Pålitelige prosesser innen sukkerproduksjon

Schweizer Zucker AG stoler på måleteknologi fra Endress+Hauser

Når produksjonen er i gang, behandler Schweizer Zucker 10 000 tonn sukkerbeter hver dag. Over 2100 måle- og kontrollkretser overvåker og kontrollerer prosessene som produserer 1200 tonn raffinert sukker hver dag. De robuste måleinstrumentene fra Endress+Hauser utfører oppgavene sine på en pålitelig måte, fra lagring av sukkerbetene til fordampning og krystallisering.

Schweizer Zucker AG stoler på måleteknologi fra Endress+Hauser ©Schweizer Zucker

Resultater

  • Mindre nedetid

  • Høy grad av oppetid for anlegget

André Gerber, Schweizer Zucker, Sveits

Endress+Hauser har vært vår partner i mange tiår. Det mest overbevisende aspektet ved partnerskapet er den brede produktporteføljen og tilgangen på lokale tjenester.

André Gerber, Leder for kontrollsystemer
Schweizer Zucker AG, Aarberg, Sveits

Kundens utfordring

Sukkerproduksjon er en sesongbetinget virksomhet. Hvert år fra slutten av september til slutten av desember går driften døgnet rundt fordelt på tre skift for å foredle sukkerbetene innen denne tidsrammen på ca. 100 dager. De ansatte og måleinstrumentene arbeider under ekstremt tøffe forhold i løpet av denne tremånedersperioden. Siden et avbrudd i produksjonen koster 4000 sveitsiske franc i timen, har pålitelig produksjon og høy grad av oppetid for anlegget høyeste prioritet.

Vår løsning

Den brede og anerkjente produktporteføljen fra Endress+Hauser sikrer driften av hvert eneste viktige trinn i sukkerproduksjonsprosessen, fra lasting av sukkerbetene til lagring, til ekstraksjon, fordampning og krystallisering. Måleinstrumentene registrerer og evaluerer dataene som er relevante for prosessen, på en pålitelig måte. Måleinstrumentene har en robust konstruksjon som sikrer feilfri drift, ikke bare i produksjon, men også under den etterfølgende rengjørings- og vedlikeholdsfasen.