Instrumentering for progressivt prosjekt for meieriprodusent

MILEI velger måleteknologi fra Endress+Hauser

MILEI 2.0 refererer til det nye anlegget i Leutkirch, som kan skilte med ytterligere 15 600 kvadratmeter produksjonsplass, hvor førsteklasses produkter fremstilles med maksimal effektivitet. I dette storskalaprosjektet er Endress+Hauser ansvarlig for instrumenteringen som brukes for både vanlige og mer krevende hygieneapplikasjoner.

MILEI velger måleteknologi fra Endress+Hauser ©MILEI
Membranfiltrering av melk og fraksjonering av myse ©MILEI

Membranfiltrering er det viktigste elementet i prosessen for fraksjonering av melk og myse. Trykk og temperatur overvåkes med Cerabar PMP55 og iTHERM TM411

Resultater

  • Over 2500 målepunkter sørger for pålitelig overvåkning av de ulike verdiene døgnet rundt

  • Som et resultat av en streng strategi for instrumentstandardisering ble variasjonen av enheter redusert til under 50

  • Endress+Hauser har vært et effektivt bindeledd mellom Milei og utstyrsprodusentene

Gert Henke, Milei GmbH, Tyskland

Standardiseringen av utstyret i de nye systemene våre krevde enorm innsats. Derfor valgte vi å la Endress+Hauser ta hånd om alt som gjaldt måleteknologi.

Gert Henke, Ingeniørsjef
MILEI GmbH, Leutkirch, Tyskland

Kundens utfordring

Med det nye anlegget fikk MILEI en utfordring. Hele systemteknologien skulle erstattes, kvalitetsstandardene skulle forbedres og det skulle produseres nye myse- og melkeprodukter ‒ samtidig som kapasiteten og effektiviteten også skulle øke. Helt fra begynnelsen var MILEI klar over at den største utfordringen var harmoniseringen av måleteknologien og hygienestandardene på tvers av alle systempartnerne. Det betød at de måtte finne en kompetent partner som var i stand til å takle alle disse utfordringene.

Vår løsning

Endress+Hauser var involvert i prosjektet helt fra planleggingsfasen. Vi er kjent som ekspert-partner og totalleverandør med bred erfaring og teknisk kunnskap om bransjen og applikasjoner, så Milei utkontrakterte "instrumentstandardisering"-prosjektet til Endress+Hauser. Dette sikret at de riktige instrumenteringsløsningene ble installert i de hygiene-sensitive områdene, mens standard måleteknologi ble valgt på tvers av alle utstyrsleverandørene så sant det var mulig.