Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Effektiviser anlegget i hele driftstiden

Programvarer og nettbaserte verktøy støtter EMS GmbHs aktivitet

EMS GmbH leverer strøm, varme, industri- og prosessvann, trykkluft og nitrogen til både små, mellomstore og store industrianlegg, som Schwarza Industrial Park. Programvarer og nettbaserte verktøy fra Endress+Hauser gir EMS GmbH støtten som trengs hele veien ‒ fra planleggingsfasen til vedlikehold.

 • Programvarer og nettbaserte verktøy støtter EMS GmbH fra planleggingsfasen til vedlikehold. ©EMS Schwarza GmbH Germany

  EMS Schwarza GmbH effektiviserte anlegget i hele driftstiden. (Foto: A. Karlen)

Resultat

 • enkel og pålitelig valg av instrumenter

 • tidsbesparende, nettbasert innkjøp av måleenheter

 • sentral, digital behandling av instrumentene

 • full åpenhet gjennom hele driftstiden

 • Energi og mediadistribusjonsselskapet Schwarze GmbH (EMS), et heleid datterselskap av Thüringer Energie AG, driver et anlegg i Schwarza industriområde, Tyskland

 • Løsningene fra Endress+Hauser er vel gjennomtenkt, og de sparer meg mye tid i det daglige arbeidet.
  Endress+Hauser kan tilby flotte verktøy for hele anleggets livssyklus. Fra begynnelse til slutt er løsningene vel gjennomtenkt, og de sparer meg mye tid i det daglige arbeidet.

  Gunnar Fritsche

  Maintenance foreman, EMS GmbH, Industrial Park Schwarza Germany

Kundens utfordring

All informasjon om energiverkets prosesser og energifordeling føres sammen sentralt. For at alle kunder skal få pålitelig, interferensfri energiforsyning, trengs det toppmoderne overvåknings- og kontrollteknologi.

Vår løsning

EMS GmbH setter sin lit til måleteknologien, tjenestene og løsningene fra Endress+Hauser innen elektrisk måling, styring og regulering. Programvareløsningene som tilbys, er en viktig del av selskapets daglige arbeid. Endress+Hausers Applicator gjør det lett å velge måleinstrumentet med riktig størrelse og design, og Online Shop fungerer som en ekstra informasjonsplattform for raskt innkjøp av produktene.

Driftsdata samles i W@M Enterprise

I driftsfasen betjenes og konfigureres måleinstrumentene gjennom FieldCare. All viktig informasjon for elektrisk måling, kontroll- og reguleringsteknologi samles i W@M Enterprises sentrale vedlikeholdsdatabase.

Effektivt samarbeid på tvers av prosesser

Dataene i et system og de tilhørende komponentene samles inn allerede fra første planleggingsdag. Informasjon om systemet og komponentene er nødvendig i alle faser ‒ fra design og konstruksjon, innkjøp av enheter, installering og idriftssetting, drift og vedlikehold. W@M Life Cycle Management er en åpen og fleksibel informasjonsplattform med programvarer og tjenester som hjelper brukeren gjennom alle driftsfasene til anlegget.

De viktigste trinnene fra prosjektmøter til løsning

Under prosjektmøtene diskuterte EMS GmbH og Endress+Hauser direkte tiltak for å optimere de ulike prosessene ved anlegget gjennom hele levetiden. EMS GmbH så fordelene med støtten som gis i alle driftsfaser, og bestemte seg for å godta Endress+Hausers løsningsforslag. Dette starter med det enkle valget av måleteknologi under planleggingen ved hjelp av Applicator, og munner ut i den sentrale, selvadministrerende vedlikeholdsdatabasen i W@M Enterprise.

Installering og opplæring på stedet

De aktuelle programvaremodulene ble installert av Endress+Hausers samarbeidspartnere på stedet. EMS-ansatte fikk deretter grundig opplæring slik de enkelte verktøyene straks kunne tas i bruk på en bærekraftig måte.

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk