Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

TINE Meierier har fokus på prøvetaking og analyse i forhold til utslipp

TINE Meieriet Jæren er, som vi før har skrevet, Norges største meieri. Produksjonsanlegget har et gulvareal på førti mål.
For øyeblikket utvides dette med ytterligere lagerkapasitet. Det vesentligste råstoffet som behandles her er melk fra omlag 35 000 kyr, omkring en million liter pr. dag eller drøyt to hundre millioner liter i året.
Tekst og foto: Frode Th. Omdahl

TINE Meieriet Jæren er et anlegg av enorme dimensjoner - 40 000 kvadratmeter ©Endress+Hauser

Ressursutnyttelse nær 100%

  • Den fettholdige delen av avløpsvannet går foreløpig til destruksjon, men kan brennes og således omdannes til varmeenergi.

  • Selv eksosen fra meieriets varmeanlegg er blitt en ressurs

  • og så godt som alle bestanddeler i det tankbilene bringer inn til produksjonen, kan utnyttes kommersielt.

  • Måleutstyret fra Endress + Hauser er en vesentlig del av hele produksjonsanlegget

En del avløpsvann

På TINE Meieriet produseres det oster av forskjellig slag, smør og andre fettbaserte produkter,samt mysepulver. Produsjonen avgir en del avløpsvann og rester av melkens bestanddeler. Avløpsvannet skal ikke belaste miljøet, og blir derfor nøye kontrollert og om nødvendig behandlet før det slippes ut i det kommunale avløpsnettet.

Kilometerlange rør i alle dimensjoner og materialer går dypt nede under produksjonsanlegget, og på ett av disse rørene finner vi instrument med E+H’s logo på. Det er prøvesamleren Samplefit CSA420. Den er montert direkte på røret som sender avløpsvannet fra meieriproduksjonen ut i det kommunale avløpssystemet

Prøvetaking og analyse

Prøvene sendes direkte ned i analysestasjonen Liquistation CSF48, hvor prøvene kan testes og defineres enten på døgn- eller timebasis. Det som måles, er pH, flow, temperatur og turbiditet (KOF-måling) i tillegg til automatisk prøvetaking til analyse..