Optimaliser ekstra tung / tung råoljeseparasjon

Få bedre kontroll over prosessen

Ved separasjon av rå tungolje (< API 15 Tetthet >960 kg/m3 (8 lb/gal) og oljesand gjøres renseprosessen i separatorer, FWKO, BOTs og avsaltere. Det er viktig å kjenne til hele nivåets tetthet for å sikre at driften er mest mulig tids- og kostnadseffektiv. Tradisjonelle måleteknologier er begrenset i informasjonen de kan tilveiebringe om prosessen. Profile Vision gir god oversikt over prosessen.

Separatorer for rå tungolje ©shutterstock/Strandperle

Oversikt over fordeler

 • Presis tredimensjonell tetthetsprofil av hele separatoren – fra inngang til utgang

 • Installasjonen er helt utenfor beholderen

 • Separasjonen avbrytes ikke for tetthetsrelaterte problemer

 • Ikke mer under-/overdosering av dyre kjemikalier til prosessen

Utfordring: få fullstendig oversikt over prosessen

Tradisjonell teknologi kan ikke gi klar oversikt over det generelle nivået og emulsjonslaget. Det er viktig å ha informasjon om emulsjonslagets posisjon og tykkelse, siden det avgjør mengden kjemisk demulgeringsmiddel som må tilsettes. Tradisjonell måleteknologi må installeres inne i separatoren og er ofte utsatt for kontaminering.Måleenheten må derfor fjernes jevnlig for rengjøring, noe som resulterer i at verdifull tid kastes bort.

Vår løsning: tetthetsprofileringssystem

Separatoren er delt inn i 3 tetthetsregistreringsområder:

 • Mål tilstedeværelse av sand på bunnen for å sikre at hele separatorens volum er tilgjengelig

 • Mål emulsjonslag og tykkelse for å optimalisere separasjonsprosessen og spare kostnader knyttet til under-/overdosering av kjemikalier

 • Ren råolje på toppen overvåkes. Integrert PLC samler og skalerer alle måledata. Visualisering av opptil 5 forskjellige grensesnittnivåer er mulig (sand, vann, emulsjon, olje og skum).

Løsningsdetaljer: Profilvisjon

 • Oversikt over enkelttanker med profiler eller søylediagrammer, alarmer, historikk og hendelseslogg

 • Innsamling og skalering av måledata

 • Kalkulering og visualisering av opptil fem forskjellige grensesnittnivåer

 • Visualisering av tetthetsprofilen med grafikk (tetthet indikert med farger) og diagrammer (søylediagram eller linjediagram)

 • Overvåkning av grenseverdi og status

 • Alarm og trend

Gammapilot M FMG60

 • Kompakt transmitter: ett instrument for alle måleoppgaver

 • Høyest tilgjengelighet, pålitelighet og sikkerhet, selv for ekstreme prosess- og omgivelsesbetingelser

 • Høyest sensitivitet og nøyaktighet ved de laveste doseringene

 • Optimal justering til det respektive bruksområdet via et utvalg detektorer

 • SIL2/3-godkjennelse i samsvar med IEC 61508 for registrering av maks. punktnivå

 • Temperaturkompensasjon for tetthetsmålinger

Kildebeholder FQG63

Kildebeholdere med fleksibelt utvidelseselement. Fordeler for deg:

 • Lett enhet som gir best mulig kontroll

 • Høyeste sikkerhetsklassifisering

 • Fleksibel installasjonslengde opptil 30 m (98 ft)

 • Styres manuelt

 • Hengelås eller låsebolt for å feste bytteposisjonen

 • Byttestatus identifiseres enkelt

 • Kompakt enhet som er enkel å montere