Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop
Omvendt osmose i avsaltingsanlegg

Gjør vannbehandlingsprosessene under membranfiltreringen mer effektiv

Membranbaserte prosesser må overvåkes nøye for å sikre kvalitet og tilgjengelighet

Avsalting av sjøvann, gjenbruk av vann og andre moderne prosesser bruker vannbehandling- og membranfiltreringsteknologier. De har vist seg å være svært pålitelige, og implementeres stadig oftere i markedet. I et økonomisk perspektiv er oppgaven å finne den riktige balansen for å oppnå lengre rengjøringssykluser av filtreringssystemet, samtidig som man unngår skader eller ugjenkallelige tilstoppinger av membranen.

86.8

millioner kubikkmeter

ferskvann produseres per dag ved hjelp av avsaltningsanlegg over hele verden. Ifølge International Desalination Association (IDA) er mer enn 300 millioner mennesker avhengige av dette vannet.

Mer fakta om avsaltning fra IDA

Se på porteføljen vår!

Produktsikkerhet og pålitelighet er de viktigste målene under vannbehandling og membranfiltrering. Mekanisk beskyttelse overvåkes hovedsakelig av trykk og differansetrykk. Strømning brukes som den grunnleggende prosessparameteren. Avskalling og tilgroing kan reduseres med grundig overvåkning av kvalitet ved innløpet.

  • Nøyaktig trykkmåling

  • Overvåkning av kvalitet ved innløpet

Oversikt over membranfiltrering

  • Membranfiltrering ©Endress+Hauser

Optimer membranfiltreringen

Trykkmåling er svært viktig for å beskytte membranen

Trykkmåling ved innløpet er viktig for å kontrollere at filtreringen går som den skal, og for å oppdage trykktopper raskt og unngå skader på filteret. Trykkenheter til dette bruksområdet må kunne gi langsiktig, pålitelig måling med få avvik. På grunn av mulige trykktopper er det nødvendig med et overlastvern. Det reduserte behovet for reservedeler er også en fordel, for det er mange trykkmålingspunkter i prosessen.

Trykkgiver i membranfiltrering

Inngangsstyring tilpasset til dine behov

Flere parametre brukes for å kontrollere innløpskvaliteten: måling av pH, turbiditet, klor, SAC, konduktivitet og ORP. Det som vanligvis kreves for måling av innløpskvaliteten, er langsiktige og pålitelige målinger, lite vedlikehold og enkel kalibrering og dokumentasjon av sensorene. Analysepanelene våre, som kan tilpasses dine behov, støtter lett idriftsetting og drift, og installeres helst i en bypass. Vår digitale sensorteknologi Memosens sørger på sin side for praktisk kalibrering og dokumentasjon.

Innløpskvaliteten må overvåkes nøye for å unngå skader på filtrene.

Fordeler

Endress+Hauser forenkler selv kompliserte applikasjoner med ulike måleparametre. Vi har bred portefølje og innovative teknologier, som Memosense, som lar deg ta det første skrittet mot en digital fremtid. På denne måten kan vi hjelpe deg å sikre tilgjengeligheten og kvaliteten til vannbehandlingen under membranfiltrering, i tillegg til å redusere vedlikeholds- og kalibreringskostnadene.

40 %

lengre levetid for Memosens-sensorer

250 000

Memosens-sensorer installert verden rundt

10 millioner

enheter installert over hele verden

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk