Gode erfaringer med Levelflex FMP57, ledet Radar

Kan konkurrere mot veieceller

En ettermontert radar for nivåmåling hos Jotun har vært så vellykket at malingprodusenten heretter vil vurdere radar også ved nyinstallasjoner.
Text & foto: Joachim Seehusen

Gjennom monteringsplaten trekkes kabelen ned langs tanken og lede radiosignalene langs veggen av tanken. ©Endress+Hauser

Fordeler med ledet (guided) radar, FMP57

  • Sikker måling selv unde varierende produkt- og prosessforhold

  • HistoROM konseptet for rask og enkel igangsetting, vedlikehold og diagnostikk

  • Evaluering med "Multi-Echo Tracking" gir en sikker drift. Maskinvare og programvare er utviklet i henhold til IEC 61508 opp til SIL3.

  • Sømløs integrering til det overordnede kontrollsystemet. Intuitiv, menystyrt driftskonsept, lokalt eller via styresystemet, senker kostnadene for opplæring, vedlikehold og drift.

  • Enkelt Proof-test for SIL og WHG sparer både tid og penger.

Et berøringsfritt målesystem

Sist vinter tok Jotun en eksisterende glassfibertank i bruk til vaskevann. Tidligere hadde den inneholdt en annen klar væske, og den var utstyrt med trykkcelle for volummåling. Men vaskevannet viste seg vanskelig å ha med å gjøre, det oppstod begroing og dermed vanskelig å få den eksistrende måleren til å virke skikkelig.

«Vi ringte Endress+Hauser og spurte hva de kunne tilby», forteller Helge B. Ellefsen, leder for elektro og automasjon i vedlikehold hos Jotun.

Risiko for kondens avgjorde valget

Det optimale er et berøringsfritt målesystem. Ultralyd ble vurdert, men lagt bort. Hovedårsaken til det er at det var en reell fare for kondens og dråpedannelse som ville forstyrre målingen.
Løsningen ble en radarmåler.

«Siden det er en glassfibertank kan utenpåmontert radar benyttes så sant det ikke er for mye metall i nærheten. Dessuten, fastmontert metallobjekter kan filtreres bort. Dermed valgte vi en
slik løsning», forteller Frank Berg Halvorsen kommunikasjonskoordinator hos Endress+Hauser.

Det er to typer som er aktuelle for industriell bruk, berøringsfri eller ledet radar. Berøringsfri radar ble valgt bort, av samme grunn som ultralyd. Det var en risiko for at kondens kunne forstyrre signalene.

Utenpåmontert ledet radar

”Det finnes menge hundre av slike i norsk industri, men da sitter wiren på innsiden av tanken. Derfor valgte vi guidet radar, der signalet blir ledet av en wire som vi har
ført på utsiden av tanken, fra topp til bunn. Da slipper man å ta hensyn til groproblematikken", sier Halvorsen.

Så sant begroingen har betydelig lavere DK-konstant, eller ledningsevne, enn mediet som skal måles, kan begroing ignoreres. Men det var ikke tilfellet
denne gangen. Også nye veieceller ble vurdert, men det ville ha krevd mye ombygging og dermed bli veldig dyrt

Vurderer økt bruk av radar

«Vi har flere tanker med veieceller hos Jotun, men da er det bygget nytt og ikke ettermontert. Med de erfaringene vi har gjort med Endress+Hauser's radar så langt vil jeg
heretter vurdere radar også ved nybygg»,
sier Ellefsen. Radarens målenøyaktighet er høy, +/- 2 mm. Trykktransmitteren som satt på tanken fra tidligere var knyttet til Profibus. Endress+Hauser ga den nye radaren samme adresse som trykktransmitteren hadde, og dermed var den enkelt og greit på nett.

Ellefsen forteller at etter installasjonen innjusteringen har måleren vært stabil.
«Når den først er justert kan den snurre og gå i 100 år uten at man må gjøre noe. Vi monterte wiren på baksiden av tanken, der er den ikke utsatt for forstyrrelser om noen skulle finne på å
parkere en jekketralle eller annet av metall foran tanken».