løpet av utførelsen av prosjektet. Når instrumentene er satt i drift, må de vedlikeholdes, verifiseres og kalibreres jevnlig. Tidlig standardisering kan hjelpe med å forenkle alle disse trinnene, få produktet raskere på markedet og optimalisere komplekse bioteknologiprosjekter.

Dette kan du gjøre

Instrumentering er noen ganger mer komplisert enn antatt. Særlig siden dette er hvor automasjonsverdenen og prosessverdenen møtes. Men når de rette ekspertene allerede er involvert i denne tidlige fasen av prosjektet, kan driftskostnadene og nedetiden minimaliseres. For å oppnå dette trenger du en partner ved din side som er klar til å ta ansvar, fra teknisk utvikling til idriftsetting til driftsoptimalisering.

 • Integreringsingeniører for standardisering av instrumentene som passer best for dine behov

 • Utvikling av integrert feltbuss og kalibrering slik at anlegget oppnår optimalisert tilgjengelighet

 • Harmonisering av dokumenter og sertifikater

 • Velkoordinert forsyningskjedelogistikk

 • Kvalifiseringsstøtte fra FAT til tidlige driftsfaser

Lær hvordan du standardiserer prosjektene dine

bioprosessoversikt ©Endress+Hauser

Bioprosessoversikt

gjæringsprosess ©Endress+Hauser

Gjæringsprosess

Kromatografiprosess ©Endress+Hauser

Kromatografiprosess

Virusfiltreringsprosess ©Endress+Hauser

Virusfiltreringsprosess

Konsentrasjonsprosess ©Endress+Hauser

Konsentrasjonsprosess

Bruksområder

integrert teknikk for å håndtere økende kritikalitet.

Teknisk støtte

Avhengig av bioteknologiprosjektets størrelse og grad av prosessintegrasjon kan en integreringsingeniør være riktig valg for å håndtere økende kritikalitet og redusere kompleksitet.

 • Ingeniøren vår velger riktig instrument for hvert bruksområde for å sikre at det oppfyller måleoppgaven optimalt.

 • Kalibreringsteknikk reduserer nedetid for kalibrering og sikrer fullstendig overholdelse av alle forskrifter.

 • Feltbussteknikk garanterer feltbussnettverkets generelle ytelse.

Prosjektledelse og forsyningskjedeoptimalisering

Prosjektledelse og forsyningskjedeoptimalisering

For å oppnå en base hvor installasjonene harmonerer, og dermed redusere kompleksiteten i bioteknologiprosjektene dine, er det viktig at alle leverandører følger standardinstrumentkatalogen. En prosjektleder i Endress+Hauser sørger for at dette implementeres i løpet av hele prosjektet. Uansett hvor leverandørene befinner seg, kan de anskaffe instrumenter lokalt med Endress+Hausers veletablerte globale kvalitetsstandard.

tilbud innen farmasøytisk produksjon, gjæring

Støtte under utførelsesfasen

Våre prosjektledere støtter deg fra FAT til sluttvalidering.

 • Oppstart og idriftsetting

 • Kvalifisering og validering

 • Utvikling av et kalibrerings- og vedlikeholdskonsept

 • Samsvarsdokumentasjon

Se på porteføljen vår!

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Administrer og optimaliser prosessene dine sammen med våre eksperter. De kan ikke bare tilby deg den fullstendige serien av instrumenter, de har også utmerkede kunnskaper om industrien slik at de kan hjelpe deg med å redusere kompleksiteten for bioteknologiprosjektene dine. Ingeniørene våre prøver alltid å finne løsningen som passer best til dine forretningsbehov.

 • 80 %

  færre typer temperaturmåling, takket være standardisering

 • 3 %

  besparelse av opprinnelig investering på årlige driftskostnader, takket være standardisering

 • 100 %

  tilpasning av instrumenter til brukeres krav, perfekt på første forsøk