Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Gjør en ren jobb av det ved Emmi

Effektiv avøpsbehandling med Oxymax COS61D i den satsvise biologiske renseren på meieriet

Takket være optimal regulering av luftesystemet i SBR (satsvis biologisk renser) sparer meieriet Emmi 40-50 % energi i forhåndsklargjøringsprosessen for avløpsvannet.

 • Bærekraftig avløpsvannbehandling ved Emmis melkeproduktanlegg i Dagmersellen i Sveits ©Endress+Hauser

  Bærekraftig avløpsvannbehandling ved Emmis melkeproduktanlegg i Dagmersellen i Sveits

Oversikt over fordeler

 • 40–50 % energisparing i behandlingsprosessen for avløpsvann takket være presis regulering av oksygenpumpene

 • Kostnadssparing gjennom hele prosessen

 • Emmis bærekraftige konsept støttes av lange vedlikeholdsintervaller og systemets høye grad av stabilitet

 • Samtidig overvåking av flere målepunkter og parametere ved bruk av sendere med flere kanaler

 • Det energirike slammet kan etter hvert brukes i produksjonen av biogass

 • Emmi er Sveits største meieriprodusent og et av de mest moderne og innovative meierianlegg i Europa. De 5000 ansatte ved Dagmersellensanlegget produserer tørrmelk, mozzarella, cottage-ost og ricotta for detaljhandel, storkjøkken og andre næringsmiddelprodusenter.

 • Rolf Reichlin
  Oxymax er en robust og pålitelig sensor som krever lite vedlikehold – det er en førsteklasses sensor.

  Rolf Reichlin

  Operatør, Industrielt avløpsvannbehandlingsanlegg, Emmi Dagmersellen i Sveits

Utfordringer

Bedriften vektlegger å minimere påvirkningen produksjonsaktivitetene har på miljøet. Målene var derfor:

 • bærekraftig klargjøring av avløpsvann med en reduksjon på over 95 % i kjemisk oksygenbehov (COD)

 • i kombinasjon med betydelig energisparing.

Dette innebar å redusere den høye COD-belastningen på 5000 mg/l til ca. 300 mg/l i ICR (intern sirkulasjonsreaktor) plassert oppstrøms og deretter redusere til ca. 15mg/l i SBR.

Vår løsning

Hos Emmi garanterer Endress+Hauser-systemene en effektiv rengjøringsprosess i SBR:

 • Den digitale og optiske Oxymax COS61D-sensoren sikrer rask, kontinuerlig måling av oksygennivåer i avløpsvannet.

 • Liquiline CM44-transmitteren med flere kanaler overfører verdiene til kontrollrommet.

Resultatet er at rengjøringsprosessen understøttes på en grundig måte, og kostnadskrevende tilførsel av oksygen begrenses. Parallell pH-overvåking av Orbisint CPS11D-sensorer forhindrer at fermentering oppstår

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk