Optimaliser separering av lett råolje

Øk prosesseffektiviteten

Horisontale separatorer for lettolje passer for høye forhold gass-olje og konstant strømning.Lettolje (API >31.1° under 870 kg/m3 (7.3 lb/gal)) separeres fortere enn andre råoljer. Tradisjonelle mekaniske måleenheter kan være en utfordring i slike applikasjoner.Vår bundne bølgeradar eliminerer disse problemene og tilbyr mer nøyaktig måling.

Separatorer for lett råolje ©Fotolia/Strandperle

Oversikt over fordelene

 • Multiparametersonde for måling av grensesnitt.To aktuelle utbytter for grensesnittlag og totalnivå.

 • Enkel installering og vedlikehold uten spesielle verktøy.

 • Installering krever ikke målesjakt

 • Den samme sensoren brukes for separering og oljeseksjonen i separatoren

 • Det er ikke nødvendig med kalibrering på stedet

Utfordring

De fleste horisontale separatorer for lettolje er i dag utstyrt med mekanisk nivå og tetthetskontroller.Mekaniske enheter behøver mye vedlikehold, og må tilpasses den produserte oljen.Enhver endring i den produserte oljen betyr at måleenheten også må endres.

Vår løsning

Vår bundne bølgeradar med koaksial sonde eliminerer alle prosesspåvirkninger som måtte oppstå.Sensoren leveres forhåndskalibrert, og kan brukes med fabrikkinnstillingene.Dette gjør det enkelt å modifisere eksisterende separatorer.Sensoren kan monteres direkte på separatoren, eller i et siderør.Den samme sensoren som brukes i oljeseksjonen av separatoren, kan brukes i separeringsseksjonen.Dette gjør det enklere å imøtekomme kravene til reservedeler.

Levelflex M FMP55 med en koaksial sonde

Pålitelig måling:

 • For grensesnitt med emulsjon

 • I tilfeller med turbulent overflate og skum

 • For skiftende medier

 • Svært tilgjengelig

 • Integrert dataminne

 • Forhåndskalibrert i fabrikken

 • Intuitivt, menystyrt konsept i nasjonale språk

 • Lett integrering i kontroll- eller ressursstyringssystemer

 • Nøyaktig instrument- og prosessdiagnose gjør det mulig å ta raske valg

 • Godkjenninger: ATEX, IEC Ex, FM, CSA