Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Prosessautomatisering verdt sin vekt i gull

Memosens pH-sensorer forbedrer prosessene hos Agnico Eagle

Agnico Eagles gullgruve i Kittilä i den nordre delen av Finland er den største primære gullprodusenten i Europa. Agnico Eagle var til å begynne med ikke fornøyd med de eksisterende pH-målingene. De var unøyaktige, og kalibrering av instrumentene la stort beslag på tid og ressurser. Med Endress+Hausers Memosens-teknologi kan de nå stole på pH-målingene, og de har redusert tiden som brukes på kalibrering og reparasjoner i felten, med opptil 90 %.

Kittilä-gruven i nordre Finland ©Endress+Hauser

Kittilä-gruven i nordre Finland.

Resultat

  • Tiden som brukes på kalibrering og reparasjoner i felten, er redusert fra 2200 til rundt 240 arbeidstimer per år.

  • Den frigjorte tiden og arbeidskraften kan nå brukes på mer produktive oppgaver.

  • Takket være Memosens- og Liquiline-instrumenter trenger ikke vedlikeholdsarbeid lenger å utføres under vanskelige forhold i felten, noe som har bidratt til å bedre sikkerheten.

  • Ved å bruke samme måleteknologi på manuelle målinger og inline-målinger har selskapet oppnådd konsekvente data og dermed større tiltro til måleresultatene.

  • Forbruket av den kostbare kjemikalien natriummetabisulfitt er redusert med 50 %.

Reijo Mämmioja

Med Endress+Hausers Memosens-teknologi har vedlikeholdsarbeidet med å kalibrere pH-sløyfene gått drastisk ned. Vi har kunnet redusere tiden vi bruker, fra 2200 til 240 timer per år.

Reijo Mämmioja, Senior instrumenteringsingeniør
Agnico Eagle
Jussi Roukanen

Med Memosens kan vi kjøre prosessene med strengere grenseverdier og dermed mer nøyaktig og pålitelig.

Jussi Roukanen, Metallurg
Agnico Eagle

Utfordringer

Den primære kjemikalien som brukes ved utskilling, er cyanid. Ettersom den er svært giftig, stilles det store krav til tilgjengelighet og nøyaktighet ved pH-målingene. Unøyaktige eller feil målinger kan føre til potensielt farlige situasjoner.

Agnico Eagle var ikke helt fornøyd med funksjonaliteten og påliteligheten til de eksisterende instrumentene. Unøyaktige pH-målinger førte til dårligere sikkerhet og prosesseffektivitet.

Kalibrering av instrumentene la dessuten stort beslag på tid og ressurser. Selskapet ønsket å få betydelig bedre styring over prosessene ved hjelp av målinger. I tillegg ønsket de å forbedre vedlikeholdet av måleutstyret.

Vår løsning

  • Memosens- og Liquiline-analyseplattformen brukes som en løsning på utfordringene knyttet til pH-målinger. Memosens-sensorene gir pålitelige målinger selv under ekstreme forhold og på krevende bruksområder. Det kontaktløse digitale signalet mellom sensoren og transmitteren er svært pålitelig og blir ikke forstyrret av ytre faktorer som fukt. Enheten legger dessuten til rette for forebyggende vedlikehold.

  • Riktig kalibrering er grunnlaget pålitelige målinger og analyser. Takket være Memosens-teknologien er kalibrering blitt enklere enn noensinne og trenger ikke lenger utføres under vanskelige og farlige forhold i felten.

  • Bruk av en håndholdt enhet Liquiline To Go sikrer konsekvente måledata: Du kan nå bruke samme sensorteknologi i en håndholdt enhet som brukes til online prosessmålinger.

  • Memobase Plus-programvaren for kalibreringsdiagnostikk og laboratoriemålinger er et perfekt supplement til Memosens-Liquiline plattformen. Den gjør det mulig å koble en datamaskin til Memosens sensoren via USB-porten, slik at du får nærmest umiddelbar tilgang til status- og diagnoseinformasjon.

  • Den automatiske rengjøringsfunksjonen på instrumentene gir målbare forbedringer med hensyn til både effektivitet og tilfredshet blant de ansatte.