Endress+Hauser Flowtec, produkthighlights

Erfarne spesialister produserer over en milliard mulige varianter

Hvert år sendes ca. 250 000 testede målere fra selskapet vårt, med en standard produksjonstid på 7 til 10 dager.Vårt produksjonsnettverk er basert på toppmoderne produksjonsteknologi og standardiserte globale produksjonsnettverk. Vi produserer på bestilling, noe som sikrer at hver måler produseres nøyaktig slik som kundene våre ønsker.Vi følger prinsippene for økonomisk produksjon, Kanban og Kaizen.Resultatet: teknologisk ledelse.

Pin-in-paste-reflow

Pin-in-paste-reflow er en ny prosess utviklet ved Endress+Hausser Flowtec for helautomatisk montering av store komponenter på elektroniske printede kretskort.Med pin-in-paste-reflow har ingeniørene ved Endress+Hauser Flowtec utviklet en prosess som eliminerer manuell montering og loddeprosesser som krevde mye arbeid, førte til at feil oppstod og var mangelfulle.Dette har økt prosesstabiliteten og prosesskvaliteten.

Opptatt av kvalitet

Produksjonsanlegg i Greenwood ©Endress+Hauser

Målerørproduksjonen følger prinsippene for økonomisk produksjon og Kaizen.Punkter for testing og måling kalt kvalitetsporter er installert for hvert steg i prosessen, noe som gjør det mulig å kontrollere og overvåke produksjonsprosesser.I anvendelige prosesstrinn måles deler utsatt for trykk, og som kommer i kontakt med mediumet, også individuelt, noe som gjør det mulig å opprette sertifisering av materiale fra start til slutt, og sørge for at alle prosesser og materialer kan spores.

Kjernen i elektromagnetiske mengdemålere

Belegg i elektromagnetiske mengdemålere i Cernay ©Endress+Hauser

Hvert år produserer vi over 100 000 elektromagnetiske mengdemålere fra DN 2 til 2400 mm.På anlegget vårt i Cernay i Frankrike har vi svært kvalifisert ekspertise i apparatbygging, og vi har et tett samarbeid med hovedleverandøren for målerørene.Disse er et holdepunkt for produksjon av målerør på andre produksjonsanlegg.For beleggene i målerørene, prosedyrer og prosesser som vi utviklet i Cernay, blir brukt som standard verden over.

Moderne kalibreringsrigger

Kalibreringsrigg i Aurangabad ©Endress+Hauser

Stabilitet over lengre tid og garantert sporbar nøyaktighet er viktige aspekter for mengdemåling. Derfor utsettes mengdemålerne våre for strenge kvalitetskontroller, og testes, kalibreres og justeres på verdens mest moderne kalibreringsrigger.Vi kombinerer over 40 år med erfaring i utvikling og bygging av svært nøyaktige kalibreringsrigger med moderne kontroll- og måleteknologi.Alle riggene våre er godkjent av Swiss Accreditation Service (SAS) i henhold til ISO/IEC 17025.

PremiumCal – verdens beste produksjonskalibreringsanlegg

PremiumCal kalibreringsrigg i Greenwood ©Endress+Hauser

Vi tilbyr PremiumCal – verdens beste produksjonskalibreringsanlegg i Reinach (Sveits) og Greenwood (USA)Med disse godkjente og fullstendig sporbare kalibreringsanleggene, Promass F/O/X Coriolis kan massemengdemålere (DN 8 til 400) kalibreres til en maksimal målt feil på ±0,05 % med en tidligere uoppnådd måleusikkerhet på bedre enn ±0,015 %. Denne verdien tilsvarer volumet til et champagneglass i forhold til 1000 liter vann!

Proline – enkel og smart

Programmering av Proline Promass E 200 ©Endress+Hauser

Stabil og enhetlig:
Proline er et anerkjent og enhetlig produktkonsept, konstruert for å gjøre de samme tingene på samme måte, og slik øke sikkerheten og effektiviteten til din prosess.Optimale applikasjonsløsninger:
Proline innarbeider alle moderne mengdemåleteknologier, noe som optimaliserer anleggets oppetid.Innovativ og anerkjent i bruk::
Proline er basert på et allsidig og kontinuerlig oppdatert teknologikonsept som garanterer at du alltid implementerer moderne teknologi.

JobTicker

Kontakt

Nedlastinger