Beholdningsstyring og analyse av feltinstrumentering

Trinn for trinn mot forebyggende vedlikehold med gjennomgang av installert utstyr

Endress+Hausers tjeneste for gjennomgang av installert utstyr gjør det enklere å ta riktig avgjørelse om vedlikeholdet som kreves, basert på tilgjengelige ressurser og prosessbehov.
• Reduksjon i kompleksiteten til den installerte instrumenteringen
• Identifisering av foreldet anleggsdokumentasjon
• Optimalisert vedlikeholdsplan som gjenspeiler kritiske målepunkter, tilgjengelig kompetanse og støtten som trengs
• Standardisering av reservedeler
• Migreringsplan for svært kritiske målepunkter

Optimalisering av vedlikehold med installert tjeneste for gjennomgang ©Endress+Hauser

Fordeler

  • Rask og tydelig oversikt over alt måleutstyr

  • Enkel og rask tilgang til all relevant ressursdokumentasjon

  • Støtte til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av alle vedlikeholdsoppgver

  • Standardisering av instrumenter (reduserte reservedeler)

  • Ytterligere optimalisering av instrumenter med hensyn til redusering av reservedeler og migreringsplanlegging

Din utfordring

I løpet av flere års drift den installerte instrumenteringen endres hele tiden. Dokumentasjonen og tilgjengeligheten er ofte ufullstendig eller utdatert. Anleggsoperatører konsentrerer seg om å utvikle pålitelig vann- eller avløpsvannbehandling, både miljømessig og økonomisk sett. I den forbindelse blir det viktig å forbedre vedlikeholdsprosedyrer. Den økende nødvendigheten av et internt system for kvalitetsstyring skaper interesse for å undersøke potensialet til de installerte måleteknikkene.

Vår løsning

Endress+Hauser gjennomfører en gjennomgang og registrerer alle installerte måleenheter – uansett fabrikant – i en vedlikeholdsdatabase (W@M-portal). Under denne gjennomgangen evalueres alle installerte instrumenter ut fra hvilken kritikalitetsnivågrad de har, og hvordan de påvirker prosessprosedyrene. I tillegg vurderes risikoen for overhaling. Dette skjer basert på bruksforholdene og tilgjengeligheten av reservedeler og erstatningsenheter.

Hva dette betyr for deg

Ved hjelp av kritikalitetsmatrisen ser operatøren med en gang hvilke målepunkter som trenger reservedeler. Dermed blir kostnadene ved lagerføring av reservedeler betydelig redusert. Dessuten kan de nåværende vedlikeholdsaktivitetene optimaliseres slik at det oppnås høy grad av sikkerhet ved anleggets kritiske målepunkter. Sist, men ikke minst fører en aktiv migreringsplan til at det unngås overraskelser, og at kompleksiteten blir redusert.

Gjennomgang av installert utstyr – trinn 1 og 2

  • Måldefinering og beholdningsstyring, anleggsinspeksjon og registrering av enheter på anlegget, uansett fabrikant, samt samkjøring av data med eksisterende verder

  • Gjennomgang og analyse av avgjørende prosessenheter, definering og klassifisering av kritiske prosessanvendelser og målepunkter

Gjennomgang av installert utstyr – trinn 3, 4 og 5

  • Anbefalinger for vedlikeholdsstrategien, evaluering av vedlikeholdsoperasjoner for alle enheter og vurdering av potensielle forbedringer

  • Utarbeidelse av standardiserings- og migreringsstrategier med hensyn til reparasjonsrisiko og prosesskritikalitet

  • Presentasjon og illustrasjon av resultater og handlingsplan, overlevering av sluttrapport, drøfting av videre tiltak og optimal overføring av alle data fra gjennomgangen til programvaren Installed Base Assistant for videre bruk, inkludert levetidsovervåking.

Fra gammelt til nytt

Alle installerte målesystemer registreres nøyaktig, uavhengig av enhetenes status og alder. En sentral del av gjennomgangen og den etterfølgende analysen handler om å bestemme hvilke enheter som må skiftes ut eller standardiseres.