Modbus-opplæring

Modbus, enkel og robust, utviklet med tanke på industrielle installasjoner

Enkle og robuste Modbus har blitt en standard kommunikasjonsprotokoll, og er nå en vanlig tilgjengelig måte å koble sammen industrielle elektroniske enheter på. Dette muliggjør kommunikasjon mellom flere enheter som er koblet til samme nettverk, for eksempel et system som måler mengde og formidler resultatene til en datamaskin. Modbus brukes også ofte til å koble en overordnet datamaskin sammen med en ekstern terminalenhet (RTU) i overordnede styrings- og datainnhentningssystemer (SCADA).

Modbus, enkel og robust, utviklet med tanke på industrielle installasjoner. ©Endress+Hauser

Teknologiopplæring Modbus

Når kurset er over, vil du forstå Modbus-teknologien slik den brukes innen prosessautomasjon.

Du vil lære om typiske Modbus-installasjoner og hvordan kommunikasjonen fungerer. Du vil kable et Modbus-segment og få det til å fungere. Et ytterligere fokusområde vil være integrasjon og tolkning av data i et vertssystem og feilsøking i et Modbus-system.

Mer informasjon >>>

Kontakt