Gruppeledelsen

Rollene og ansvarsområdene til hovedstyret og representantskapet

Å implementere og ta de riktige beslutningene basert på bedriftens strategier i den daglige driften – dette er hovedstyrets ansvar, med støtte fra representantskapet.

Medlemmene av Endress+Hauser hovedstyre ©Endress+Hauser

Medlemmer av hovedstyre: Pieter de Koning, Roland Kienzler (frem til 30/06/2018), Dr Luc Schultheiss, Dr Heiner Zehntner, Matthias Altendorf, Dr Manfred Jagiella, Nikolaus Krüger, Dr Andreas Mayr.

Endress+Hauser Representantskap. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser Representantskap: Dr Heiner Zehntner, Thomas Kraus, Dr Hans Jakob Roth, Michael Ziesemer, Klaus Endress, Antonietta Pedrazzetti, Hans-Peter Endress and Mathis Büttiker.

Hovedstyret

Alle styremedlemmer er utnevnt av representantskapet. De er ansvarlige for generalforsamlingen - med andre ord, til familieeierne. Hvert styremedlem har klart definert ansvar. Samlet ansvar ligger hos administrerende direktør (CEO) i Endress+Hauser-konsernet.

Medlemmene i Endress+Hauser hovedstyre er CEO Matthias Altendorf, konsernsjef Pieter de Koning, bedriftsdirektør Analytical Business Dr Manfred Jagiella, Chief Human Resources Officer Roland Kienzler (til 30 Juni 2018; fra 1 Oktober 2018: Jörg Stegert), Chief Sales Officer Nikolaus Krüger, Chief Operating Officer Dr Andreas Mayr, finansdirektør Dr Luc Schultheiss og generalkonsulent Dr Heiner Zehntner.

Veiledning av bedriften

Medlemmene av hovedstyret lager en strategisk skisse og implementerer den i samråd med representantskapet. For å gjøre dette må de være spesialister på sine områder, og samtidig generalister.Oppgaven deres er å identifisere tendenser og utviklinger, og derfra definere risikoer og muligheter for gruppen.

Harmonerende aktiviteter

Det at datterselskaper som salgssentre eller produksjonssentre arbeider uavhengig, er en del av Endress+Hausers bedriftskultur. Det er styremedlemmenes oppgave å harmonere disse aktivitetene og samkjøre dem med hele virksomhetens målsetninger – gjennom spesifikasjoner, avtaler, møter og diskusjoner.

Representantskapet

Medlemmene av representantskapet i Endress+Hauserkonsernet rådgiver hovedstyret om viktige saker og kontrolloverholdelse av grunnleggende prinsipper. Nøkkelbeslutninger krever representantskapets godkjenning.

Medlemmene er Mathis Büttiker, Hans-Peter Endress, Klaus Endress (President), Thomas Kraus, Antonietta Pedrazzetti, Dr Hans Jakob Roth, Dr Heiner Zehntner (Sekretær) og Michael Ziesemer (Visepresident).