Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Funksjonell sikkerhet i praksis

Fra prosjektledelse til prosjektering og planlegging av SIS, sikkerhetssløyfeberegning og livsløp for SIS

Fra potensielle farer til sikkerhet i henhold til IEC 61511

Det er ikke spørsmål om hvorfor funksjonell sikkerhet spiller en så viktig rolle. Anleggsoperatører investerer mye i å unngå personlig risiko. Til slutt er forebyggende tiltak langt mer kostnadseffektivt enn en ulykke med konsekvenser for medarbeidere, prosesser, anlegg eller miljøet. Denne tekniske artikkelen gir informasjon for avanserte brukere uten for mye bruk av standardspråk.

Funksjonell sikkerhet

En investering i funksjonell sikkerhet, og dermed i tiltak for å unngå utilsiktede og systematiske feil, er svært moderat hvis man stoler direkte på instrumenter utviklet i henhold til IEC 61508. Denne standarden gir anleggsoperatører mer sikkerhet, reduserer tiden for å dokumentere driftspåliteligheten og flytter en vesentlig del av arbeidet over på nødvendige tiltak og dokumentasjon til produsenter.

Informasjonen i denne publikasjonen gis i god tro. Men vi kan ikke påta oss ansvar for eventuelle misforståelser som kan oppstå.

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk