Optimaliser ventilasjonen ved rensing av avløpsvann

Spar opptil 30 % av energikostnader ved å bruke online-måling for ventilasjonskontroll

Operatører av avløpsvannsanlegg står overfor store utfordringer. Én utfordring er å holde øye med vannkostnadene samtidig som lovgivningen blir stadig strengere. En av de viktigste kostnadsfaktorene er energiforbruk. Ca. 60 % av det totale energibehovet i avløpsvannanlegg brukes til ventilasjon. Mange anlegg har allerede vist betydelige bedringer av avløpsgrenser og energibesparing på opptil 30 % takket være nettbaserte målinger av oksygen og næringsmidler.

Se på porteføljen vår!

For å oppnå pålitelige biologiske prosesser er det absolutt nødvendig å sikre at bakterienes miljø er så godt som mulig. Viktige parametre er oksygen, pH og temperatur, samt suspendert stoff som indikerer bakteriekonsentrasjonen i bassenget. Avansert overvåkning av den bakteriologiske prosessen basert på oksygen, ammoniakk og nitrat, gjør det både mulig å overholde strenge forskrifter og optimere energiforbruket samtidig.

 • Ventilasjonsprosesskontroll for å redusere energi- og kjemikalieforbruk

 • Forbedret nitrifiseringsprosesskontroll for å redusere ammoniakkbruk

 • Optimert energiforbruk av blåseren ved presis oksygenmåling

Lær mer om avløpsvann- og ventilasjonsprosessen

Avløpsvannprosess ©Endress+Hauser
Biologisk behandling ©Endress+Hauser

Bruksområder

Biologisk prosess

Pålitelige biologiske prosesser

Automatisering er avgjørende for pålitelig og effektiv ledelse av moderne anlegg for avløpsvannbehandling. Vår løsning reduserer kompleksiteten på alle nødvendige analysemålingspunkter i ventilasjonsprosessen. Den omfatter en flerkanalsender som styrer opptil 8 målepunkter med lignende eller forskjellige parametere. Den er lett å sette i drift, kalibrere og vedlikeholde, og det åpne kommunikasjonsgrensesnittet støtter integrasjon og drift.

Ammoniakksensor i ventilasjonskontrollapplikasjon.

Ammoniakkreduksjon

Det første trinnet i nitrogenfjerning kalles nitrifikasjon. Det overvåkes nøyaktig ved hjelp av ammoniakkreduksjon. Når prosessforstyrrelser oppdages tidlig, kan operatøren reagere raskere. Det som typisk kreves for ammoniakkmåling, er en pålitelig sensor med høy gjentakelsesnøyaktighet, lavt vedlikeholdsbehov og få slitedeler. Dessuten må instrumentene være enkle å håndtere. Du kan også optimalisere levetidskostnadene takket være mindre utgifter til slitedeler.

Liquiline stasjon på avløpsvannanlegg

Oksygen, grunnlaget for prosessene

Oksygenmassen kan kontrolleres ved hjelp av sammenligning mellom den målte oksygenkonsentrasjon og oksygensettpunktet. Vanlige krav for oksygenmåling er pålitelige og nøyaktige resultater, lavt vedlikehold, rask respons og ingen påvirkning fra luftbobler. Ved hjelp av våre optiske og amperometriske sensorer får du mer fleksibilitet for individuelle behov.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Endress+Hauser tilbyr et komplett utvalg i instrumenter når det gjelder måleprinsipper og portefølje. I kombinasjon med toppmoderne digitale teknologier kan selv komplekse behandlingsprosesser overvåkes pålitelig og nøyaktig, noe som forbedrer effektiviteten og reduserer kostnadene. Og dessuten vil våre serviceteknikere være tilgjengelige for å hjelpe deg med omfattende tjenester, inkludert sporbar og akkreditert kalibrering og revisjon på stedet gjennom hele anleggets levetid.

 • 30 %

  av energikostnadene kan spares ved hjelp av vår løsning for ventilasjonskontroll

 • Over 7000

  patenter og patentsøknader

 • 10 millioner

  instrumenter installert over hele verden