Håndter vannrelaterte prosjekter bedre med riktig leverandør (MIV)

Gjør prosjektstyringen mindre kompleks med vår omfattende instrumenteringsportefølje

Den største utfordringen innen prosjektstyring er å ferdigstille prosjektet innenfor budsjettet til fastsatt tid. Dette gjelder også vannbransjen. Målingsinstrumentene er en liten del av det helhetlige prosjektet, men er likevel svært viktig for anleggets suksess på lang sikt. Instrumentene må velges nøye for å sikre effektivitet og vannsikkerhet. Det blir betydelig enklere å velge instrumentering når du stoler på en hovedinstrumentleverandør (MIV) som Endress+Hauser.

En pålitelig partner for dine globale prosjekter

Du oppnår mange fordeler ved å bruke Endress+Hauser som hovedinstrumentleverandør (MIV). Vi støtter deg ved å være en partner som tar fullt ansvar for alle relevante tjenester slik at prosjektets fremdrift blir optimal. Vi er din sakkyndige partner fra prosjektering til drift. Tilbudet vårt oppfyller alle kravene dine slik at prosjektstyringen blir vellykket:

 • All relevant instrumentering og relaterte tjenester

 • Erfarne fagfolk som reduserer endringer, gir mer nøyaktig fremdrift

 • Standardiseringsportefølje begrenser avvik, gjør utførelsen mindre kompleks og minimerer MRO-kostnadene

 • Omfattende serviceportefølje under hele livssyklusen

Vår tilnærming til prosjektstyring

Tradisjonell tilnærming til prosjektstyring ©Endress+Hauser

En tradisjonell tilnærming til prosjektstyring med flere leverandører er nødvendigvis kompleks.

Samarbeid med oss som prosjektpartner sikrer konsekvens og hindrer tvetydigheter. ©Endress+Hauser

Samarbeid med oss som profesjonell prosjektpartner sikrer konsekvens og hindrer tvetydigheter selv om det er tredjepartsprodukter med i bildet.

Vi pakker instrumentering og tjenestene våre i ulike kombinasjoner. ©Endress+Hauser

Som hovedinstrumentleverandør (MIV) kan vi oppfylle dine spesifikke prosjektkrav ved å pakke instrumenteringen og tjenestene våre i forskjellige kombinasjoner.

Alt fra én kilde

Prosjektstyring

Fordelene med en hovedinstrumentleverandør

Velger du måleinstrumenter fra flere leverandører, blir prosjektet naturligvis mer komplekst med ulike anbudspakker, kommunikasjon med ulike kontakter og koordinering av ulike prosesser. Dette kan gjøre jobben med prosjektet vanskeligere, eller til og med sette tidsfrister og budsjettet i fare. Endress+Hauser som hovedinstrumentleverandør betyr at all instrumentering, fra måletransmittere til måleinstrumenter, tilbehør og tjenester, leveres i én komplett leveranse.

Ingeniørarbeid

Tidlig engasjement for å sikre problemfri fremdrift

En MIV-tilnærming til prosjekter kjennetegnes av tidlig engasjement, integrerte team og klar kommunikasjon. Ideelt sett gir dette lavere kostnader og risiko. Den viktigste grunnen er at ulike tekniske løsninger fremdeles kan diskuteres under den innledende planleggingsfasen. På denne måten unngår man forandringer i siste liten, og du kan være trygg på at teknologien som passer best, velges helt fra starten.

Tjenester under hele livssyklusen

Ved din side under hele livssyklusen

Etter at prosjektet er ferdigstilt, kan du fortsatt stole på at Endress+Hauser støtter deg under hele livssyklusen. Denne komplette MIV-tilnærmingen reduserer grensesnittene og avstandene som oppstår under drift med flere leverandører. Du kan for eksempel spare tid takket være dokumentasjonen, som er lett tilgjengelig til enhver tid. Og du kan redusere kostnadene med forenklede innkjøps-, oppbevarings- og MRO-prosesser.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Endress+Hauser som hovedinstrumentleverandør for vannprosjektene dine gir ikke bare prosjektet bedre fremdrift, men reduserer også kostnadene under anleggets totale livssyklus. Du kan stole på at ekspertene våre har grundig bransjekunnskap og erfaring med applikasjoner og prosjektstyring. De sørger for at du overholder tidsfristene og holder deg innenfor budsjettet.

 • 4 uker

  spart i prosjektgjennomføringen med vår elektroniske datautveksling (basert på 800 enheter) sammenlignet med den tradisjonelle metoden.

 • 80 %

  mindre tid på utarbeidelse av tekniske dokumenter, også inkludert CAD-tegninger, når du bruker vårt tekniske verktøy (basert på 800 enheter) sammenlignet med den tradisjonelle metoden.

 • 25 000

  USD spart på reservedeler når du samarbeider med oss som MIV ved en instrumentprosjektverdi på 700 000 USD.