Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Væskeanalyse som del av overflatebehandling

Hug Oberflächentechnik AG stoler på Teqwave T

Hug Oberflächentechnik AG bruker Teqwave T som en ny, allsidig løsning for overvåkning av sine passiverings- og avfettingsbad. Teqwave bruker spesielle lydbølger for å opprette et akustisk «fingeravtrykk» av de høykvalitative konsentrasjonsløsningene. Dette gjør det mulig å ta svært presise målinger av den spesifikke konsentrasjonen og tettheten som væsken har under behandlingsprosessen.

Bilde av måling av konsentrasjonen i passiveringsbadet ved hjelp av Teqwave T Copyright by Hug Oberflächentechnik AG

Måling av konsentrasjonen i passiveringsbadet ved hjelp av Teqwave T

Bilde av Teqwave T / D9TB for midlertidig konsentrasjonsmåling av væsker ©Endress+Hauser

Teqwave T for midlertidig konsentrasjonsmåling av væsker ved forskjellige målepunkter i anlegg og laboratorium

Resultatet

  • For å sikre absolutt prosesskvalitet måler Teqwave i sanntid, og behandlingsbadene kan når som helst rejusteres basert på denne målingen.

  • Nå kan alle ansatte ved Hug Oberflächentechnik AG bruke Teqwave enkelt og effektivt. Resultatet: garantert konsekvente målinger – uansett hvilken ansatt som bruker enheten.

  • Den automatiske dokumentasjonen praktisk talt eliminerer risikoen for feil som ofte oppstår ved manuell registrering av de målte konsentrasjonsverdiene.

Bilde av teamet ved Hug Oberflächentechnik AG

Teqwave T fra Endress+Hauser innfridde alle våre forventninger med hensyn til funksjon, ytelse og teknisk utførelse.

Marcel Hug, administrerende direktør
Hug Oberflächentechnik AG

Utfordringen

Den gamle metoden involverte indeksering av konsentrasjonen i badene hver dag ved hjelp av et aerometer, også kjent som senklodd eller spindel. Denne prosessen inkluderte å dokumentere konsentrasjonsverdiene, noe som er avgjørende for å oppnå ønsket prosessstabilitet. De tidligere måle- og dokumentasjonsmetodene var svært tidkrevende og kunne bare utføres av én spesialist. Både den manuelle avlesningen og dokumentasjonstrinnene risikerte å bli feil.

Vår løsning

Hug Oberflächentechnik AG lot seg overbevise av Teqwave T og den smarte løsningen for mobil konsentrasjonsmåling. Det trengs bare én enhet til å overvåke konsentrasjonsverdiene ved en rekke målepunkter. Følgelig kan produktkvaliteten maksimeres med minimale kostnader. Den mobile senderen til Teqwave T kan fungere i opptil 8 timer uten ekstern strømforsyning. Takket være den tilpassede apputførelsen og de forhåndskonfigurerte målepunktene kan den tilpasses produksjonskravene.