Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop
Trygt drikkevann

Sikre trygt drikkevann

Etterlev miljølover og håndter risiko knyttet til behandlingsprosessen for drikkevann

Befolkningsvekst, industrialisering og klimaendringer bidrar til større vannknapphet. Uthenting av drikkevann fra brønner, kilder og elver må kontrolleres for å unngå uopprettelig skade på den lokale vannbalansen. Forurensende mikroorganismer, hormoner og annen kontaminering gjør det imidlertid stadig mer vanskelig å behandle drikkevann. Dette resulterer i mer komplekse prosesser som krever grundig overvåkning for å sikre vannet.

50%

av verdens befolkning

vil leve i områder med utfordringer når det gjelder vann innen 2025, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Oppdag mer fakta om vann fra WHO!
Klart drikkevann

Se på porteføljen vår!

Verdens helseorganisasjon har satt i gang implementering av risikostyringssystemer og utviklet planer for vannsikkerhet for å redusere risikoen for kontaminering av drikkevann under uthenting, behandling og fordeling. Sikkerhetsplanene sier at dokumentadministrasjon, instrumentverifisering og vedlikeholdsstrategier støtter det avanserte kvalitetsstyringssystemet. Dette krever imidlertid et høyt nivå av automasjon og nettbaserte instrumenter. Endress+Hauser kan hjelpe deg med:

 • Beholderløsninger for overvåkning av et vannlegeme

 • En omfattende portefølje for de fleste måleoppgaver innenfor vannbehandlingsprosesser

 • Panelløsninger for nettbaserte analyseoppgaver og fjernstyringsløsninger for periferiske anleggsseksjoner

 • Installert analysedatabase for å identifisere kritiske kontrollpunkter og vedlikeholdsoptimalisering, kalibrering og verifiseringstjeneste

Detaljert om prosessen for behandling av drikkevann

 • Behandling av drikkevann ©Endress+Hauser
 • Vannutvinning ©Endress+Hauser
 • Oksidering og gassutveksling ©Endress+Hauser
 • Utfelling av mangan og jern ©Endress+Hauser
 • Flokkulering og sedimentering ©Endress+Hauser
 • Sandfiltrering ©Endress+Hauser
 • Demineralisering med ionutveksling ©Endress+Hauser
 • Membranfiltrering ©Endress+Hauser
 • Lagring av drikkevann ©Endress+Hauser
 • Drikkevannutløp og nettverksstyring ©Endress+Hauser

Slik kan du beskytte vannet vårt

Overvåkning av et vannlegeme

Endress+Hausers målebeholderløsninger er basert på mange års erfaring innen teknikk, beholderkonstruksjon og prosjektledelse. På forespørsel kan vi også integrere tredjepartsinstrumenter og -komponenter for å skape en fullstendig helhetsløsning. Vi har erfaring med å utvikle og designe kundespesifikke løsninger for paneler og beholdere, som omfatter enkeltstående målepunkter med uavhengige strømforsyninger, eksterne dataspørringer og integrasjon av tredjepartsleverandører.

Overvåkning av et vannlegeme

Løsningen for kritiske kontrollpunkter

En høy grad av målenøyaktighet er essensiell for sikker overvåkning av dine kritiske kontrollpunkter. Derfor tilbyr vi digitale givere basert på vår Memosens-teknologi. Disse intelligente giverne har en integrert datachip i hodet som lagrer rådata. Hodet kan enkelt erstattes uten å forstyrre prosessen, og kalibreres på nytt i laboratoriet. Dette forbedrer ikke bare påliteligheten, men legger også til rette for forutseende og enkelt vedlikehold.

Enkelt vedlikehold og enkel drift med Memosens

Transmitterplattform for alle væskeanalyseapplikasjoner

Liquiline er den ideelle plattformen for alle væskeanalyseapplikasjoner og danner grunnlag for våre moderne transmittere, analysatorer og prøvetakere. Den enhetlige driften som omfatter alle produkter er praktisk og brukervennlig og beskytter prosessene dine mot driftsfeil. Liquilines standardiserte komponenter optimaliserer reservedelslageret ditt og medfører betydelige besparelser.

 • Enhetlig drift for praktisk, effektiv og sikker drift

 • Automatisk givergjenkjenning gir raskere idriftsetting

Liquiline transmitterplattform

Pålitelig mengdemåling

Mengdemåling i vanndistribusjonsnettverket er en grunnleggende og viktig kontrollparameter. Lekkasjepåvisning, pumpeadministrasjon og generell mengderegulering er ikke mulig uten mengdemåling.

 • Fullstendig produktportefølje med elektromagnetiske mengdemålere spesielt for vannindustrien

 • Korrosjonsmotstandighet sertifisert i henhold til EN ISO 12944 for en vedlikeholdsfri, pålitelig måling

 • Mer pålitelige målinger takket være avansert selvdiagnostikkonsept

 • Lavere installasjonskostnader på grunn av fleksibel installasjon med unikt “overlappende flens-konsept”

Sikre trygg vanndistribusjon med pålitelig mengdefordeling

Fordeler

Rent drikkevann er en av livets forutsetninger. Derfor har operatører av vannanlegg et spesielt ansvar. For å oppfylle dette ansvaret trenger de en partner de alltid kan stole på. Endress+Hauser har vært et familieeid selskap i over 60 år. Vi fokuserer på å danne bærekraftige forhold til kunder over hele verden.

40 %

lengre levetid for Memosens-givere

250 000

Memosens-givere installert verden rundt

Over 60

års erfaring innen måleinstrumenter

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk